logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]


B2B. Live electronic music exchange between Barcelona and Berlin


B2B - Barcelona <> Berlin (2014):B2B - Barcelona <> Berlin (2013):
B2B - Barcelona <> Berlin (2012):
B2B - Barcelona <> Berlin (2011):
B2B - Barcelona <> Berlin (2010):
B2B - Barcelona <> Berlin (2009):
Antic Goes Electric Vol 2B2B - Barcelona <> Berlin (2008):
Antic Goes Electric

logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: