Català /// Español /// English /// Française
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ]  [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ VIDEO CANAL]

[Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goec Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

2010 MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA  /// Cat →

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH /// MARS →

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE Y ACTIVISMO

 27 - 31 Març     27 - 31 Marzo    27 - 31 March     27 - 31 Marsnecesitamos tu ayuda..

la campaña de crowdfunding


http://www.goteo.org/project/como-acabar-con-el-mal→

AVISO PREVIO: Con tu aportación en esta campaña de microfinanciación, haremos posible el encuentro. Tu dinero, el de todos nosotros, es la única manera de financiación que tenemos; lo necesitamos para pagar algunos viajes y algunas dietas de los invitados, también para hacer frente a algunos gastos...How to End Evil: 5 Days of Art and Activism from enmedio
El Festival Escena Poblenou i Antic Teatre amb la voluntat de seguir recolzant la creació emergent obre una convocatòria de creació per a projectes inèdits.

El Festival Escena Poblenou y Antic Teatre con la voluntad de seguir apoyando la creación emergente abre una convocatoria de creación para proyectos inéditos.

CONVOCATÒRIA


 


★  ESPECTACLE EN GIRA   /// SHOW ON TOUR   /// SPECTACLE EN TOURNÉE  ★

/// DISTRIBUCIÓ D'ESPECTACLES - ACTUALITAT ///

GUILLEM MONT DE PALOL i JORGE DUTOR


“ Y POR QUÉ JOHN CAGE?”


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langages du corps


durada / duración / duration / durée: 50 min


ESTRENAT/ ESTRENADO / PREMIERE /
22/09/2011 en Antic Teatre


Reserva/ Booking/ Réservation:
93 315 23 54
anticteatre@anticteatre.com

www.anticteatre.com


DOMINGO 11 de marzo 2012
a las 19h
en Festival Alt - VIgo
(Festival Alternativo das Artes Escénicas de Vigo)

http://www.festivalt.org →Concepte i coreografia: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
Actuat per: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol

Producció: Antic Teatre/ AdriAntic, Barcelona

Gràcies a la col.laboració de: Espacio Cómodo de La porta, Barcelona
i A ras de suelo
, Gran Canaria

www.tea-tron.com/yporquejohncage →


Espectacle programat dins de la 2a edició
Dansalona agost - setembre 2011

www.bcn.cat/cultura/dansalona

<br />

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

¨Y per què John Cage?" intenta ser un estudi sobre so, significat i cos en un discurs donat. El poder del so de las paraules. So com estructura, com dinàmica que viatja i es transforma. Discurs sensorial i no significatiu. No volem significar, al contrari, volem designificar per endinsar-nos en el terreny d´allò sensitiu, d´allò relacional, d´allò perceptiu i corpori. El discurs pot ser qualsevol discurs. No es important el què diem sino com ho diem, quienes eines musicals i coreogràfiques utilitzem per destrossar el text i submergir-nos en el treball de l´intèrpret per suggerir i surfejar per les onades d´allò que no significa. Fragmentació, repetició i unisò son les nostres eienes de treball per composar aquesta estructura coreogràfica a la anomenarem DISCURS¨

Guillem Mont de Palol es va graduar a la SNDO (School for New Dance Development) a Amsterdam el 2006. Combina el treball per a diferents coreògrafs per així poder fer el seu propi treball. Com intèrpret treballa amb Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. La seva obra es situa entre la dansa, la instal·lació, l’esdeveniment i la performance. Les seves últimes creacions són I need you to play that body i About George.

Jorge Dutor va estudiar escenografia a la RESAD de Madrid. Després de passar pel món del cinema i la televisió, va aterrar a l’àmbit de la dansa i les arts escèniques. Treballa amb Pere Faura i Aitana Cordero.

"Y por qué John Cage? quiere ser un estudio sobre sonido y significado en un discurso dado. El poder del sonido de las palabras. sonido como estructura, como dinámica que viaja. Discurso sensorial y no significativo. No queremos significar, al contrario, queremos designificar para adentrarnos en el terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo y de lo corpóreo. El discurso puede ser cualquier discurso. No es importante lo que decimos sino cómo lo decimos, qué herramientas musicales y coreográficas utilizamos para destrozar el texto y submergirnos en el trabajo del intérprete para suggerir i surfear por las olas de lo no significativo. Fragmentación, repetición y unísono son nuestras herramientas para componer esta estructura coreográfica a la que llamaremos DISCURSO"

Guillem Mont de Palol se graduó en la SNDO (School for New Dance Development) en Amsterdam en 2006. Combina el trabajo para diferentes coreógrafos para así poder hacer su propio trabajo. Como intérprete trabaja con Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. Su obra se sitúa entre la danza, la instalación, el evento y la performance. Sus últimas creaciones son I need you to play that body y About George.

Jorge Dutor estudió escenografía en la RESAD de Madrid. Tras pasar por el mundo del cine y la televisión, aterrizó en el ámbito de la danza y las artes escénicas. Trabaja con Pere Faura y Aitana Cordero.

”Y por que John Cage?” is a study on sound and meaning in a given speech. The power of the sound of words; sound as structure, as a travelling dynamic. Sensorial rather than meaningful speech. We don’t want to have meaning, on the contrary, we want to remove the meaning in order to penetrate the realms of the senses, of relationships, of perceptions and of the physical. The speech could be any speech. What we say isn’t important, but how we say it, what musical and choreographic tools we use to deconstruct the text and submerge ourselves in the performance, surfing and insinuating the waves of no meaning. Fragmentation, repetition and echoing are the tools used in the composition of this choreographic structure that we shall call SPEECH.

Guillem Mont de Palol graduated from the SNDO (School for New Dance Development) in Amsterdam in 2006. He then worked with different choreographs while at the same time developing his own creations. As a performer he has worked with Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka and Masu Fajardo. His work slots in between dance installation, event and performance. His latest works are I need you to play that body and About George.

Jorge Dutor studied stage design at RESAD in Madrid. After working in film and televison, he ended up in the field of dance and stage arts. He has worked with Pere Faura and Aitana Cordero.

 

"Et pour quoi John Cage ? veut être une étude sur le son et le sens  dans un discours. La puissance des sons des mots, le son comme structure, comme une dynamique qui voyage. Un discours sensoriel et non significatif. Nous ne voulons pas signifier, au contraire, nous voulons designificar pour nous enfoncer dans le domaine du sensitif, du relationnel, le perceptif et le corporel. Le discours peut être n'importe quel discours. Ce n'est pas important ce que nous disons mais si la façon de le dire, quels outils musicaux et choréographiques  on utilise pour détruire  le texte et plonger dans le travail de l'interprète pour suggérer  et  surfer dans les vagues du non significatif. Une fragmentation, une répétition et un unisson sont nos outils pour composer cette structure choréographique  que nous  appellerons  DISCOURS"

Guillem Mont de Palol , diplômé par le SNDO (School for New Dance Development) à Amsterdam en 2006. Il travail avec différents chorégraphes, pour ainsi pouvoir continuer son travail. Comme interprète il travaille avec Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka et Masu Fajardo. Son travail se place entre la danse, l’installation et la performance. Ses dernières créations sont, son I need you to play that body About George.

Jorge Dutor fait des études de scénographie à RESAD à  Madrid. Après avoir travaillé dans le cinéma et la télévison,il atérrit dans le monde de la danse et les arts scéniques. Il travaille avec Pere Faura et Aitana Cordero.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH /// MARS →

★  1 - 4 Març   1 - 4 Marzo  1- 4 March 1 - 4 Mars  

TRUKITREK

“Blue Moon”


Teatre de titelles i clown
Teatro de títeres y clown
Puppet theater and clown
Le théâtre de marionnettes et le clown


durada / duración / duration / durée: 40 min


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
10 euros / socis 8 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES, VIERNES Y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
10 euros / socios 8 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
10 euros / members 8 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
10 euros / membres 8 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com www.anticteatre.comActor: Roberto di Lernia
Escenografia i titelles: Lu Pulici i Josep Piris
Direcció: Lu Pulici

Idea i realizació: Trukitrek Espectacles


www.trukitrek.net →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

On eres el dia en què l'home va arribar a la lluna? Era el dia 21 de juliol de 1969 i n'Amadeu estava tot sol a casa seva. No tenia res a fer i va passar el dia entre la tele, el seu gos i els seus hàbits quotidians, somiant despert amb trobar l'amor de la seva vida. Fins que el va trobar...

Blue Moon és un espectacle poètic construït a partir de petites accions i petits absurds. Un espectacle de clown i titelles, que conta el dia a dia d'un home enamorat de la lluna. Món real i món en miniatura comparteixen l'escena ambientada a finals dels anys 60.

Una petita història sense paraules ideada per a públic adult.

La companyia catalana Trukitrek es va formar l'any 1998. Els seus integrants provenien de diferents mons artístics i es van unir amb la idea de formar una companyia itinerant de teatre de titelles.

La companyia s'ha especialitzat en produir espectacles que combinen el teatre gestual amb el món dels titelles. El teatre gestual aporta un tipus d'humor universal que es basa en la interpretació dels actors. Els titelles aporten riquesa i dinamisme a la història de cada espectacle.

Els espectacles de la companyia proposen una posada en escena còmica i sense paraules, on titelles, poesia visual i música son elements constants a servei dels actors.
La mímica com a llenguatge universal i l'originalitat de la proposta escènica, han portat la companyia a nombroses gires internacionals. Trukitrek ha actuat a 27 països d'Europa, Àsia i Llatinoamèrica.

 

 

¿Dónde estabas el día en que el hombre llegó a la luna? Era el día 21 de julio de 1969 y Amadeo estaba solo en su casa. No tenía nada que hacer y pasó el día entre la tele, su perro y sus hábitos cotidianos, soñando despierto en encontrar el amor de su vida. Hasta que lo encontró...

Blue Moon es un espectáculo poético construido a partir de pequeñas acciones y pequeños absurdos. Un espectáculo de clown y marionetas, que cuenta el día a día de un hombre enamorado de la luna. Mundo real y mundo en miniatura comparten la escena ambientada a finales de los años 60.

Una pequeña historia sin palabras ideada para público adulto.

La compañía catalana Trukitrek se formó el año 1998. Sus integrantes provenían de diferentes mundos artísticos y se unieron con la idea de formar una compañía itinerante de teatro de títeres.

La compañía se ha especializado en producir espectáculos que combinan el teatro gestual con el mundo de los títeres. El teatro gestual aporta un tipo de humor universal que se basa en la interpretación de los actores. Los títeres aportan riqueza y dinamismo a la historia de cada espectáculo.

Los espectáculos de la compañía proponen una puesta en escena cómica y sin palabras, donde muñecos, poesía visual y música son elementos constantes a servicio de los actores.

La mímica como lenguaje universal y la originalidad de la propuesta escénica, han llevado la compañía a numerosas giras internacionales. Trukitrek ha actuado en 27 países de Europa, Asia y Latinoamérica.

Where were you the day man landed on the moon? It was July 21, 1969, and that day Amadeo was all alone at home. He had nothing to do and spent the day between the TV, his dog and his everyday habits, dreaming of finding the love of his life. And suddenly he found her...

Blue Moon is a poetic show built out of small actions and small absurdities. A clown and puppet show that explains the day-to-day life of a man in love with the moon. The real world and a miniature world share the stage, set at the end of the 60s.

A little story without words devised for adult audiences, but suitable for children.

Catalan company Trukitrek was started in 1998. Its members, from different artistic backgrounds, got together with the idea of forming a travelling puppet theatre company.

The company specialises in producing shows that combine gestural theatre with the world of puppetry. The gestural theatre provides a universal type of humour, based on the interpretation of the actors, while the puppets bring a richness and dynamism to the show.

The company’s shows present a wordless, comic performance, where the actors rely on puppets, music and visual poetry.

The universal language that is mime and the company’s original performances have led to various international tours. Trukitrek has performed its shows in 27 countries in Europe, Asia and Latin America.

 

Où étais-tu le jour où l'homme est arrivé sur la lune? C'était le 21 juillet 1969 et Amadeo était seul dans sa maison. Il n'avait rien faire et il a passé la journée entre la télévision, son chien et ses habitudes quotidiennes, rêvant éveillé de trouver l'amour de sa vie. Jusqu'à ce qu'il le trouve...

Blue Moon est un spectacle poétique qui repose sur de petites actions et de petites absurdités. Un spectacle de clown et de marionnettes qui raconte le quotidien d'un homme amoureux de la lune. Monde réel et monde en miniature coexistent sur scène.

Une petite histoire sans parole conçue pour un public adulte.

Trukitrek est une compagnie catalane fondée en 1998. Ses membres, qui provenaient de différents mondes artistiques, se sont unis pour former une compagnie itinérante de théâtre de marionnettes.

La compagnie s'est spécialisée dans la production de spectacles qui combinent le théâtre gestuel avec le monde des marionnettes. Le théâtre gestuel apporte un type d'humour universel, basé sur l'interprétation des acteurs. Les marionnettes apportent richesse et dynamisme à l'histoire de chaque spectacle.

La compagnie Trukitrek propose des spectacles humoristiques sans parole, où les marionnettes, la poésie visuelle et la musique constituent des éléments qui sont constamment au service des acteurs.

Le geste en tant que langage universel et l'originalité de son concept scénique ont conduit Trukitrek à de nombreuses tournées internationales: la compagnie s'est produite dans 27 pays en Europe, Asie et Amérique Latine.

 


★ 5 Març   5 Marzo   5 March  5 Mars  

ELISABET PRANDI

“Paisatges domèstics"
"Foradar l'instant"


Projecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening + discussion
Dépistage + discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

sessió 3

ELISABET PRANDI
Projecció + col·loqui

Barcelona, 1964. Després d'estudiar fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, va cursar estudis superiors de fotografia cinematogràfica a la FEMIS (Escola Nacional Superior dels Oficis de la imatge i del so) de París entre els anys 1987-1992.

Ha treballat com a directora de fotografia en produccions cinematogràfiques, videocreacions, produccions experimentals i documentals.

Ha estat nominada dues vegades a la millor fotografia als premis Ciutat de Barcelona pels llargmetratges Sevigné al 2005 i Pactar con el Gato al 2007. Ha obtingut el premi a la Millor fotografia al Festival de Girona 2001 i Efectes especials en el Festival de cine experimental de Madrid del 2002 i el Premi efectes especials en el Festival de cine experimental de Madrid al 2000. Els últims premis que ha obtingut són el de Millor direcció en el festival Document.art 2011 i Premi honorífic dels cineastes romanesos, per Paisatges domèstics; i el premi al millor documental en el Festival de cinema d'arte de Bergamo 2011 per Foradar l'instant.

També imparteix seminaris sobre il·luminació i tècniques cinematogràfiques en diverses escoles i universitats.

Com a realitzadora de documentals ha treballat per a diferents televisions: conVIHvir (2009) per a Documentos TV de RTVE, Volem fer de pares (2009) per a TV2 Sant Cugat, Modelo Aran (1999) per a Linea 900 de TV2, etc.

Ha realitzat i dirigit projectes personals en forma de documentals: Zen. Aquí i ara (2009), Paisatges domèstics (2009), El bosc perdut (2008), Foradar l'instant (2008), Lok'tobail-Lok'ombail. Fotógrafos indígenas de Chiapas (2002), i México 2000: la encrucijada (2000). Actualment, està treballant en un nou projecte anomenat  Amati.

arpafilms.blogspot.com


elisabetprandi.blogspot.com


presentació

En aquesta sessió, l'autora ens ofereix dos dels seus documentals més experimentals:

Paisatges domèstics i Foradar l'instant.Paisatges domèstics
2009_23 min
Jesús Ramos és escriptor cinematogràfic i també crea peces audiovisuals experimentals inspirant-se en tots els objectes que habiten casa seva. Observa el seu entorn quotidià amb una mirada molt particular i poètica. A través de mil textures, colors i sensacions ens fa viatjar cap a altres realitats.

Foradar l'instant
2008_20 min
Amb la complicitat de les Variacions Goldberg de Bach, un grup de persones treballa en equip per aconseguir la imatge perfecta. Foradar l’instant combina el making off clàssic amb l’experimentació visual i sonora, indagant sobre la fragmentació del moviment tant en el temps com en l’espai.

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Tercera temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.

La intenció és acollir tot tipus de sessions: projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixin al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Tant poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts com temàtiques, col·lectives dedicades a autors emergents, a la presentació de treballs d’estudiants, o centrades en la videopoesia o la videodansa.

FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

 

Tercera temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo que, con una periodicidad quincenal y con la máxima flexibilidad, pretendemos que refleje la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo d’autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.

La intención es acoger todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrezcan al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Tanto pueden ser sesiones monográficas de autores reconocidos como temáticas, colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.

FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

 

The third season of FLUX CLUB is here: a fortnightly and fully flexible video club that aims to reflect the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.

Our intention is to include all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographics of well known directors to specific themes, from groups of up and coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.

FLUX CLUB is a space for the dissemination of video art in the city of Barcelona.

Troisième saison du FLUX CLUB, un club  vidéo, bimensuel avec un maximum de flexibilité, nous cherchons à refléter la vitalité de la création vidéo dans notre ville. Ceci est une extension du Festival vidéo d' auteur  FLUX, avec des séances  ouvertes à tout ce qui se passe dans le domaine de la vidéo à Barcelone, qui vient compléter  le festival du point de vue du contenu et de prolonger la durée d'action plus loin que les jours  strictement dédiés au  festival.

L'intention est d'accueillir toutes sortes de sessions : projections, vidéoperformances et débats qui offrent au public la possibilité d’un contact direct avec les vidéocréateurs. Les séances peuvent être monigraphiques d’auteurs renommés , témathiques collectives dédiés aux artistes émergents, presentations de travaux d’élèves , vidéopoésie ou vidéodanse.


FLUX CLUB  est un espace de la diffusion vidéo de création dans la ville de Barcelone.

 

 


★ 6 Març   6 Marzo  6 March  6 Mars  

BIEL MESQUIDA

“llefre de tu “a cappella”

Presentació de llibre amb lectura dramatitzada
Presentación de libro con lectura dramatizada
Book launch and reading
Présentation du livre avec lecture dramatisée

durada / duración / duration / durée: 60 min
HORARIS
DIMARTS: 21:00
5 €

HORARIOS
MARTES: 21:00
5 €

SCHEDULES
TUESDAY: 21:00
5 €

HORAIRES
MARDI: 21:00
5 €amb:
Pepa Arenós

Sílvia Bel
Pepa López
Rosa Novell
Biel Mesquida
Maria Bohigas


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Llefre de tu, el darrer llibre de Biel Mesquida, puja a l’escenari amb l’autor i un pom d’actrius: Pepa Arenós, Sílvia Bel, Pepa López i Rosa Novell en diran textos, Biel Mesquida dirà què és i l’editora, com ha sigut.

“Crec que feia molt de temps, d'ençà que vaig publicar el meu primer llibre, L'adolescent de sal, que no sentia l'eufòria, el fervor, l'entusiasme, la joia i aquesta petita felicitat de veure un llibre meu i nou al carrer. Ara, Llefre de tu m'ha fet pujar la saba, m'ha fet treure nous ulls, m'ha revitalitzat amb una ascensió d'alegria.”

 

 

Llefre de tu, el último libro de Biel Mesquida, sube al escenario con el autor y un ramillete de actrices: Pepa Arenós, Sílvia Bel, Pepa López y Rosa Novell recitarán los textos, Biel Mesquida dirá de qué se trata y la editora contará cómo fue.

“Creo que hacía mucho tiempo, desde que publiqué mi primer libro, L’adolescent de sal, que no sentía la euforia, el fervor, el entusiasmo, la alegría y esa pequeña felicidad de ver un libro mío y nuevo en la calle. Ahora, Llefre de tu ha conseguido que me suba la savia, que me salgan ojos nuevos, me ha revitalizado ascendiendo mi alegría.”

Llefre de tu, the last book by Biel Mesquida, comes on stage with the author and a bouquet of actresses: Pepa Arenós, Sílvia Bel, Pepa López and Rosa Novell will recite the texts, Biel Mesquida will tell us what’s all about, and the editor, how it became.

“I think that, for a long time, maybe since I published my first book, L’adolescent de sal, I haven’t felt the euphoria, the fervor, the enthusiasm, the joy and the true happiness that you feel when you see your new book published. Llefre de tu has filled me up with life, it has helped me grow new eyes, it has just and simply renewed me.”

Llefre de tu, le dernier livre de Biel Mesquida, monte sur scène avec l’auteur et un bouquet d’actrices: Pepa Arenós, Sílvia Bel, Pepa López et Rosa Novell diront les textes, Biel Mesquida dira l’histoire et l’éditrice, la petite histoire.

“L’exultation, la ferveur, la joie ou plutôt le vrai bonheur de voir paraître un nouveau livre à moi, je crois que je ne l’éprouvais plus depuis le tout premier, L’adolescent de sal. Llefre de tu m’a fouetté la sève et j’en bourgeonne, j’en monte au ciel.”
★  8 i 9 Febrer    8 y 9 Febrero   8 and 9 February  8 et 9 Fevrier  

SEÑOR MARKÜSEN

“Señor Marküsen | Solo”

cat ///
Espectacle suspès per problemes tècnics.

esp ///
Espectáculo suspendido por problemas técnicos.


ESTRENA /// ESTRENO /// PREMIERE

concert-performance
concierto-performance
concert performance


durada / duración / duration / durée: 40 min


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS, DIVENDRES: 21:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES, VIERNES: 21:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY, FRIDAY: 21:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI, VENDREDI: 21:00
5 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com www.anticteatre.comHome-orquestra, conductor: Marcos Andreu
Dansa-teatre: Alice
IDirecció: Inés Forn

www.senormarkusen.com→

www.myspace.com/senormarkusen→

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Andreyi Marküsen treballava en un circ que va desaparèixer per culpa de la crisi. Ell no pot renunciar al seu somni i decideix portar endavant l’espectacle tot sol, convertint-se en el Señor Marküsen…
Solo és un viatge musical, amb tocs escènics, cap a un desig. En el transcurs d’aquest viatge, la memòria dialoga amb la fantasia i l’esperança ha de vèncer la por...

Marcos Andreu, músic i arquitecte de Barcelona, és un dels referents nacionals en l’àmbit del didjeridu. Amb una destacada trajectòria en la divulgaciò de la cultura de la qual procedeix l’instrument, ha exercit la docència i presentat les seves propostes artístiques a nivell internacional des del 2002.

Alice, italiania que viu a Barcelona des de fa 7 anys. Té una formació de dansa i teatre. A la recerca d’un llenguatge on no importi la paraula, investigant en el món del circ i el clown.

 

Andreyi Marküsen trabajaba en un circo que tiene que desaparecer por culpa de la crisis. Él no puede renunciar a su sueño y decide llevar adelante el espectáculo solo, convirtiéndose en el Señor Marküsen…
Solo es un viaje musical, con tintes escénicos, hacia un deseo. En el transcurso de este viaje, la memoria dialoga con la fantasia y la esperanza debe vencer al miedo...

Marcos Andreu, músico y arquitecto de Barcelona, es uno de los referentes nacionales en el ámbito del didjeridu. Con una destacada trayectoria en la divulgación de la cultura de la cual procede el instrumento, ha ejercido la docencia y ha presentado sus propuestas artísticas a nivel internacional desde 2002.

Alice, italiana que vive en Barcelona desde hace 7 años, con una formación en danza y teatro. A la búsqueda de un lenguaje donde no importa la palabra, investiga el mundo del circo y del clown.

 

Andreyi Marküsen used to work for a circus which had to close down due to the crisis. He can’t give up his dream, so he decides to carry on with the show just by himself, becoming Señor Marküsen.
Solo is a musical trip, with dramatic tones, towards a desire. During this journey, memory holds a dialogue with fantasy and hope has to overcome fear. 

Marcos Andreu, musician and architect from Barcelona, is one of Spain’s referential didjeridu players. He has developed an informative and educational career on the culture from which the instrument comes from, teaching and performing internationally since 2002.

Alice is living at Barcelona for 7 years, with education in dance and theatre. She’s searching for a language where words don’t matter, and investigating into the world of circus and clown.

 

Andreyi Markusen travaillait dans un cirque qui a eu à disparaître à cause de la crise. Il ne peut pas renoncer à son rêve et décide de faire marcher le spectacle tout seul, devenant M. Markusen ...
Solo est un voyage musical, avec petite mise en scène, vers un désir. Au cours de ce voyage, la mémoire dialogue avec l’imagination et l'espoir doit surmonter la peur ...

Marcos Andreu, musicien et architecte de Barcelone, est l'une des références nationales dans le domaine du didgeridoo. Avec une carrière distinguée dans la diffusion de la culture de laquelle provient l'instrument, il a enseigné et présenté ses performances artistiques au niveau international depuis 2002.

Alice, italienne qui habite à Barcelone depuis 7 ans,
avec une formation de danse et théâtre. À la recherche d'un langage où le mot n'a pas d'importance,
explore le monde du cirque et du clown.

 

 


★  10 Març    10 Marzo  10 March  10 Mars 

CURTCIRCUIT

“recicla y genera nuevos sonidos (házlo tu mismo)”

Festival Didàctic Audiovisualexperimentació musical / festival
experimentación musical / festival
experimental music / festival
musique expérimentale / festival


durada / duración / duration / durée:

 4 dies, 4 espais, tallers, xerrades, música experimental, performances audiovisuals, etc..


HORARIS ESPECTACLE
DIVENDRES: 18:00 a 23:00
5 euros + consumició

HORARIOS ESPECTACULO
VIERNES: 18:00 a 23:00
5 euros + consumición

SCHEDULES SHOW
FRIDAY: 18:00 to 23:00
5 euros + drink

HORAIRES SPECTACLE
VENDREDI: 18:00 a 23:00
5 euros + consommation

Artistas:
CashMan, Manuel Son Coc, Tim, Alex Barrachina, Santaub, LinaLab, Baschet, etc...

Organización: Damián Pissarra

www.ccfest.cc →
<br />

[+] info

Festival Didàctic Audiovisual

4 dies, 4 espais, tallers, xerrades, música experimental, performances audiovisuals, etc.

La idea és fusionar cables amb la artesania, l'art sonor i el video art. És una expressió actual de la realitat tecnològica de la societat.

El festival neix de la curiositat, de les ganes de seguir experimentant i principalment per descobrir nous sons generats per un mateix, d'aquest mode volem motivar a noves generacions a experimentar i reciclar.

Primera edició d'aquest nou festival, de caràcter didàctic i de lliure coneixement. Curtcircuit és una nova proposta d'exposar l'actualitat artística d'aquesta societat tecnològica.

Festival Didáctico Audiovisual

4 días, 4 espacios, talleres, charlas, música experimental, performances audiovisuales, etc.

La idea es fusionar cables con la artesería, el arte sonoro y el video arte. Es una expresión actual de la realidad tecnológica de la sociedad.

El festival nace de la curiosidad, de las ganas de seguir experimentando y principalmente para descubrir nuevos sonidos generados por uno mismo, de esta forma queremos motivar a nuevas generaciones a experimentar y reciclar.

Primera edición de este nuevo festival, de carácter didáctico y de libre conocimiento. Curtcircuit es una nueva propuesta de exponer la actualidad artística de esta sociedad tecnológica.

4 days, 4 spaces, workshops, conferences, experimental music, audiovisual performances, etc.

The idea is to create fusion between crafts, sound art and video art, as a contemporary expression of the technological reality of our society.


The Festival is a result of curiosity and the desire to keep experimenting; its main aim is to discover new self-created sounds, so that we can encourage new generations to experience and to recycle.

This will be the first edition of this new, didactic festival of free knowledge.
Curtcircuit presents a new way of exposing the contemporary art of our technological society.

Festival Éducatif  Audiovisuel

4 jours, 4 lieux, des ateliers, des conférences, musique expérimentale, performances audiovisuelles, etc
L'idée est de fusionner les fils avec l'artisanat, l'art sonore et l'art vidéo. Il s'agit d'une expression contemporaine de la réalité technologique de la société.

Le festival née de la curiosité, le désir de continuer à expérimenter et principalement pour découvrir de nouveaux sons générés pour soi même, afin que nous voulons encourager les nouvelles générations à éxpérimenter  et à recycler.

Première édition de ce nouveau festival , éducatif et de libre connaissance . Curtcircuit est aujourd'hui une nouvelle  proposition de présenter l’actualité artistique de cette société technologique .

 


★ 12 Març   12 Marzo   12 March  12 Mars  ALBERT ALCOZ
Projecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening + discussion
Dépistage + discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org


sessió 4

ALBERT ALCOZ
Projecció + col·loqui

Barcelona, 1979. Realizador, escritor, docente y programador de cine experimental. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Máster de Cine Documental de Creación y DEA en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad Pompeu Fabra. Escribe artículos sobre cine experimental, videoarte y cine documental para diferentes medios escritos; programa las sesiones de cine y vídeo experimental Amalgama y co-dirige el proyecto web venusplutón!com sobre el videoclip nacional. Realiza películas en formato super 8, 16mm y vídeo desde 2005. Desde mayo de 2006 redacta y diseña el blog Visionary Film sobre cine de vanguardia y cine experimental actual.

www.albertalcoz.com


presentación

Sesión que aborda diferentes perspectivas de la técnica del found footage. La apropiación de metraje fílmico, los montajes sitemáticos, los recursos plásticos del cine sin cámara, la abstracción y la refilmación quedan ejemplificados en una sesión dividida en tres bloques concretos: uno de videoclips montados bajo nociones sistemáticas; otro de filmaciones experimentales manipuladas directamente sobre el celuloide y un tercero formado por piezas que proponen transformaciones narrativas mediante la refilmación y el desmontaje6 Ft
2011_4 min
Montaje acelerado de imágenes extraídas de una película de ciencia ficción de serie B. Inicia la tendencia flash forward film que consiste en sintetizar la duración de un largometraje bajo una serie de parámetros específicos. Vídeo musical para el grupo Beef.

Send me a copy
2011_5 min
Desmontaje de un film de ficción de los años cincuenta titulado A Journey To The Centre Of Time (1967). Reducción del metraje original que privilegia frames de imágenes entrelazadas. Vídeo musical para el grupo The Transistor Arkestra.

Planta carnívora
2009_2 min
Recuperación de una filmación de una celebración popular con sardanas, orquesta de pueblo y fuegos artificales, filmados en super 8 durante los años setenta. Vídeo musical para el grupo Za!.

Aterganiv
2008_3 min
Aterganiv es una película abstracta que sigue la tradición de la música visual cuyas imágenes remiten a las texturas del expresionismo abstracto y al proceso más azaroso del cine sin cámara.

Elephants’ test
2005_5 min
Elephants' test es un test, una prueba, un experimento practicado a elefantes. También es una apropiación fílmica, un found footage manipulado, despintado con lejía y rascado.

Weird War
2011_9 min
Weird war es una película de found footage que recupera un documental en super 8 de la Segunda Guerra Mundial. Utilizando técnicas del cine sin cámara el filme muestra explosiones en el cielo al revés, soldados heridos y borrados, perforaciones sobre el celuloide e imágenes abstractas pintadas. La banda sonora está construida a partir de una voz en off distorsionada, música transformada en ruidos incómodos y sonidos de aviones despegando. Todo ello conforma el sinsentido de la guerra.

Home Movie Holes
2009_3 min
Home movie holes recupera fragmentos breves de filmaciones amateur del ámbito familiar, descompuestos de un modo sistemático que remarcan las perforaciones de carretes de 8mm.

Nif fin
2007_3 min
Nif Fin es una película experimental sobre el final de un largometraje con la actriz Carmen Sevilla de protagonista que utiliza el recurso de la refilmación y la apropiación.

L’último paradiso
2008_7 min
L’último paradiso es la puesta en escena de una proyección. Refilmando una ficción italiana de tintes etnológicos, rodada durante los años cincuenta, esta pieza de found footage renueva las imágenes, el montaje y la banda sonora original para situar en primer plano el dispositivo cinematográfico y la construcción de su ilusión. Registrado en digital, el vídeo añade nuevas connotaciones narrativas de texturas inevitablemente pixeladas.

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Tercera temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo que, amb una periodicitat quinzenal i amb la màxima flexibilitat, pretenem que reflecteixi la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.

La intenció és acollir tot tipus de sessions: projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixin al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Tant poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts com temàtiques, col·lectives dedicades a autors emergents, a la presentació de treballs d’estudiants, o centrades en la videopoesia o la videodansa.

FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

 

Tercera temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo que, con una periodicidad quincenal y con la máxima flexibilidad, pretendemos que refleje la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo d’autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.

La intención es acoger todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrezcan al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Tanto pueden ser sesiones monográficas de autores reconocidos como temáticas, colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.

FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

 

The third season of FLUX CLUB is here: a fortnightly and fully flexible video club that aims to reflect the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.

Our intention is to include all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographics of well known directors to specific themes, from groups of up and coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.

FLUX CLUB is a space for the dissemination of video art in the city of Barcelona.

Troisième saison du FLUX CLUB, un club  vidéo, bimensuel avec un maximum de flexibilité, nous cherchons à refléter la vitalité de la création vidéo dans notre ville. Ceci est une extension du Festival vidéo d' auteur  FLUX, avec des séances  ouvertes à tout ce qui se passe dans le domaine de la vidéo à Barcelone, qui vient compléter  le festival du point de vue du contenu et de prolonger la durée d'action plus loin que les jours  strictement dédiés au  festival.

L'intention est d'accueillir toutes sortes de sessions : projections, vidéoperformances et débats qui offrent au public la possibilité d’un contact direct avec les vidéocréateurs. Les séances peuvent être monigraphiques d’auteurs renommés , témathiques collectives dédiés aux artistes émergents, presentations de travaux d’élèves , vidéopoésie ou vidéodanse.


FLUX CLUB  est un espace de la diffusion vidéo de création dans la ville de Barcelone.

 

 


★ 13 Març  13 Marzo   13 March  13 Mars  

DANIELE "UBJK" DE STASIO

"cine4ubik"

cinema mut amb música en viu
cine mudo con música en vivo
silent movies with live music
films muets avec musique en directHORARIS
DIMARTS: 21:00
3 euros

HORARIOS
MARTES: 21:00
3 euros

SCHEDULES
TUESDAY: 21:00
3 euros

HORAIRES
MARDI: 21:00
3 euros


http://cine4ubik.weebly.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Projeccions de clàssics antics i moderns de el cinema mundial amb música electro-acústica totalment en viu, tocada en temps real per un o més músics usant instruments acústics (vents, percussions, veu, etc.) I electrònics (saxo midi, màquina de loop). Música composta en temps real amb la projecció de la pel · lícula, on totes les variables, com per exemple els espectadors, influiran amb la composició de la mateixa, (improvisació "guiada").

Aquest projecte vol actualitzar i revalorar l'art del Cinema mut amb clàssics d'autors com: Chaplin i Lang entre d'altres creant una connexió entre aquesta antiga "art" amb el món de l'art contemporani, sense límits de gènere o prejudicis, amb una sala de cinema com a lloc físic de trobada, "l'ara" com a
lloc temporal i el públic com "jutge" inapel · lable. Una ocasió per veure pel · lícules amb més d'un segle d'edat, obres d'art sense temps en el seu hàbitat original: "la gran pantalla".
Projecte dirigit a tota la família per barrejar antics records de pares i avis amb noves "experiències audiovisuals" junts amb fills i néts.

 

 

 

Proyecciones de clásicos antiguos y modernos de el cine mundial con música electro‐acústica totalmente en vivo, tocada en tiempo real por uno o mas músicos usando instrumentos acústicos (vientos, percusiones, voz, etc.) y electrónicos (saxo midi, maquina de loop). Música compuesta en tiempo real con la proyección de la película, donde todas las variables, como por ejemplo los espectadores, van a influir con la composición de la misma, (improvisación “guiada”).

Este proyecto quiere actualizar y revalorar el arte del Cine mudo con clásicos de autores como: Chaplin y Lang entre otros creando una conexión entre esta antigua “arte” con el mundo de el arte contemporáneo; sin limites de genero o prejuicios, con una sala de cine como lugar físico de encuentro, “el ahora” como lugar temporal y el publico como “juez” inapelable. Una ocasión para
ver películas con mas de un siglo de edad, obras de arte sin tiempo en su hábitat original:”la gran pantalla”.
Proyecto dirigido a toda la familia para mezclar antiguos recuerdos de padres y abuelos con nuevas “experiencias audiovisuales” juntos con hijos y nietos.

 

 

Projections of ancient and modern classics of world cinema with electro-acoustic music completely live, played live by one or more musicians using acoustic instruments (winds, percussions, voice, etc..) and electronical ones (midi sax, loop machine , etc.)..
Music composed on the spot with the projection of the movie, where all parameters, such as spectators ,will influence its composition ("guided" improvisation).

This project aims at updating and reevaluating the art of mute cinema, classic authors such as Chaplin and Lang among others, creating a connection between this ancient "art" and the contemporary World art, without limits or gendre prejudices, with a movie room as a physical place of meeting, "the present" as a temporary place and the public as a final "judge". A chance to watch movies over a century old, with evergreen artpieces in there original habitat, "the big screen."
A Project for to the whole family to mix old memories of parents and grandparents with new "audiovisual experience" with children and grandchildren all togheter.

Des projections de classiques anciens et modernes du cinéma international avec de la musique électro-acoustique totalement en direct, jouée en temps réel par un ou plusieurs musiciens utilisant des instruments acoustiques (vents, percussions, voix, etc.) et électroniques (midi sax, machine à boucles , etc) ..
Musique composée en temps réel avec la projection du film, où toutes les variables, comme les spectateurs, vont influencer la composition de celle-ci (improvisation «guidée»).

Ce projet vise à actualiser et à réévaluer l'art des auteurs classiques du cinéma muet tels que Chaplin et Lang entre autres, créant un lien entre cet ancien «art» et le monde de l'art contemporain, sans limites ni préjugés de genre, avec une salle de cinéma comme lieu physique de rencontre, «le présent» comme lieu temporaire et le public comme  «juge» final. Une chance de regarder des films de plus d'un siècle, les œuvres intemporelles de l'art dans son habitat d'origine, «le grand écran."
Projet destiné à toute la famille pour mélanger les vieux souvenirs des parents et grands-parents avec de nouvelles «expériences audiovisuelles" avec les enfants et petits-enfants.


★  15 - 18 Març   15 - 18 Marzo  15 - 18 March 15 - 18 Mars  

EL CONDE DE TORREFIEL

“Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke”

ESTRENA /// ESTRENO /// PREMIERE

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame


durada / duración / duration / durée: 65 min


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES, VIERNES Y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
5 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com www.anticteatre.com
Idea, creació i direcció:  El Conde de Torrefiel         
Textos: Rebecca Praga
Intèrprets: David Mallols, Mario Pons-Macià, Isaac Forteza, Tanya Beyeler y Quim Bigas Il·luminació: Marcela Prado

Projecte d’investigació escullit per les trobades de Magalia 2011 de la Red de Teatros Alternativos

Residència artística: Antic Teatre / Adriantic, Barcelona


www.elcondedetorrefiel.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Ningú mai va saber què fer amb la seva vida.
Per això, en una ciutat, existeixen tantes possibilitats per poder concretar una vida.
I per això, perquè en una ciutat hi ha tantes possiilitats per a concretar una vida, ningú va  saber mai què fer amb la seva vida.
Desastres que resulten gairebé imperceptibles pel seu caràcter quotidià.

Les creacions de El Conde de Torrefiel tenen el seu punt de partida en l’art plàstic, la lliteratura contemporània i la performance. El seu treball consisteix en confrontar realitats i trascendir els paràmetres del llenguatge verbal per a convertir les constants de la comunitat en poesia escènica i visual.

 

 

 

Nadie supo nunca qué hacer con su vida.
Por eso, en una ciudad, existen tantas posibilidades para poder concretar una vida.
Y por eso, porque en una ciudad hay tantas posibilidades para concretar un vida, nadie supo nunca qué hacer con su vida.
Desastres que resultan casi imperceptibles por su carácter cotidiano.

Las creaciones de El Conde de Torrefiel tienen su punto de partida en el arte plástico, la literatura contemporánea y la performance. Su trabajo es confrontar realidades y trascender los parámetros del lenguaje verbal para convertir las constantes de la comunidad en poesía escénica y visual.

 

Nobody ever knew what to do with his life.
That's why, in a city, there are so many possibilities to make up an own life.
And that's why, because of those many possibilities they are in a city to make up an own life, no one ever knows what to do with his life.
Disasters that are almost imperceptible because of their daily basis character.

The creations of El Conde de Torrefiel have their starting point in visual arts, contemporary literature and performing arts. His work is to confront realities and go further over the parameters of verbal language, to convert the constants of the community in scenic visual poetry.

 

Personne n’a jamais su quoi faire avec sa vie.
C’est pour ça que, dans un ville, il y a tellement de possibilités pour réaliser une vie.
Et c’est pour ça, parce que dans une ville, il y a tellement de possibilités pour réaliser une vie, personne n’a jamais su quoi faire avec sa vie.
Des catastrophes qui sont presque indétectables à cause de son caractère si quotidien.

Les creátions de El Conde de Torrefiel ont leur point de départ dans le domaine des arts visuels, la litérature contemporaine, et la performance. Son travail est confronter les réalités, et de transcender les paramètres du langage verbal, pour transformer les constantes de la communauté dans la poésie scénique et visuelle.

 

 


★ 19 i 20 Març   19 y 20 Marzo   19 and 20 March  19 et 20 Mars  

#NUEVAS REALIDADES VÍDEO-POLÍTICAS (#NRVP)

CONSTRUÏNT LA NOSTRA MIRADA DEL PRESENT
Festival de Creació Audiovisual
Festival de Creación Audiovisual
Festival of Audiovisual Creation
Festival de Création Audiovisuel
HORARIS
DILLUNS i DIMARTS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES y MARTES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY and TUESDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI et MARDI: 21:00
gratuit


Organitza: Laboratorio de Creaciones Intermedia - Universitat Politècnica de València

Coordina: Iker Fidalgo i Hernán Bula

Col·labora a Barcelona: Antic Teatre, Barcelonahttp://www.nrvp.wordpress.com[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

#NUEVA SREALIDADES VÍDEO-POLÍTICAS (#NRVP)
és
un Festival de Creació Audiovisual que indaga sobre els nous empoderaments polítics que (re)situen a la opinió pública diferents reclams d’emancipació ciutadana: a l’Argentina del 2001, la Primavera Àrab, els Indignats del 15M, la resistència grega, les manifestacions a Londres, les revoltes estudiantils a Xile i els moviments indígenes a llatinoamèrica (des de Chiapas fins a la Patagònia), entre altres diverses manifestacions socials succeïdes durant la última dècada.

#NRVP busca posar en comú las subjectivitats que, gràcies a l’accessibilitat del vídeo com a eina i al gran paper que assumeix aquest mitjà dins dels moviments socials, permeten noves lectures i noves formes de difusió, reflexió i comprensió de diversos contextos i successos socio-polítics, superant els filtres habituals dels mitjans de masses.

#NRVP es projectarà a Espanya (Barcelona, Madrid, València, Bilbao), Chile, Costa Rica, Argentina, Mèxic, Equador, entre d’altres.

#NRVP editarà i publicarà un DVD amb tots els treballs seleccionats en el festival.

 

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP)
es
un Festival de Creación Audiovisual que indaga sobre los nuevos empoderamientos políticos que (re)sitúan en la opinión pública diferentes reclamos de emancipación ciudadana: la Argentina del 2001, la Primavera Árabe, los Indignados del 15M, la resistencia Griega, las manifestaciones en Londres, las revueltas estudiantiles en Chile y los movimientos Indígenas de Latinoamérica (desde Chiapas hasta la Patagonia), entre otras diversas manifestaciones sociales acontecidas durante la última década.

#NRVP busca poner en común las subjetividades que, gracias a la accesibilidad del vídeo como herramienta y al gran papel que asume este medio dentro de los movimientos sociales, permiten nuevas lecturas y nuevas formas de difusión, reflexión y comprensión de diversos contextos y sucesos socio-políticos, superando los filtros habituales de los medios de masas.

#NRVP se proyectará en España (Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao), Chile, Costa Rica, Argentina, México, Ecuador, entre otros.

#NRVP editará y publicará un DVD con los trabajos seleccionados en el festival.

#New Vídeo-Political Realities (#NRVP)
is a Festival of Audiovisual Creation investigating the new political empowerment movements that (re)position different calls for citizen emancipation in public opinion: Argentina 2001, the Arab Spring, the ‘Indignados’ of Spain, the Greek resistance, the London demonstrations, the student revolts in Chile, and the indigenous movements in Latin America from Chiapas to Patagonia, among other various social demonstrations taking place in the past decade.

#NRVP aims to find a commonality for all subjective views which, thanks to the accessibility of video as a tool, and the major role played by this medium in social movements, allow new interpretations and new methods for spreading, considering and understanding different socio-political contexts and events, bypassing the filters habitually used by the mass media.

#NRVP will be shown in Spain (Barcelona, Madrid, Valencia and Bilbao), Chile, Costa Rica, Argentina, Mexico and Ecuador among other places.

#NRVP will edit and publish a DVD with the work selected at the festival.

 

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP) c’est un Festival de Création Audiovisuel qui recherche sur les nouveaux pouvoirs politiques qui (re) situent dans l'opinion publique différentes réclames d'émancipation citoyenne : l'Argentine de 2001, le Printemps Arabe, Indignés de 15M, la résistance Grecque, les manifestations à Londres, les révoltes des étudiants au Chili et les mouvements Indigènes de l'Amérique latine (depuis Chiapas jusqu'à la Patagonie), entre d'autres diverses manifestations sociales arrivées durant la dernière décennie.

#NRVP cherche mettre en commun les subjectivités qui, grâce à l'accessibilité de la vidéo comme outil et le grand rôle qui assume ce milieu à l'intérieur des mouvements sociaux, permettent de nouvelles lectures et de nouvelles formes de diffusion, de réflexion et compréhension de divers contextes et d'événements politico-sociaux, en surpassant les filtres habituels des moyens de masses.

#NRVP sera projeté en Espagne (Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao), au Chili, Costa Rica, Argentine, Mexique, l'Équateur, entre d’ autres.

#NRVP éditera et publiera un DVD avec les travaux sélectionnés dans le festival.

 

 


★  22 - 25 Març   22 - 25 Marzo  22 - 25 March  22 - 25 Mars  

CIA. JORDI L. VIDAL

“Oxymoron”


Teatre d’humor, clown i dansa
Teatro de humor, clown y danza
Theatre comedy, dance and clown
Théâtre comédie, la danse et le clown


durada / duración / duration / durée: 55 min


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES, VIERNES Y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
5 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com www.anticteatre.comActor, clown, ballarí – David Vossen i Jordi L. Vidal
Direcció – David Vossen i Jordi L. Vidal en col.laboracio amb Louis Spagna
Coreografia – Jordi L. Vidal en col.laboracio amb David Vossen
Música - Ludger Kisters, Peter Helmut Lang, Diego Uzal, Wedding Band, Richard Wagner, Motion Trio
Llums i so – Jordi L. Vidal en col.laboracio amb Christophe Lecoq
Vestuari – Marie Ghislaine Losseau en col.laboracio amb Jordi L. Vidal
 
Aquest espectacle ha estat creat a Bèlgica gràcies a: Espace Catastrophe, « Summer Studios » Rosas-Parts,  La Roseraie, CAR Centre D’Arts De La Rue Ath, WBI – Wallonie Bruxelles International, “Tournées Art et Vie” Service de la Diffusion CFWB, WBTD – Wallonie Bruxelles Théâtre Danse


www.jordiLvidal.net →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

« OXYMORON »
Tan saboros…Tan excitant…Tan slurp !
Duo de clown en moviment !
Espectacle visual amb un boix humor
Per tots els publics

"Un ballarí intransigent intenta iniciar a un dels seus alumnes, particularment poc dotat, en un singular ballet, molt contemporani... Ho aconseguirà ?

Aquest duet ple d'ingenuïtat i de matusseria ens ofereix aquí un espectacle on la dansa i el clown s'uneixen, creant emocions fortes amb el públic i qui reconciliarà els més reticents d'ells a la dansa contemporania, amb una miqueta de bogeria !

Coreògraf, director i intèrpret. Jordi L. Vidal ha sigut ballari/performer en més de 25 productions diferents i es assessor i professor de dansa / teatre físic.
Creacions: « Chrysalis » en versió de sala i carrer, « Art!stik-Labor » amb la cia. de circ Aquanaut i Ensemble Marges (D) ; « I’m Fine, Thank you ! Danswerkplaats Amsterdam (NL) ; « Piano Fortissimo » « Le Nombril Du Monde » Espace Catastrophe Brussel.les, « Gopher Mambo Xtra », « Super Mission » Le Bal Moderne/Rosas-Parts (B), « Taïteul » amb la Cia. de circ La Scabreuse (F), i molts d’altres.

Ha realitzat mes de 450 representacions amb els seus espectacles per tot Europa.
El seu horitzó creatiu s'estén més enllà del món de la dansa i del teatre. Creacions a partir del moviment amb i per a grups de música i orquestres de cambra, en companyies de circ i de teatre de carrer, en creacions de vídeo i instal·lacions d'arts plàstiques.

 

« OXYMORON »
“Tan sabroso…Tan excitante…Tan ñam, ñam!”
Dúo de clown en danza!
Espectáculo visual con un disparato sentido del humor
Para todos los públicos

"Un bailarín intransigente intenta iniciar a uno de sus alumnos, particularmente poco dotado, en un singular ballet, muy contemporáneo... ¿lo conseguirá?"

¡Con una gran ligereza y entretenimiento, este dúo lleno de ingenuidad y de torpeza nos ofrece aquí un espectáculo donde la danza y el clown se unen, creando emociones fuertes con el público y que reconciliará los más reticentes de ellos a la danza contemporánea, con además una brizna de locura!

El coreógrafo, director e intérprete catalán Jordi L. Vidal fue bailarín/Performer en más de 25 diferentes producciones y es asesor y profesor en danza y teatro físico.
Creaciones: “Chrysalis” en versión sala y calle, « Art!stik-Labor » con la cia. de circo Aquanaut y Ensemble Marges (D) ; « I’m Fine, Thank you ! Danswerkplaats Ámsterdam (NL) ; « Piano Fortissimo » « Le Nombril Du Monde » Espace Catastrophe Bruselas, « Oxymoron » CAR Ath, « Gopher Mambo Xtra », « Super Mission » Le Bal Moderne/Rosas-Parts (B), « Taïteul » con la cia. de circo La Scabreuse (F), y muchos más.

Con mas de 450 representaciones realizadas, han sido presentadas en Europa.
Su horizonte creativo se extiende más allá del mundo de la danza y del teatro. Jordi crea movimiento con grupos de música y orquestas de cámara, en compañías de circo y de teatro de calle, en creaciones de vídeo e instalaciones de artes plásticas.

 

« OXYMORON »
“SO TASTY…SO EXCITING…SO YUM YUM!”
Clown duet in movement!
Visual show with a crazy sense of humour
For all audiences

An unbearably strict dancer tries to initiate one of his pupils, who is exceptionally untalented, in a unique and very contemporary ballet…is he going to succeed?

With a light touch and a sense of fun, this naïve and clumsy duo offer us a spectacle in which dance and clown are brought together, creating a strong emotional bond with the audience that will reconcile even the most reluctant to contemporary dance, with a dash of craziness added for good measure!

Jordi L. Vidal is a Catalan choreographer, stage director and performer. He has danced / performed in more than 25 different productions and is coach and teacher in dance / physical theatre.
Productions: “Chrysalis”, indoor and outdoor version; « Art!stik-Labor » with Aquanaut circus and Ensemble Marges (D) ; « I’m Fine, Thank you ! Danswerkplaats Amsterdam (NL) ; « Piano Fortissimo » « Le Nombril Du Monde » Espace Catastrophe Brussels, « Gopher Mambo Xtra », « Super Mission » Le Bal Moderne/Rosas-Parts (B), « Taïteul » with La Scabreuse circus (F) ; and many others.

With more than 450 performances to date, his shows have been presented around Europe and Africa.
His creative horizon reaches beyond the world of dance and theatre. Jordi creates choreographies for and with chamber music ensembles, circus and street theatre companies, video creations and art installations.

 

« OXYMORON »
Tellement goûteux…Tellement excitant…Tellement slurp !
Duo de clown en mouvement !
Spectacle visuel à l'humour décalé
Pour tout public

Un danseur intransigeant tente d’initier un de ses élèves, particulièrement peu doué à un incroyable ballet très contemporain…va t’il réussir ? 

Avec une grande légèreté et amusement, ce duo rempli de naïveté et de maladresse nous offre ici un spectacle où la danse et le clown s’unissent, créant une interaction forte fortes avec le public et qui réconciliera les plus réticents d’entre eux à la danse contemporaine, avec un brin de folie en plus !

Le chorégraphe, metteur en scène et interprète catalan Jordi L. Vidal a était danseur / performer dans plus de 25 différentes productions et il est également coach et professeur en danse / théâtre physique.
Il a crée : « Chrysalis » en version salle et rue, « Art!stik-Labor » avec la cie. de cirque Aquanaut et l’Ensemble Marges (D) ; « I’m Fine, Thank you ! Danswerkplaats Amsterdam (NL) ; « Piano Fortissimo » « Le Nombril Du Monde » Espace Catastrophe BXL, « Gopher Mambo Xtra », « Super Mission » Le Bal Moderne/Rosas-Parts (B), « Taïteul » avec la Cie. de cirque La Scabreuse (F), et de nombreux autres.

Avec plus de 450 représentation, ses créations ont été présentées en Europa et Afrique.
Son horizon créatif s’étend au-delà du monde de la danse et du théâtre. Jordi met du mouvement dans et avec des ensembles de musique de chambre, des compagnies de cirque et de théâtre de rue, des créations vidéo et des installations plastiques.


★  27 - 31 Març   27 - 31 Marzo  27 - 31 March  27 - 31 Mars  

ENCUENTRO

INTERNACIONAL DE ARTE

Y ACTIVISMO


“Cómo acabar con el mal:
5 días de activismo creativo”


HORARIS
DIMARTS 27, DIMECRES 28, DIJOUS 29: des de les 19:30 a l' Antic Teatre →


DIVENDRES 30 I DISSABTE 31: taller pràctic a l'AdriAntic (horaris per confirmar) AdriAntic →

DISSABTE 31 de març per la nit, festa de clausura
a l' AdriAntic →HORARIOS
MARTES 27, MIÉRCOLES 28, JUEVES 29: desde las 19:30 en el Antic Teatre →


VIERNES 30 Y SÁBADO 31: taller práctico en el AdriAntic (horarios por confirmar) AdriAntic →

SÁBADO 31 de marzo por la noche, fiesta de clausura al AdriAntic →SCHEDULES
TUESDAY 27, WEDNESDAY 28, THURSDAY 29: from 19:30 at Antic Teatre →


FRIDAY 30 and SATURDAY 31: practical workshop in AdriAntic (times to be confirmed) AdriAntic →

SATURDAY 31 in the night, closing party AdriAntic →HORAIRES
MARDI 27, MERCREDI 28, JEUDI 29: à partir du 19:30 dans Antic Teatre →


VENDREDI 30 et SAMEDI 31: atelier pratique dans AdriAntic (fois à confirmer) AdriAntic →

SAMEDI 31 pour la nuit, soirée de clôture dans le AdriAntic →How to End Evil: 5 Days of Art and Activism from enmedionecesitamos tu ayuda..

la campaña de crowdfunding


http://www.goteo.org/project/como-acabar-con-el-mal→

AVISO PREVIO: Con tu aportación en esta campaña de microfinanciación, haremos posible el encuentro. Tu dinero, el de todos nosotros, es la única manera de financiación que tenemos; lo necesitamos para pagar algunos viajes y algunas dietas de los invitados, también para hacer frente a algunos gastos...Organiza: En medio

http://comoacabarconelmal.net/ →

www.enmedio.info →

contacto@enmedio.info

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Aquí la tenim, ja ha arribat. La tantes vegades anunciada crisi de tot se'ns ha tirat a sobre, està per tot arreu: a casa teva, a la meva, a la feina, al carrer, fins i tot s'ha ficat dins del meu llit. Els banquers els hi diuen als polítics que ens diguin que això és el que hi ha, que no podem fer-hi res; que ens armem de paciència i esperem a que arribin temps millors; que ens apretem els cinturons i acceptem les retallades; que si algú ha de sofrir les conseqüències d'aquesta crisi, ells, com comprendrem, no seran. És cosa nostra-diuen-, de la gent, del 99%.

Doncs bé, senyors, i una merda! Aquestes jornades d'art i activisme les muntem perque no ens resignem a sofrir la seva crisi, i perque estem disposats a inventar-nos noves formes d'actuar, tant al carrer com a la xarxa. Maneres creatives d'acció directa, formes d'intervenir en allò social que defugeixin tant la repressió policial com la manipulació mediàtica.

Per a això comptarem amb una sel.lecció d'invitats internacionals, representants tots ells de l'activisme creatiu més sonat i efectiu dels darrers anys. Coneixerem de primera mà un munt d'experiències carregades d'humor i mala llet, accions creatives que han sigut capaces d'intervenir i alterar la societat, utilitzant l'art com una eina col.lectiva.

Aquest cicle de presentacions es tancarà amb un taller pràctic que desenvoluparem durant el cap de setmana a la sal.la AdriAntic. Ah! I amb una super festa de clausura també, és clar, que és allí on sorgeixen les millors idees. Si vols actuar contra la crisi, i busques inspiració, no et perdis aquest esdeveniment. Vine, posa´t Enmedio.

 

Aquí la tenemos, ya ha llegado. La tantas veces anunciada crisis de todo, se nos ha echado encima, ya está por todas partes: en tu casa, en la mía, en el trabajo, en la calle, hasta en mi cama se ha metido. Los banqueros le dicen a los políticos que nos digan que esto es lo que hay, que nada podemos hacer; que nos armemos de paciencia y esperemos a que lleguen tiempos mejores; que nos apretemos el cinturón y aceptemos los recortes; que si alguien ha de sufrir las consecuencias de esta crisis, ellos, como comprenderemos, no van a ser. Eso es cosa nuestra -dicen-, de la gente, del 99%.

Pues bien señores, ¡y una mierda! Estas jornadas de arte y activismo las montamos porque no nos resignamos a sufrir su crisis, y porque estamos dispuestos a inventarnos nuevas maneras de actuar, tanto en la calle como en la Red. Maneras creativas de acción directa, modos de intervenir en lo social que eludan tanto la represión policial, como la manipulación mediática.

Para ello, contaremos con una selección de invitados internacionales, representantes todos ellos, del activismo creativo más sonado y efectivo de los últimos años. Conoceremos de primera mano, un montón de experiencias cargadas de humor y mala leche, acciones creativas que han sido capaces de intervenir y alterar lo social, empleando el arte como una herramienta colectiva.

   Este ciclo de presentaciones se cerrará con un taller práctico, que llevaremos a cabo durante el fin de semana en la sala AdriAntic. ¡Ah! Y una súper fiesta de clausura también, claro; que ahí es donde nacen las mejores ideas.
Si quieres actuar contra la crisis, y buscas inspiración, no te pierdas este evento. Ven, ponte Enmedio.

 

Here it is, it finally arrived. The so-often heralded recession to end all recessions has landed and is now everywhere: at your house, at mine, at work, on the street, it’s even got into my bed. The bankers tell the politicians to tell us that these are the breaks, that nothing can be done; that we must be patient and wait for better times; that we must tighten our belts and accept the cuts; that if anyone must suffer the consequences of this recession it won’t, we must understand, be them. This – they say – is our affair, of the people, of the 99%.

Well, ladies and gentlemen, fuck that! We are setting up these days of art and activism because we will not resign ourselves to suffer their recession, and because we are ready to invent new ways of acting, both on the street and on the Net. Creative forms of direct action, ways of intervening in society that elude both police repression and media manipulation.

To this end we will provide a selection of international guests, each of them representative of creative activism at its most effective and outspoken in recent years. We will see at first hand a collection of experiences loaded with good humour and bad attitude, creative actions that have been able to affect and change society, using art as a collective tool.

This cycle of presentations will close with a practical workshop to take place over the weekend at the AdriAntic. Oh! And a mega closing party also, naturally, as that’s where the best ideas are born.
If you want to act against the recession and are looking for inspiration, don’t miss this event. Come and get Inthemiddle.

 

Nous l’avons là, elle est déjà arrivée. Tant de fois annoncée la crise de tout, nous l’ avons dessus, et elle est partout: chez toi, chez moi, au travail, dans la rue, même dans mon lit elle s’est mit. Les banquiers disent aux politiciens de nous dire  que c'est comme ça, que  nous ne pouvons rien faire, nous armer de patience et attendre des meilleurs temps, qu’on se  serre la ceinture et qu’on accepte les coupures, si quelqu'un doit souffrir les conséquences de cette crise, c’est pas eux. C'est à nous, disent-ils, les gens, 99%.

Et bien Messieurs, merde! Ces journées d’art et activisme on les organise parce que nous ne nous résignons pas à souffrir sa crise, et parce que nous sommes prêts à inventer de nouvelles façons d'agir, dans la rue et sur ​​les nets  à la fois. Des manières créatrices d'action directe, façons d'intervenir dans le  social échapper tant de la répression policière, comme la manipulation des médias.

Pour cela, nous compterons d’une sélection d'invités internationaux, représentant tous, de l'activisme créateur et effectif des dernières années. Nous connaîtrons de première main, un tas d’expériences  chargées d’humour et mauvaise fois, actions créatrices qui ont été capables d’intervenir et d’altérer le social, en employant l'art comme un outil collectif.

Ce cycle de présentations se fermera  avec  un atelier pratique, que nous réaliserons durant le week-end dans la salle AdriAntic. Ah! Et un super une fête de clôture aussi, bien sûr, c'est là que naissent les meilleures idées.
Si tu veux agir contre la crise, et tu cherches une inspiration, ne manque pas à cet évènement. Viens, Enmedio.

 


★  30 i 31 Març   30 y 31 Marzo  30 and 31 March  30 et 31 Mars  

CAU D’ORELLA

JORNADES DE MÚSICA

ELECTRÒNICA


“lives, vj’s i dj’s.”HORARIS
DIVENDRES 30 I DISSABTE 31:
17:00 a 22:00

gratuit

HORARIOS
VIERNES 30 Y SÁBADO 31:
17:00 a 22:00

gratuito

SCHEDULES
FRIDAY 30 and SATURDAY 31:
17:00 a 22:00

free

HORAIRES
VENDREDI 30 et SAMEDI 31:
17:00 a 22:00

gratuit
Web de les jornades:

http://www.caudorella.cat →

Web de l'agenda:

http://www.caudorella.cat →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

«Cau d’Orella: Jornades de Música Electrònica», pretén escurçar la distància entre els productors de música electrònica localitzats a Catalunya i rodalia amb el gran públic. Proposem un espai d’intercanvi d’idees entre artistes, segells, festivals, distribuïdors, col·lectius i promotors, perquè aquestes idees no passin de llarg al seu lloc d’origen, establint una comunicació directa i fluïda entre tots els agents implicats per tal de fer més proper i accessible aquest producte al públic en general.

Comencem aquest procés per consolidar una estructura capaç de donar sortida a les noves creacions autòctones, dirigida a consolidar un nínxol cultural de nova generació.

L’objectiu de l’esdeveniment és unir en un mateix programa als agents implicats en l’actual escena electrònica del nostre entorn proper i buscar la sinèrgia entre les parts integrants d’un marc que, tot i comptar amb una escassa cobertura mediàtica en circuits i canals no especialitzats, mereix pel seu interès i qualitat, gaudir de majors oportunitats de difusió.

El currículum de les jornades seria:

1ª Edició de les Jornades de música electrònica. Caudorella 2011. 24, 25, 26 Març.

  • 83 artistes
  • 48 segells i col·lectius
  • 1 fira discogràfica
  • 5 escenaris de tarda
  • 4 escenaris de
  • 6 conferències

 

«Cau d’Orella: Jornades de Música Electrònica», pretende acortar la distancia entre los productores de música electrónica localizados en Cataluña y alrededores con el gran público. Proponemos un espacio de intercambio de ideas entre artistas, sellos, distribuidores, colectivos y promotores, para que esas ideas no pasen desapercibidas en su lugar de origen, estableciendo una comunicación directa y fluida entre todos los agentes implicados con el fin de hacer más cercano y accesible ese producto al público en general.

Iniciamos este proceso para consolidar una estructura capaz de dar salida a las nuevas creaciones autóctonas, dirigidos a afianzar un nicho cultural de nueva generación.

El objetivo del evento es aunar en un mismo programa a los agentes implicados en la actual escena electrónica de nuestro entorno cercano y buscar la sinergia entre las partes integrantes de un marco que, a pesar de contar con una escasa cobertura mediática en circuitos y canales no especializados, merece por su interés y calidad, gozar de mayores oportunidades de difusión.

El curriculum de las jornadas sería:
1 ª Edición de las Jornadas de música electrónica. Caudorella 2011. 24, 25, 26 Marzo.

83 artistas
48 sellos y colectivos
1 feria discográfica
5 escenarios de tarde
4 escenarios de noche
6 conferencias

"Cau d'Orella: Jornades de música electrònica" aims to shorten the distance between producers of electronic music based in and around Catalonia and the greater public. We want to create a place for the exchange of ideas between artists, labels, distributors, associations and promoters, ensuring that these ideas don't go unnoticed locally, and establishing direct and free-flowing communication between all those involved. Our ultimate goal is to make the product more accessible and bring it closer to the general public.

We embarked on this process to set up a structure capable of promoting new creativity in the area and consolidating a next-generation cultural base.

The aim of the event is to bring together in one programme all the agents involved in the current electronic scene locally and to search for synergies between the components of a structure that, in spite of receiving little media coverage in unspecialised circles and channels, is of a quality and importance that deserves greater dissemination opportunities.

The curriculum of the workshop is:

1st Edition of the Electronic music workshop. Caudorella 2011. 24th, 25th, 26th March

83 artists
48 labels and collectives
1 record fair
5 stages in the afternoon
4 stages at night
6 conferences

 

 

Cau d'Orella: Journées de Musique Électronique" prétend rapprocher les producteurs de musique électronique, situé en Catalogne et ses environs, avec le grand public.
Nous proposons un espace d'échange entre artistes, labels, distributeurs, collectifs et promoteurs, afin que ces idées ne passent pas inaperçues. Tout en établissant une communication directe et fluide entre les divers intéressés, afin de rendre plus proche et accessible les créations, leur donnant plus ample visibilité à tout type de public.

Nous avons commencé ce processus pour consolider une structure capable d’offrir plus de  sorties aux nouvelles créations, motivé à consolider une nouvelle génération culturelle.

L’objectif de cet événement vise à rassembler dans un même programme, les impliqués de la scène électronique actuel formant part de notre environnement immédiat et rechercher des synergies entre les composants d'un cadre qui, bien qu'ayant peu de couverture médiatique dans les médiats et cercles non spécialisés, méritent pour leur intérêt et qualité de jouir de plus amples opportunités de diffusion.


Le programme de la conférence est:

1ère édition des Journées de la musique électronique. Caudorella 2011. 24, 25, 26 Mars.

83 artistes
48 labels
1 exposition discographique
5 scènes de jour
4 scènes de nuit
6 conférences

 


ENTRENAMENTS  ENTRENAMIENTOS  TRAININGS
 DIMARTS   MARTES   TUESDAY   MARDI

EL COS DE LA VEU
amb Victor Turull

Unir la duplicitat veu-respiraçió. Reconeixer la multiplicitat de la nostra veu i utilitzar-la. La veu ens porta fácilment a espais interiors creatius, emocionalment creatius.

Desde col·locacions corporals basades en la Bioenergía potenciarem la projecció de la veu. Ens endinsarem a la escolta del sò i del silenci.

Aquest es un treball energètic poderós que ens ajuda a afinar el nostre cos a través de la veu. La veu, també, com a netejador energètic del cos.

Víctor Turull es creador escènic, terapeuta de sò, especialista en medicina tradicional africana.


Horaris
Dimarts de 10 a 12 h
Preus: 60€ al mes

Contacte:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

EL CUERPO DE LA VOZ
con Victor Turull

Unir la duplicidad voz-respiración. Reconocer la multiplicidad de nuestra voz y utilizarla. La voz nos lleva fácilmente a espacios interiores creativos, emocionalmente creativos.

Desde colocaciones corporales basadas en la Bioenergía potenciaremos la proyección de la voz y entraremos en la escucha del sonido y del silencio.

Este es un trabajo energético poderoso que nos ayuda a afinar nuestro cuerpo a través de la voz. La voz, también, como limpiador energético del cuerpo.

Víctor Turull es creador escénico, terapeuta de sonido, especialista en medicina tradicional africana.


Horarios
Martes de 10 a 12 h
Precio: 60€ al mes

Contacto:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

THE VOICE’S BODY
with Victor Turull

To link both voice and breathing, to better recognize the multiplicity of our own voice and make a good use of it. Voice easily takes us to inner creative spaces, emotionally creative.

Through body positions based in bioenergy we will get further potential of the voices projection. We will pay attention to silences also.

This is a strong energy strength that will help us tone our body through voice and make a good use of it as a clean-up.

Victor Turull is a scene artist, sound therapist and specialist in traditional African medicine.


Time Schedules
Tuesday from 10 am to 12pm
Price: 60€ in a month

Contact:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formes d'expressió creativa. www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:
logotipos patrocinadores

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with:
logotipos newtwork