logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]


INFORMACIÓ SOBRE DESCOMPTES I RESERVA PRÈVIA
(actualitzat: 6 de Febrer de 2015)


1. DESCOMPTES GENERALS

INFORMACIÓ IMPORTANT:
*El preu final amb el descompte mai podrà ser menor a 6€.
*Antic Teatre es reserva el dret a no aplicar els descomptes generals establerts per a activitats especials programades.


SOCIS de l'ANTIC TEATRE

Per 3 euros l'any (natural) les persones que ho desitgin poder fer-se sòcies de l'Associació Antic Teatre.
Beneficis per ser soci:
- Canya de cervesa o refresc (petit) de regal cada cop que vinguin a veure un espectacle de pagament a l'Antic Teatre.
- Descompte de 2€ pels espectacles que tinguin el preu de 8€ o 10€ (no s’aplicarà descompte per espectacles que tingui un preu menor).

Cal presentar el carnet de l'Antic Teatre per acollir-se al descompte cada cop que es vulgui adquirir una entrada. El descompte és només per a la persona titular del carnet de soci, en cap cas per a l'acompanyant o acompanyants.

ADETCA I TEATRES PÚBLICS

Els socis d'ADETCA amb carnet professional (negre) tenen dret a 2 entrades gratuïtes per al titular.
Els treballadors de les següents entitats, tenen dret a un 50% de descompte.

  • Persones que s'acreditin amb el carnet de treballador (vermell) d'algun dels teatres d'ADETCA.
  • Treballadors del Grup Focus
  • Treballadors del Teatre Lliure
  • Treballadors del TNC
  • Treballadors del Mercat de les Flors

Descomptes aplicables només al titular del carnet.
Només serà possible el descompte si hi han localitats disponibles.
Cal presentar el carnet d'ADETCA (o teatres públics) i el DNI per beneficiar-se d'aquests descomptes.

CARNET DE BIBLIOTEQUES

Presentant el carnet de biblioteques i el DNI, els espectadors tenen un descompte d'1€ pels espectacles de 8€ i 10€.

ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS DE TEATRE

Entrades a 6€ en l'adquisició de dues entrades de teatre (només aplicable per entrades amb el preu de 10€). Cal que s'identifiquin amb el carnet de soci i el seu DNI.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA I ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE CATALUNYA

Descompte de 2€ pels espectacles que tinguin el preu de 8€ o 10€ (no s’aplicarà descompte per espectacles que tingui un preu menor). Cal presentar el carnet per acollir-se al descompte cada cop que es vulgui adquirir una entrada. El descompte és només per a la persona titular del carnet de soci, en cap cas per a l’acompanyant o acompanyants.

ALUMNES DE LES ESCOLES ARTÍSTIQUES:

ESCOLES DEL'ASSOCIACIÓ ACET
ÀREA DANSA, TRAGANT DANSA, ESCOLA PLATEA, ESCOLA EÒLIA


Descompte de 2€ pels espectacles que tinguin el preu de 8€ o 10€.
Els alumnes s’hauran d’acreditar com a tals per tal per poder obtenir el descompte (carnet o rebut inscripció escola de l'any en curs).

CARNET DE TEATRON:

Descompte de 2€ pels espectacles que tinguin el preu de 8€ o 10€.

MENORS DE 14 ANYS: 50% de Descompte (acreditació dni).

JUBILATS: Per als jubilats majors de 65 anys 25% Dte. (acreditació dni)

TARJETA ROSA: 25% de Descompte (acreditació targeta rosa i dni)

CARNET JOVE: 25% de Descompte (acreditació carnet i dni)


2. RESERVES ANTICIPADES i ALTRES DESCOMPTES

ANTIC TEATRE:


Es poden reservar entrades enviant un mail a anticteatre@anticteatre o trucant al 93 315 23 54.

No existeix la possibilitat de realitzar venta anticipada, sols reserva.

* A part d'aquests descomptes generals, es poden aplicar descomptes específics per a cada una de les activitats programades, i també a través de diferents plataformes de promoció (Atrapalo, Tr3sc, etc.)★ DESCUENTOS ★

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS Y RESERVA PRÈVIA
(actualitzado: 6 de Febrero de 2014)

1. DESCUENTOS GENERALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
*El precio final con el descuento nunca podrá ser menor a 6€.
*Antic Teatre se reserva el derecho a no aplicar los descuentos generales establecidos para actividades especiales programadas.


SOCIOS DE ANTIC TEATRE

Por 3 euros al año, las personas que lo deseen pueden hacerse socias de la Asociación Antic Teatre.
Beneficios de hacerse socio:
- Caña de cerveza o refresco (pequeño) de regalo cada vez que vengan a ver un espectáculo de pago en Antic Teatre.
- Descuento de 2€ para los espectáculos que tengan un precio de 8€ o 10€ (no se aplicará el descuento para espectáculos que tengan un precio menor).

Es necesario presentar el carnet para acogerse al descuento cada vez que se quiera adquirir una entrada. El descuento sólo es para la persona titular del carnet de socio, y en ningún caso para el acompañante o acompañantes.

ADETCA Y TEATROS PÚBLICOS

Los socios de ADETCA con carnet profesional (negro) tienen derecho a 2 entradas gratuitas para titular.
Los trabajadores de las siguientes entidades, tienen derecho a un 50% de descuento.

  • Personas que se acreditan con el carnet trabajador (rojo) de algunos de los teatros de ADETCA.
  • Trabajadores del Grupo Focus
  • Trabajadores del Teatre Lliure
  • Trabajadores del TNC
  • Trabajadores del Mercat de les Flors
Descuentos aplicables sólo al titular del carnet.
Sólo será posible el descuento si hay localidades disponibles.
Es necesario presentar el carnet de ADETCA (o teatros públicos) y el DNI para beneficiarse de estos descuentos.

CARNET DE BIBLIOTECAS


Presentando el carnet de bibliotecas y el DNI, los espectadores tienen un descuento del 1€. Para los espectáculos con un precio de 8€ o 10€.

ASOCIACIÓN DE ACTORES Y DIRECTORES DE TEATRO

Entradas a 6€ en la adquisición de dos entradas de teatro (sólo aplicable para entradas con un precio de 10€).
Es necesario que se identifiquen con el carnet de socio y su DNI.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE CATALUÑA Y ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CIRCO DE CATALUNYA

Descuento de 2€ para los espectáculos que tengan el precio de 10€ (no se aplicará el descuento para espectáculos que tengan un precio menor). Es necesario presentar el carnet para acogerse al descuento cada vez que se quiera adquirir una entrada. El descuento sólo es para la persona titular del carnet del socio, en ningún caso para el acompañante o acompañantes.

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS:

ESCUELAS DE LA ASOCIACIÓN ACET,
ÀREA DANSA, TRAGANT DANSA, ESCOLA PLATEA, ESCOLA EÒLIA


Caña de cerveza (pequeña) de regalo cada vez que vengan a ver un espectáculo de pago en Antic Teatre.
Descuento de 2€ para los espectáculos que tengan un precio de 10€.
Los alumnos se tendrán que acreditar como tales para poder obtener el descuento (carnet o recibido de inscripción del año en curso).

CARNET DE TEATRON:

Descuento de 2€ para los espectáculos que tengan un precio de 8€ o 10€.

MENORES DE 14 AÑOS: 50% de Descuento (acreditación dni).

JUBILADOS: Para los jubilados mayores de 65 años 25% Dto.(acreditación dni)

TARJETA ROSA: 25% de Descuento (acreditación tarjeta rosa y dni)

CARNET JOVE: 25% de Descuento (acreditación carnet y dni).


2. RESERVAS ANTICIPADAS Y OTROS DESCUENTOS

ANTIC TEATRE:

Se pueden reservar entradas enviando un mail a anticteatre@anticteatre o llamando al 93 315 23 54

No existe la posibilidad de realizar venda anticipada, sólo reserva.

*A parte de estos descuentos generales, se pueden aplicar descuentos específicos para cada una de las actividades programadas, y también a través de las diferentes plataformas de promoción (Atrapalo, Tr3sc, etc.).


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: