logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]   [Horaris]


CICLES /// CICLOS /// SERIES
LOREN & IPSUM Cuånto

Actor: Miner Montell
Actor: Paul Borons

www.facebook.com/LoremIpsumCo

Comèdia Comedia Comedy


HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
27 Setembre Septiembre September: 21'00
4, 11, 18 Octubre Octubre October: 21'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE

[+] INFO →

Una conferència sobre economia és interrompuda per un ésser d’una dimensió paral·lela que alterarà el seu curs i provocarà situacions absurdament reals.
A l’obra es demostra de forma clara i intuïtiva el no compliment de la segona llei de la termodinàmica en dimensions de mida inferior a la distància de Planck.
Dit més del pal postmodern, va del qüestionament de la corporeïtat i del aquí i ara al que la dramatúrgia performativa multidisciplinar de la doble escletxa ens aboca.
O, en antic, de que la vida és un conte explicat per un idiota, ple de soroll i de fúria, que no significa res.
És a dir, que rius.

El material de combustió de Lorem & Ipsum és la curiositat pel món que ens envolta. Des del sorprenent univers de l’infinitesimal fins el comportament humà, passant pels microtúbuls i el Lagavulin 16 anys.
Els seus components formen aquesta companyia conscients que qui molt s’abaixa, lo cul ensenya i que, com va dir en Baldomero Lopitez, “El riure és com una galeta. De res no serveix si no el tens dins”.

Una conferencia sobre economía se ve interrumpida por un ser de una dimensión paralela que alterará su curso y provocará situaciones absurdamente reales.
En la obra se demuestra de forma clara e intuitiva el no cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica en dimensiones de tamaño inferior a la distancia de Planck.
Dicho más del palo posmoderno, va del cuestionamiento de la corporeidad y del aquí y ahora al que la dramaturgia performativa multidisciplinar de la doble rendija nos aboca.
O, en antiguo, de que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido.
Vamos, que te ríes.

El material de combustión de Lorem & Ipsum es la curiosidad por el mundo que nos rodea. Desde el asombroso universo de lo infinitesimal hasta el comportamiento humano, pasando por los microtúbulos cerebrales y el Lagavulin 16 años. Sus componentes forman esta compañía conscientes de que muchos ajos en un mortero, mal los maja el majadero y de que, como dijo Baldomero Lopitez, "La risa es como una galleta. De nada te sirve si no la tienes dentro".

A lecture on economics is disrupted by a being from a parallel dimension who will alter its course and cause absurdly real situations.
The work explains the non-applicability of the second law of thermodynamics to dimensions smaller than the Planck length in a clear and intuitive manner.
In postmodern terminology, it goes from the questioning of corporality and the here and now to where the multidisciplinary performative dramaturgy of the double slit leads us.
Or, in Oldspeak, it’s about life: a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
That’s to say, it’s fun.

Lorem & Ipsum’s fuel is curiosity about the surrounding world. From the amazing universe of the infinitesimal to human behaviour, including brain microtubules and 16-year-old Lagavulin.
The founding members of this company are aware that biting off more than one can chew isn’t wise and that, as Baldomero Lopitez once put it, "Laughter is like a cookie. It's pointless if it's not inside you.".


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: