logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]   [Horaris]


CICLES /// CICLOS /// SERIES
MIS (Moviment d'Insurrecció Sonora) presenta: Les amistats perilloses

Direcció musical: David G. Aparicio
Saxos i direcció artística: Mireia Tejero
Batería: Mercè Ros
Saxos: Lluís Vallès
Piano: Montse Massaguer
Violí elèctric: Adele Madau
Violoncel: Júlia Pérez
Contrabaix: Maribel Rivero

Col.laboracions: Pere Faura, Maria Muñoz, Oriol Roser, Dolors Miquel, FreeField Qvartet

moviment-insurreccio-sonora.com

Performance-Concert

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
DIMECRES / MIÉRCOLES / WEDNESDAYS 2, 9, 16, 23 & 30: 21'00

ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE[+] INFO →

El col·lectiu d’improvisació conduïda MIS, presenta:

LES AMISTATS PERILLOSES
Un joc de risc entre música i diverses expressions artístiques.
Seguint la seva línia d'experimentació i investigació en el camp de la improvisació conduïda, el grup MIS (Moviment d'Insurrecció Sonora) planteja durant el mes de Novembre un cicle de col·laboracions amb diferents artistes de l’escena actual. El cicle “Les amistats perilloses” tracta sobre el plaer de l'art en si mateix. De la recerca de l'emoció i de la experiència estètica superant tots els convencionalismes possibles i assumint conflicte i risc com a punt de partida d'aquest recerca.

Dimecres 2: MIS amb Maria Muñoz i Federica Porello (CIA de dansa Mal Pelo)

Dimecres 9: MIS amb les veus de Mariona Sagarra, Anna Subirana i el contratenor Oriol Rosés

Dimecres 16: MIS amb els poetes Dolors Miquel, Nuria Martinez - Vernis i Oriol Sauleda

Dimecres 23: MIS PUBLIC ENSEMBLE , intervenció del públic amb l’aportació dels seus materials sonors i instruments propis. (no és necessari saber tocar... entrada amb cervesa per qui porti instrument)

Dimecres 30: MIS amb el performer Pere Faura

Mireia Tejero (saxofonista, compositora i performer) i David G.Aparicio (compositor i guitarrista) funden el col.lectiu MIS (Moviment d'Insurrecció Sonora) a principis de 2013 moguts per les seves inquietuds en l’àmbit de la música improvisada. Des de la creació del col.lectiu fins ara tots dos han treballat per tal d'aconseguir un llenguatge propi, radical i en constant evolució en el camp de la improvisació conduida i el life composing.

Fruit d'aquest esperit han estat les diverses col.laboracions amb la ballarina Sol Picó (Festival sismògraf i Festival Grec 2015), les intervencions musicals al Caixa Forum (Música inesperada -Visita guiada amb música improvisada al voltant de les diferents obres d'Art Contemporani) i al MACBA (VertiXXX- interacció amb l'espai i el públic) i actuacions a centres de creació com La Poderosa, CCCB i a tot tipus de festivals.

Actualment col.laboren en la preparació de l'espectacle “you read, we play” basat en la improvisació a duo sobre textos i frases triats per el públic i continuen investigant en les diferents formes de creació musical improvisada i la relació de la música amb altres disciplines artístiques.

El colectivo de improvisación conducida MIS, presenta:

LES AMISTATS PERILLOSES
Un juego de riesgo entre música y diversas expresiones artísticas.
Siguiendo su línea de experimentación e investigación en el campo de la improvisación conducida, el grupo MIS (Movimiento de Insurrección Sonora) plantea durante el mes de Noviembre un ciclo de colaboraciones con diferentes artistas de la escena actual.
El ciclo "Les amistats perilloses" trata sobre el placer del arte en sí mismo. De la búsqueda de la emoción y de la experiencia estética superando todos los convencionalismos posibles y asumiendo conflicto y riesgo como punto de partida de este investigación.

Miércoles 2: MIS con María Muñoz y Federica Porello (CIA de danza Mal pelo)

Miércoles 9: MIS con las voces de Mariona Sagarra, Anna Subirana y el contratenor Oriol Rosés

Miércoles 16: MIS con los poetas Dolors Miquel, Nuria Martinez -Vernis y Oriol Sauleda

Miércoles 23: MIS PUBLIC ENSEMBLE, intervención del público con la aportación de sus materiales sonoros e instrumentos propios. (No es necesario saber tocar ... entrada con cerveza para quien lleve instrumento)

Miércoles 30: MIS con el performer Pere Faura

Mireia Tejero (saxofonista, compositora y performer) y David G.Aparicio (compositor y guitarrista) fundan el colectivo MIS (Movimiento de Insurrección Sonora) a principios de 2013 movidos por sus inquietudes en el ámbito de la música improvisada. Desde la creación del colectivo hasta ahora los dos han trabajado para conseguir un lenguaje propio, radical y en constante evolución en el campo de la improvisación conducida y el life composing.Fruto de este espíritu han sido las diversas colaboraciones con la bailarina Sol Picó (Festival Sismògraf y Festival Grec 2015), las intervenciones musicales en el Caixa Forum (Música inesperada Visita guiada con música improvisada en torno a las diferentes obras de Arte contemporáneo) y el MACBA (VertiXXX- interacción con el espacio y el público) y actuaciones en centros de creación como la Poderosa, CCCB y en todo tipo de festivales.


Actualmente colaboran en la preparación del espectáculo "you read, we play" basado en la improvisación a dúo sobre textos y frases elegidos por el público y continúan investigando en las diferentes formas de creación musical improvisada y la relación de la música con otras disciplinas artísticas.

This is a cycle of five concert/performances in which colectivo MIS engages in its artistic methodology based on guided improvisation using different forms of artistic expression.

Mireia Tejero (saxophonist, composer and performer) and David G. Aparicio (composer and guitarist) founded colectivo MIS (Movement of Sound Insurrection) at the beginning of 2013 impelled by their restlessness in the field of improvised music. From the moment the collective was born until now the musicians have searched for their own radical, constantly evolving language in guided improvisation and life composing.

Resulting from this interest are various collaborations with dancer Sol Picó (Festival Sismògraf and Festival Grec 2015), musical interventions in Caixa Forum (Música inestperada: guided tour of various contemporary art pieces with accompanying live music) and MACBA (VertiXXX - interaction with venue and audience) as well as performances in creation centres such as La Poderosa, CCCB and a whole range of festivals.

At present they are working on the show "you read, we play" based on an improvised duet with texts and phrases selected by the audience, as well as continuing to research different ways of creating improvised music and the relation music has to other artistic disciplines.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: