Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


/// CICLES NOVEMBRE-DESEMBRE 2014 /// CICLOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
/// SERIES NOVEMBER-DECEMBER 2014
ANTIC FOR KIDS! DIUMENGE DOMINGO SUNDAY DIMANCHE: 12:00 - 6-8 euros

Teatre i música per a nens, nens i famílies


[+] INFO →

Des de l'Antic Teatre treballem per a què els més petits gaudeixin d'experiències artístiques de qualitat junt amb les seves famílies. D'aquí neix el cicle Antic For Kids!, format per propostes diferents, on els nens no són considerats com un espectador més. Per nosaltres els nens són un petit-GRAN espectador amb una alta capacitat de participar, d'imaginar i d'aprendre. Per això hem seleccionat una sèrie de propostes que responguin a les seves capacitats:

Osset Meu
Utilitzant l’electrònica, terres vibrants i molts instruments, aquest espectacle interactiu és una experiència sensitiva i auditiva única pels bebès i els seus pares.

Mamma Jazz
És una experiència musical familiar. Una sèrie de concerts de diferents estils musicals, en format Jam Session Baby-Friendly.

20 passes de formiga
Són 2 passes de gegant. Una proposta de teatre/performance i dansa que convida als nens a participar en un viatge, on passi el que passi, hauran de ser valents per quedar-se fins al final.

Desde el Antic Teatre trabajamos para que los más pequeños disfruten de experiencias artísticas de calidad junto con sus familias. De aquí nace el ciclo Antic For Kids!, formado por propuestas diferentes, donde los niños no son considerados como un espectador más. Para nosotros los niños son un pequeño-GRAN espectador con una alta capacidad de participar, imaginar y aprender. Por esto hemos seleccionado una serie de propuestas que respondan a sus capacidades:

Osset Meu
Utilizando la electrónica, tarimas vibrantes y muchos instrumentos, este espectáculo interactivo es una experiencia única sensitiva para bebés y sus padres.

Mamma Jazz
Es una experiencia musical familiar. Una serie de conciertos de distintos estilos musicales, en formato Jam session Baby-friendly.

20 passes de formiga
Són 2 passes de gegant. Una propuesta de teatro/performance y danza que invita a los niños a participar en un viaje, donde, pase lo que pase, tendrán que ser valientes para quedarse hasta el final.

We at Antic Teatre want to make it possible for young children to enjoy quality artistic experiences with their families. This has given rise to the Antic for Kids! cycle, composed of a variety of different shows and events, specifically catering for children. To us, they are little BIG spectators, with a great capacity for taking part, using their imagination and learning. We have therefore carefully selected a series of events suited to their capabilities:

Osset Meu
Using electronica, vibrating surfaces and a plethora of instruments, this interactive show is a unique sensory experience for babies and their parents.

Mamma Jazz
Is a musical experience for all the family; a series of concerts in different musical styles presented as baby-friendly jam sessions.

20 passes de formiga
Són 2 passes de gegant. (20 ant steps are 2 giant steps). A dance/theatre performance that takes children on a journey during which, come what may, they will need to be brave if they are to see it through to the end.

★ 2 Novembre 2 Noviembre 2 November
"OSSET MEU & THE SOUNDBOX"
(OSITO MIO & THE SOUNDBOX / TEDDY OF MINE & THE SOUNDBOX / MON OURS & THE SOUNDBOX)


Català - English - Français - Italiano
durada / duración / duration / durée: 35 min
0-3 anys - 0-3 años - 0-3 years old - 0-3 ansJugant i cantant, els personatges d'aquest conte troben un osset. De seguida l'estimen i ell no els vol deixar. Però hi ha un temps per tot, desprès d'abraçades i manyagues, toca desenganxar-se per anar a explorar el món! I explorar el món vol dir descobrir molt sons i llenguatges! Utilitzant la electrònica, terres vibrants i molts instruments, aquest espectacle interactiu és una experiència sensitiva i auditiva única pels bebès i els seus pares.
Dos actors, músics i cantants interpreten aquest conte. Tots els sons i músiques estan tocats en directe pels actors, els nens i els seus pares!

Jugando y cantando, los personajes de este cuento encuentran a un osito. Enseguida lo quieren y él no los quiere dejar. Pero hay tiempo para todo y después de abrazos y mimos, ¡toca desengancharse para ir a explorar el mundo! ¡Y explorar el mundo significa descubrir muchos sonidos y lenguajes! Utilizando la electrónica, tarimas vibrantes y muchos instrumentos, este espectáculo interactivo es una experiencia única sensitiva para bebés y sus padres.
Dos actores, músicos y cantantes, interpretan este cuento. Todos los sonidos y músicas están tocados en directo por parte de los actores, ¡los niños y sus padres!

Playing and singing, the characters from this story meet a little bear. Straight away they love it and it doesn’t want to leave them. But there is time for everything and after many hugs and cuddles, it is time to move apart and go and explore the world! And exploring the world means discovering many sounds and languages!
Using electronica, vibrating surfaces and a plethora of instruments, this interactive show is a unique sensory experience for babies and their parents. Two actors, musicians and singers perform the story. All sounds and music are played live by the actors, the children and their parents!


★ 30 Novembre  30 Noviembre 30 November 30 Novembre
"MAMMA JAM"
Bateria i veu: Mel Semé
Teclats: Abel Boquera
+ músics convidats

durada / duración / duration / durée: 60 min
3-6 anys - 3-6 años - 3-6 years old - 3-6 ansMamma Jam és una experiència musical familiar. Una sèrie de concerts de diferents estils musicals, en format Jam Session Baby-Fiendly. L’Objectiu és generar trobades entre famílies al voltant de la música en un espai i horari adaptat a les necessitats dels nens. Un esdeveniment festiu on els musics comparteixen la seva passió pels ritmes amb els assistents

Mamma Jam es una experiencia musical familiar. Una serie de conciertos de distintos estilos musicales, en formato Jam session Baby-friendly. El objetivo es generar encuentros entre familias alrededor de la música en un espacio y horario adaptado a las necesidades de los niños. Un evento festivo donde los músicos comparten su pasión por los ritmos con los asistentes.

Mamma Jam is a musical experience for all the family; a series of concerts in different musical styles presented as baby-friendly jam sessions. The aim is to generate encounters between families around music, in a space and at a time adapted to the requirements of children. This is a festive event where the musicians share their love of rhythm with the audience. Theme: Mamma Jazz


★ 21 Desembre 21 Diciembre 21 December
EU TEATRE ESTRATÈGIC
"OH YES YES!"


Actriu: Silvia Ruggiero
Actor: Xavier Lucha Gonzalez
Directora: Elisenda Seras

durada / duración / duration / durée: 50 min
3-9 anys - 3-9 años - 3-9 years old - 3-9 ans


HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
DIUMENGE DOMINGO SUNDAY DIMANCHE: 12:00
6 euros

Dos personatges venen a ensenyar-los una casa de nines amb tots els seus elements: espais, mobles, estris, etc...
Solament un dels personatges parla anglès i l’altre no el parla. Entre els dos s’establirà un joc que servirà perquè els alumnes s’identifiquin amb un o amb l’altre.
Amb aquest espectacle, els nens podran aprendre i repassar, de forma lúdica i pedagògica, diversos aspectes de la llengua anglesa, que segur que els seran molt útils en un futur!

Dos personajes vienen a enseñarles una casa de muñecas con todos sus elementos: espacios, muebles, utensilios, etc, ...
Uno de estos personajes solo sabe hablar inglés, y otro no sabe absolutamente nada de esta lengua. Entre ellos se establecerá un juego, en el cual los niños podrán identificarse con el uno o con el otro.
Con este espectáculo, los niños podrán aprender y repasar, de forma lúdica y pedagógica, diferentes aspectos de la lengua inglesa, que seguro que les serán muy útiles en un futuro!

Two characters come to show a doll house with all its elements: space, furniture, utensils, etc, etc, etc ...
One of these characters only speaks English and the other one knows nothing of this language. They establish a game by which children can identify with one another.
After the show, the children will be aware of what they know and what they have learned. This show will allow children to learn and understand different aspects of the English language in a playful yet educational way, which will no doubt be useful to them later on.logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: