Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

★ 21 i 22 Març  21 y 22 Marzo 21 & 22 March


IGNACIO GALILEA


"Durum Battle in Mardid"


ESTRENA durada / duración / duration / durée: 45 min

Performance Sociodèlica

HORARIS
DISSABTE i DIUMENGE: 21:00

10 euros (dos espectacles)

HORARIOS
SABADO y DOMINGO: 21:00

10 euros (dos espectáculos)

SCHEDULES
SATURDAY & SUNDAY: 21:00

10 euros (two shows)

HORAIRES
SAMEDI et DIMANCHE: 21:00

10 euros (deux spectacles)
Performance: Ignacio Galilea
Música: Kris Engelen

www.galileaperformance.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Una performance que sorgeix arran de l’experiència viscuda per un error burocràtic, que reflexiona sobre la identitat, el nostre sistema social i l’estupidesa humana.

Una performance sociodèlica mescla de molts canals artístics, conceptes, símbols i referències que van sorgint i sumant-se durant el procés de creació de manera espontània, i on, al final, s’hi ha fet un lloc important l’obra de Tomás Moro Utopia i els Bugis dels mars de Sulawesi navegant entre el turquesa del ridícul error, el negre del drama crític i el pink del surrealisme cínic més disparitat.

Ignacio Galilea és artista multidisciplinar, s’ha format com a dibuixant i il·lustrador a l’Escola d’Arts i Oficis de Madrid.
La seva obra com a pintor, des de 1992, s’exposa en diferents galeries nacionals i internacionals i és co-fundador del segell editorial independent Produkziones Infinitas.
Ha format part de la companyia d’Art Ritual Odelot durant tres anys i és co-fundador, junt amb Julius Mirlo, del grup d’intervenció d’espais públics Mudanzas Contemporáneas.
Ha participat com artista d’acció en nombroses trobades i festivals com el Contemporary Art Museum (Nàpols), BEM 07(Barcelona), La Fabrika (Pàdua), entre d’altres. I ha sigut responsable del festival ACCIONesLEON 09.
Actualment és responsable del comissariat dels esdeveniments de performance realitzats a l’espai Artpotheek (Brussel·les) i actúa com a performer amb Marcel·lí Antunez en la gira d’Hipermembrana.

Una performance que surge a raíz de la experiencia vivida por un error burocrático, que reflexiona sobre la identidad, nuestro sistema social y la estupidez humana.

Una performance sociodélica mezcla de muchos canales artísticos, conceptos, símbolos y referencias que van surgiendo y añadiéndose durante el proceso de creación de manera espontánea, y donde, al final, se ha hecho un hueco importante la obra de Tomas Moro Utopía y los Bugis de los mares de Sulawesi navegando entre el turquesa del ridículo error, el negro del drama crítico y el pink del surrealismo cínico más disparatado.

Ignacio Galilea es artista multidisciplinar, se ha formado como dibujante e ilustrador en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
Su obra como pintor, desde 1992, se expone en distintas galerías nacionales e internacionales y es co-fundador del sello editorial independiente Produkziones Infinitas.
Ha formado parte de la compañía de Arte Ritual Odelot durante tres años y es co-fundador, junto a Julius Mirlo, del grupo de intervención en espacios públicos “Mudanzas Contemporáneas”.
Ha participado como artista de acciòn en numerosos encuentros y festivales como el Contemporary Art Museum (Nápoles), BEM 07(Barcelona), La Fabrika (Padova) entre otros. Y ha sido responsable del festival ACCIONesLEON 09.
Actualmente es responsable del comisariado de los eventos de performance realizados en el espacio Artpotheek (Bruselas) y actúa como performer con Marcel.lí Antúnez en la gira de Hipermembrana).

This performance, resulting from a real-life experience of a bureaucratic error, ponders identity, our social system and human stupidity.

It is a sociodelic performative mix of a range of artistic channels, concepts, symbols and references that emerged and were added to each other during the creation process in a spontaneous fashion and where, eventually, a major part was played by Tomas Moro’s work Utopia and by the Buginese of the Sulawesi Seas, who sail between the turquoise of ridiculous mistakes, the black of critical drama and the pink of the most absurd cynical surrealism.

Ignacio Galilea is an inter-disciplinary artist who trained as a draughtsman and illustrator at the Madrid College of Arts and Trades.
His paintings have been shown since 1992 at different national and international galleries, and he is co-founder of the independent publishing label Produkziones Infinitas.
He was part of ritual Art company Odelot for three years and is co-founder, together with Julius Mirlo, of the public space intervention group Mudanzas Contemporaneas.
He has been artist/activist at many events and festivals including the Contemporary Art Museum (Naples), BEM 07 (Barcelona) and La Fabrika (Padua), as well as running the ACCIONesLEON festival in 2009.
He is currently curator for performance events at the Artpotheek (Brussels) and performs with Marcelli Antúnez on tour with Hipermembrana.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: