Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

★ 12 Març  12 Marzo 12 March


JOYCE JANDETTE


"Sembrando ausencia,
cosechando desierto"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min

performance

HORARIS
DIJOUS: 21:00

8 euros
(6€ - bo de tres espectacles del cicle Barricada Mexicana)


HORARIOS
JUEVES: 21:00

8 euros
(6€ - bono de tres espectáculos del ciclo Barricada Mexicana)


SCHEDULES
THURSDAY: 21:00

8euros
(6€ - three shows Barricade Mexicana cycle)


HORAIRES
JEUDI: 21:00

8 euros
(6€ - bonus de trois spectacles du cicle Barricade Mexicana)


Idea i acció: Joyce Jandette
Producció: Diana J. Torres
Vídeo: Lucía Egaña

musicasvisibles.wordpress.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Si la performance, l'art acció o la ritualística del cos poden ser eines de sanació de ferides, llavors sanar l’ona, sagnant i despiadada esquerda de dolor que creua Mèxic de costa a costa i de nord a sud des de fa dècades, és una de les missions més ambicioses i kamikaces que una persona pot dur a terme. Aquesta és una de les tasques de Joyce, sentir la ferida, fer-la visible i compartida fins i tot amb els qui no són capaços d'imaginar l'horror de les violències mexicanes, colectivitzar la ràbia, organitzar l'alegria. Prepara't per a un tipus d'incomoditat que mou i transforma.

Joyce Jandette (Mèxic DF, 1986) és una artivista transfeminista graduada per l'Escola Superior de Música (INBA) que treballa de manera independent a partir de diferents llenguatges artístics i teòrics (performance, poesia, foto, video, postporno, ritual, teories i pràctiques feministes i queer) per generar propostes polítiques que funcionin com a espais de resistència als discursos hegemònics (sexòfobs, homo-lesbo-transfobs, masclistes, racistes, classistes, etc.) i ampliar l'imaginari de construcció i relacions possibles entre sexes, cossos, gèneres, desitjos i afectes per fora dels eixos normatius i binaris del sistema.

Si la performance, el arte acción o la ritualística del cuerpo pueden ser herramientas de sanación de heridas, entonces sanar la honda, sangrante y despiadada grieta de dolor que cruza México de costa a costa y de norte a sur desde hace décadas, es una de las misiones más ambiciosas y kamikaces que una persona puede llevar a cabo. Esa es una de las labores de Joyce, sentir la herida, hacerla visible y compartida hasta con quienes no son capaces de imaginar el horror de las violencias mexicanas, colectivizar la rabia, organizar la alegría. Prepárate para un tipo de incomodidad que mueve y transforma.

Joyce Jandette (México DF, 1986) es una artivista transfeminista graduada por la Escuela Superior de Música (INBA) que trabaja de manera independiente a partir de diferentes lenguajes artísticos y teóricos (performance, poesía, foto, video, postporno, ritual, teorías y prácticas feministas y queer) para generar propuestas políticas que funcionen como espacios de resistencia a los discursos hegemónicos (sexófobos, homo-lesbo-transfobos, machistas, racistas, clasistas, etc.) y ampliar el imaginario de construcción y relaciones posibles entre sexos, cuerpos, géneros, deseos y afectos por fuera de los ejes normativos y binarios del sistema.

If performance, action art or body rituals could be tools for healing, then healing the deep, bleeding and ruthless chasm of pain that crosses Mexico from coast to coast and from north to south is one of the most ambitious and kamikaze missions that one person can carry out. This is one of Joyce's aims: to feel the wound, make it visible and share it with those who are not even able to imagine the horror of Mexican violence; make the rage collective, organise the joy. Prepare yourself for discomfort that moves and transforms.

Joyce Jandette (Mexico City, 1986) is a transfeminist artivist graduate from the Music Academy (IMBA) who works in an independent way with different artistic and theoretical languages (performance, poetry, photo, ritual, theory and feminist/queer practices) to generate political proposals that could work as resistance spaces against hegemonic discourse (sexophobia, homo-lesbo-trans phobia, machismo, racism, classism, etc.). She seeks to amplify the collective vision of constructing the potential relationships between sexes, bodies, genders, desires and affections, outside the standardised and binarist norms of the system.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: