Català /// Español /// English /// Français
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goes Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

2010 MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA  /// Cat →

ANTIC VIDEO CANAL →

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// AGOST/// AGOSTO /// AUGUST /// AUÔT →

PRÒXIMA EMISSIÓ / PRÓXIMA EMISIÓN / NEXT EMISSION:

DIVENDRES 20 JULIOL / VIERNES 20 JULIO / FRIDAY 20 JULY
22:15H. Hamlet Post Scriptum → @ TVtron → (Roberto García de Mesa //soluciones dramáticas//)
+
“Open-up”: reflexions- els artistes i el públic – Hamlet Post Scriptum
“Open-up" - Reflexiones - los artistas con el público – Hamlet Post Scriptum
“Open-up” - Reflections - the artists and the public – Hamlet Post Scriptum


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES LLIURA EL PREMI INTERNACIONAL RAMON ROCA BONCOMPTE D’ESTUDIS DE GESTIÓ CULTURAL
Un projecte d’Imma Romero (de l'equip de l'Antic Teatre ) sobre la participació voluntària de la ciutadania en la cultura
guanya aquest guardó dotat amb 6.000 euros i que s’ha lliurat a la Universitat de Lleida

SE ENTREGA EL PREMIO INTERNACIONAL RAMON ROCA BONCOMPTE DE ESTUDIOS DE GESTIÓN CULTURAL
Un proyecto de Imma Romero (del equipo de Antic Teatre) sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en la cultura
gana este galardón dotado con 6.000 euros y que se ha entregado en la Universitat de Lleida

a través d'aquest enllaç, es pot consultar el projecte sencer, en català:
a través de este link, se puede consultar el proyecto entero, en catalan:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/23002/1/CULTURA_APPORT.pdf →★  ESPECTACLE EN GIRA   /// SHOW ON TOUR   /// SPECTACLE EN TOURNÉE  ★

/// DISTRIBUCIÓ D'ESPECTACLES - ACTUALITAT ///

GUILLEM MONT DE PALOL i JORGE DUTOR


“ Y POR QUÉ JOHN CAGE?”


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langages du corps


durada / duración / duration / durée: 50 min


ESTRENAT/ ESTRENADO / PREMIERE /
22/09/2011 en Antic Teatre


Distribucio/ Distribucion / Management:
93 315 23 54
anticteatre@anticteatre.com

www.anticteatre.com
Concepte i coreografia: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
Actuat per: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol

Producció: Antic Teatre/ AdriAntic, Barcelona

Gràcies a la col.laboració de: Espacio Cómodo de La porta, Barcelona
i A ras de suelo
, Gran Canaria

www.tea-tron.com/yporquejohncage →


Espectacle programat dins de la 2a edició
Dansalona agost - setembre 2011

www.bcn.cat/cultura/dansalona


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

¨Y per què John Cage?" intenta ser un estudi sobre so, significat i cos en un discurs donat. El poder del so de las paraules. So com estructura, com dinàmica que viatja i es transforma. Discurs sensorial i no significatiu. No volem significar, al contrari, volem designificar per endinsar-nos en el terreny d´allò sensitiu, d´allò relacional, d´allò perceptiu i corpori. El discurs pot ser qualsevol discurs. No es important el què diem sino com ho diem, quienes eines musicals i coreogràfiques utilitzem per destrossar el text i submergir-nos en el treball de l´intèrpret per suggerir i surfejar per les onades d´allò que no significa. Fragmentació, repetició i unisò son les nostres eienes de treball per composar aquesta estructura coreogràfica a la anomenarem DISCURS¨

Guillem Mont de Palol es va graduar a la SNDO (School for New Dance Development) a Amsterdam el 2006. Combina el treball per a diferents coreògrafs per així poder fer el seu propi treball. Com intèrpret treballa amb Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. La seva obra es situa entre la dansa, la instal·lació, l’esdeveniment i la performance. Les seves últimes creacions són I need you to play that body i About George.

Jorge Dutor va estudiar escenografia a la RESAD de Madrid. Després de passar pel món del cinema i la televisió, va aterrar a l’àmbit de la dansa i les arts escèniques. Treballa amb Pere Faura i Aitana Cordero.

"Y por qué John Cage? quiere ser un estudio sobre sonido y significado en un discurso dado. El poder del sonido de las palabras. sonido como estructura, como dinámica que viaja. Discurso sensorial y no significativo. No queremos significar, al contrario, queremos designificar para adentrarnos en el terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo y de lo corpóreo. El discurso puede ser cualquier discurso. No es importante lo que decimos sino cómo lo decimos, qué herramientas musicales y coreográficas utilizamos para destrozar el texto y submergirnos en el trabajo del intérprete para suggerir i surfear por las olas de lo no significativo. Fragmentación, repetición y unísono son nuestras herramientas para componer esta estructura coreográfica a la que llamaremos DISCURSO"

Guillem Mont de Palol se graduó en la SNDO (School for New Dance Development) en Amsterdam en 2006. Combina el trabajo para diferentes coreógrafos para así poder hacer su propio trabajo. Como intérprete trabaja con Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. Su obra se sitúa entre la danza, la instalación, el evento y la performance. Sus últimas creaciones son I need you to play that body y About George.

Jorge Dutor estudió escenografía en la RESAD de Madrid. Tras pasar por el mundo del cine y la televisión, aterrizó en el ámbito de la danza y las artes escénicas. Trabaja con Pere Faura y Aitana Cordero.

”Y por que John Cage?” is a study on sound and meaning in a given speech. The power of the sound of words; sound as structure, as a travelling dynamic. Sensorial rather than meaningful speech. We don’t want to have meaning, on the contrary, we want to remove the meaning in order to penetrate the realms of the senses, of relationships, of perceptions and of the physical. The speech could be any speech. What we say isn’t important, but how we say it, what musical and choreographic tools we use to deconstruct the text and submerge ourselves in the performance, surfing and insinuating the waves of no meaning. Fragmentation, repetition and echoing are the tools used in the composition of this choreographic structure that we shall call SPEECH.

Guillem Mont de Palol graduated from the SNDO (School for New Dance Development) in Amsterdam in 2006. He then worked with different choreographs while at the same time developing his own creations. As a performer he has worked with Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka and Masu Fajardo. His work slots in between dance installation, event and performance. His latest works are I need you to play that body and About George.

Jorge Dutor studied stage design at RESAD in Madrid. After working in film and televison, he ended up in the field of dance and stage arts. He has worked with Pere Faura and Aitana Cordero.

 

"Et pour quoi John Cage ? veut être une étude sur le son et le sens  dans un discours. La puissance des sons des mots, le son comme structure, comme une dynamique qui voyage. Un discours sensoriel et non significatif. Nous ne voulons pas signifier, au contraire, nous voulons designificar pour nous enfoncer dans le domaine du sensitif, du relationnel, le perceptif et le corporel. Le discours peut être n'importe quel discours. Ce n'est pas important ce que nous disons mais si la façon de le dire, quels outils musicaux et choréographiques  on utilise pour détruire  le texte et plonger dans le travail de l'interprète pour suggérer  et  surfer dans les vagues du non significatif. Une fragmentation, une répétition et un unisson sont nos outils pour composer cette structure choréographique  que nous  appellerons  DISCOURS"

Guillem Mont de Palol , diplômé par le SNDO (School for New Dance Development) à Amsterdam en 2006. Il travail avec différents chorégraphes, pour ainsi pouvoir continuer son travail. Comme interprète il travaille avec Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka et Masu Fajardo. Son travail se place entre la danse, l’installation et la performance. Ses dernières créations sont, son I need you to play that body About George.

Jorge Dutor fait des études de scénographie à RESAD à  Madrid. Après avoir travaillé dans le cinéma et la télévison,il atérrit dans le monde de la danse et les arts scéniques. Il travaille avec Pere Faura et Aitana Cordero.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// AGOST/// AGOSTO /// AUGUST /// AUÔT →

★  30 i 31 Agost & 1 i 2 Setembre  30 y 31 Agosto & 1 y 2 Septiembre  30 & 31 August & 1 & 2 September  30 et 31 Août & 1 et 2 Septembre  


Compañía das Marías


“Malena, llena eres de gracia”


durada / duración / duration / durée: 50 min


Teatre físic
Teatro físico
Physical theater
Théâtre physiqueHORARIS
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00
5 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO: 21:00
5 euros

SCHEDULES
JEUDI, VENDREDI & SAMEDI: 21:00
5 euros

HORAIRES
LUNDI: 19:00
5 eurosDirecció i dramatúrgia: Noemi Rodríguez
Repartiment: Laura Garrido i Elena Varela
Disseny d’Iluminació: Santiago Montenegro
Espai Sonor: Pablo Costas
Disseny Gràfic: Nico Juárez
Vídeo i fotografia: Xosel Díez
Tècnic de llums i so: Víctor Fernández


www.wix.com/companhiadasmarias/malena →

companhiadasmarias.blogspot.es →


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

L’espectacle Malena, llena eres de gracia de la companyia gallega Compañía das Marías produït amb la col·laboració de l’Instituto Nacional de la Mujer, explica la història de dues dones de l’est d’Europa que són enganyades per acabar com a víctimes del tràfic i l’explotació sexual.
És una obra inquietant i emocionant que mostra un camí de dolor i abandonament, nostàlgies i lluita, a través de les seves protagonistes, que són el mirall de milers de dones de tot el món que viuen un drama similar.
La companyia presenta un espectacle amb una forta expressivitat plàstica i visual que esdevé de la força sintètica i evocadora de les imatges, que es sumen al text i als procediments de realització gestual i coreogràfica que van més enllà del realisme. De manera que les actrius fan ús de l’estilització i la poètica corporal per apropar a través del gest i la dansa allò que les paraules no són capaces de descriure.


En una societat de dermis cada vegada més paquidèrmica, sotmesos a aquesta era de l’orgia de la imatge visual, aquesta companyia neix de la urgència d’aferrar, mossegar la realitat i reconnectar-se amb ella. En aquest context entenem la vocació i finalitat del teatre dels nostres dies com un lloc on s’afina, es puntualitza i genera ordre, això és, consciència. El nostre discurs teatral es basa en una expressivitat plàstica que juga amb la paraula i el gest, alhora que es difuminen els límits dels territoris dramàtics, portant a escena una peça que es deixa amarar pel que és tràgic, cinematogràfic i fantàstic.

El espectáculo Malena, llena eres de gracia de la compañía gallega Comapñía das Marías producido con la colaboración del Instituto Nacional de la Mujer, cuenta la historia de dos mujeres del este de Europa que son engañadas para acabar como víctimas de la trata y explotación sexual.
Es una obra inquietante y emocionante que muestra un camino de dolor y abandono, nostalgias y lucha, a través de sus protagonistas, que son el espejo de miles de mujeres en todo el mundo que viven un drama similar.
La compañía presenta un espectáculo con fuerte expresividad plástica y visual que deviene de la fuerza sintética y evocadora de las imágenes, que se suman al texto y a procedimientos de realización gestual y coreográfica que van más allá del realismo. De manera que las actrices hacen uso de la estilización y poética corporal para acercar a través del gesto y la danza aquello para lo que no bastan las palabras.

En una sociedad de dermis cada vez más paquidérmica, sometidos a esta era de la orgía visual, esta compañía nace de la urgencia de agarrar, morder la realidad y reconectarse con ella.
En este contexto entendemos la vocación y finalidad del teatro de nuestros días como un lugar donde se afina, se puntualiza y genera orden, esto es, conciencia. Nuestro discurso teatral se basa en una expresividad plástica que juega con la palabra y el gesto; al mismo tiempo difuminamos los límites de los territorios dramáticos, llevando a la escena una pieza que se deja empapar por lo trágico, lo cinematográfico y lo fantástico.

This performance, produced by company Das Marias from Galicia, tells the story of two women from Eastern Europe who end up as victims of sex trafficking and sexual exploitation.
It is a disturbing and stimulating piece that exposes a trail of pain and abandonment, nostalgia and struggle, using three characters whose experience mirrors that of thousands of women around the world in similar situations.
The company has created a show with strong visual and emotional expression thanks to the evocative power of the imagery, which works in combination with the narrative and the ultra-real choreographic and gestural movement. The performers use stylized and poetic body movement to come closer with gesture and dance to a subject for which words are not enough.In an increasingly thick-skinned society, oversaturated in this era of visual excess, the company was born from the need to grab reality and take a bite in order to reconnect to it. In this context we see the vocation and purpose of today’s theatre as a place in which order – that is consciousness – is refined, highlighted and generated.
Our theatrical discourse is based on an expressiveness that plays with words and gestures, while at the same time we blur the boundaries of dramatic fields. We have brought to the stage a piece immersed in tragedy that is both visual and fantastical.

La Compagnie gallicienne Compañía das Marias racconte dans ce spectacle, produit par l'Institut National de la Femme, l'histoire de deux femmes de l'Est européen qui se retrouvent victimes de l'exploitation sexuelle.
Cette pièce inquiétante et emouvante, s'immerge dans le chemin de douleur et abandon, nostalgie et lutte de ces deux personnages, qui servent de miroir du drame auquel sont soumises des millions de femmes dans le monde.
Le spectacle est d'une remarquable expressivité plastique et visuelle: les images s'ajoutent au texte et à une réalisation gestuelle et coréographique qui s'éloigne du réalisme. Les comédiennes utilisent la stylisation et la poétique corporelle pour s'approcher à travers du geste et de la dance à des lieux que les mots ne peuvent atteindre.


Dans une société à peau pachydermique, soumise à l'âge de l'orgie visuelle, notre Compagnie naît du besoin d'appréhender et de mordre la réalité, en se reconnectant avec elle.
Notre discours théâtral est centré, dans sa pratique, sur une expressivité plastique qui joue avec le geste et la parole, et qui, en même temps, dilue les frontières entre les différents territoires dramatiques. C'est ainsi qu'on met en scène une pièce qui se laisse traverser en même temps par les univers tragique, cinématographique et fantastique


ENTRENAMENTS  ENTRENAMIENTOS  TRAININGS
 DIMARTS   MARTES   TUESDAY   MARDI

EL COS DE LA VEU
amb Victor Turull

Unir la duplicitat veu-respiraçió. Reconeixer la multiplicitat de la nostra veu i utilitzar-la. La veu ens porta fácilment a espais interiors creatius, emocionalment creatius.

Desde col·locacions corporals basades en la Bioenergía potenciarem la projecció de la veu. Ens endinsarem a la escolta del sò i del silenci.

Aquest es un treball energètic poderós que ens ajuda a afinar el nostre cos a través de la veu. La veu, també, com a netejador energètic del cos.

Víctor Turull es creador escènic, terapeuta de sò, especialista en medicina tradicional africana.


Horaris
Dimarts de 10 a 12 h
Preus: 60€ al mes

Contacte:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

EL CUERPO DE LA VOZ
con Victor Turull

Unir la duplicidad voz-respiración. Reconocer la multiplicidad de nuestra voz y utilizarla. La voz nos lleva fácilmente a espacios interiores creativos, emocionalmente creativos.

Desde colocaciones corporales basadas en la Bioenergía potenciaremos la proyección de la voz y entraremos en la escucha del sonido y del silencio.

Este es un trabajo energético poderoso que nos ayuda a afinar nuestro cuerpo a través de la voz. La voz, también, como limpiador energético del cuerpo.

Víctor Turull es creador escénico, terapeuta de sonido, especialista en medicina tradicional africana.


Horarios
Martes de 10 a 12 h
Precio: 60€ al mes

Contacto:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

THE VOICE’S BODY
with Victor Turull

To link both voice and breathing, to better recognize the multiplicity of our own voice and make a good use of it. Voice easily takes us to inner creative spaces, emotionally creative.

Through body positions based in bioenergy we will get further potential of the voices projection. We will pay attention to silences also.

This is a strong energy strength that will help us tone our body through voice and make a good use of it as a clean-up.

Victor Turull is a scene artist, sound therapist and specialist in traditional African medicine.


Time Schedules
Tuesday from 10 am to 12pm
Price: 60€ in a month

Contact:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: