Català /// Español /// English /// Français
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// ABRIL /// APRIL /// AVRIL →

CICLES GENER-JUNY 2013 /// CICLOS ENERO-JUNIO 2013 /// SERIES JANUARY-JUNE 2013

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL cav_a →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES


★ Del 29 de gener al 23 d'abril ★

"ESCENA FOTOGRÀFICA"
Projecte dels alumnes de GrisArt Escola Superior de Fotografia

Organitza GrisArt Escola Superior de Fotografía i Antic Teatre

Autors del projecte fotogràfic:
Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara

www.grisart.com →

[+] Info →

En el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Antic Teatre i GrisArt, sis alumnes dels cursos especialitzats de l’escola han estat realitzant un seguiment fotogràfic de diverses companyies el dia de la seva funció al teatre. Al llarg de cinc mesos han documentat la vitalitat (teatral i parateatral) d’un dels espais més singulars de l’escena artística actual a la ciutat de Barcelona. El resultat és Escena fotogràfica, una aproximació a través del llenguatge fotogràfic al llenguatge teatral més innovador i arriscat.

Els autors del projecte fotogràfic són Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara.

En el marco de un convenio de colaboración entre el Antic Teatre y GrisArt, seis alumnos de los cursos especializados de la escuela han estado realizando un seguimiento fotográfico de varias compañías el día de su función en el teatro. A lo largo de cinco meses han documentado la vitalidad (teatral y parateatral) de uno de los espacios más singulares de la escena artística actual en la ciudad de Barcelona. El resultado es Escena fotográfica, una aproximación a través del lenguaje fotográfico al lenguaje teatral más innovador y arriesgado.

Los autores del proyecto fotográfico son Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara.

As part of a collaboration agreement between Antic Teatre and GrisArt, six students from the college’s specialised courses have spent five months creating a photographic record of a number of theatre companies on the day of their performance. Over this period they have captured the vitality (both on and off stage) of one of Barcelona city’s most outstanding venues for cutting-edge performance. The result is Escena fotogràfica, which shows us the most innovative and risk-taking expression of performance art through the power of photographic images.

Photographers: Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada and Stefanía Vara.

[+] GrisArt-Escola Superior de Fotografia →

És un centre privat d'ensenyament de fotografia amb més de 25 anys de trajectòria a Barcelona. Al llarg de tot aquest temps, l’escola ha consolidat un Pla d'Estudis de tres anys l'objectiu del qual és formar professionals de la fotografia en qualsevol dels seus camps (reportatge, publicitat, moda, art...). A més, ofereix una àmplia varietat de cursos especialitzats, tallers, seminaris i activitats que complementen la formació fotogràfica i acosten a l'estudiant a la realitat del món professional.

L'escola ha adquirit en els últims anys un marcat caràcter internacional. En les seves aules coincideixen estudiants de tots els racons del món que enriqueixen el projecte docent del centre.

GrisArt entén la innovació com un compromís imprescindible. Això ha significat incorporar a la seva oferta formativa altres disciplines com el C.G.I., el vídeo i el multimèdia, per a donar resposta a les necessitats del fotògraf del segle XXI.

Es un centro privado de enseñanza de fotografía con más de 25 años de trayectoria en Barcelona. A lo largo de este período, la escuela ha consolidado un Plan de Estudios de tres años cuyo objetivo es formar profesionales de la fotografía en cualquiera de sus campos (reportaje, publicidad, moda, arte, etc.). Además, ofrece una amplia variedad de cursos especializados, talleres, seminarios y actividades que complementan la formación fotográfica y acercan al estudiante a la realidad del mundo profesional.

En los últimos años la escuela ha adquirido un marcado carácter internacional. En sus aulas coinciden estudiantes de todos los rincones del mundo que enriquecen el proyecto docente del centro.

GrisArt entiende la innovación como compromiso imprescindible. Ha permitido incorporar a su oferta formativa otras disciplinas como el CGI, vídeo y multimedia, para dar respuesta a las necesidades del fotógrafo del siglo XXI.

Is a private school of photography established in Barcelona more than 25 years ago. During this time the school has developed a three-year course in professional photography covering a variety of areas: photojournalism, advertising, fashion, art, etc. In addition, the school offers a wide range of complementary specialisation courses, workshops, seminars and activities that provide students with a useful introduction to the realities of a career in photography.

In recent years the school has gained a more international character, with the marked increase in students from all over the world contributing to the overall quality of the centre.

GrisArt is committed to innovation as a vital part of its development. This means that courses in CGI, video and multimedia have been added to the curriculum in order to meet with the requirements of photographers in the 21st century.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// ABRIL /// APRIL /// AVRIL →

★ 1 Abril 1 April 1 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 2 Abril 2 April 2 Avril


MÛ & ANNA M'BENGUE


Cocción lenta:
"Danza lenta de la cigüeña
y la serpiente"durada / duración / duration / durée: 50 min


cicle de concerts de música
cicle de conciertos de música
music concerts cicle

HORARIS
DIMECRES: 21:00
6 euros

HORARIOS
MIERCOLES: 21:00
6 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY: 21:00
6 euros

HORAIRES
MERCREDI: 21:00
6 euros

MÛ i artistes convidats per confirmar

www.mu-mbana.com

CALENDARI SESIONS:
14 de Maig
18 de Juny

[+] Info Cicle Cocción lenta →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

ens proposa un cicle d’experiències úniques. Ens convida a formar part de la trobada amb artistes de disciplines diferents, amb la música com a vincle amb cada un d’ells, art efímer, fugaç...


Investigador i alquimista incansable, neix a la illa de Bolama, Guinea Bissau, creix influenciat per la música del seu entorn immediat, sobre tot el cant de les dones i els cants religiosos del poble Brame (Mancanha) i Bidjugu. En el transcurs de la seva trajectòria en solitari, Mû ha tingut l’honor de col·laborar amb el gran Manu Dibango, la cantant de gospel Kathy Autrey o la Locomotora Negra.

Ha col·laborat en els discs de Simao Félix, Selva de Mar, Rosa Zaragoza i Almasala, entre d’altres. En paral·lel desenvolupa els seus propis projectes com Qbamba, Nua Trío, Djumbai, Mû & Sasha, Mario · Baba · Mû i el més recent Colectivo BDB.

Mû nos propone un ciclo de experiencias únicas. Nos invita a formar parte del encuentro con artistas de distintas disciplinas, con la música como vínculo con cada uno de ellos, arte efímero, fugaz...


Investigador y alquimista incansable, nace en la isla de Bolama, Guinea Bissau, crece influenciado por la música de su entorno inmediato, sobre todo el canto de las mujeres y los cantos religiosos del pueblo Brame (Mancanha) y Bidjugu. A lo largo de su trayectoria en solitario, ha tenido el honor de colaborar con el gran Manu Dibango, la cantante de gospel Kathy Autrey o la Locomotora Negra.

Ha colaborado en los discos de Simão Félix, Selva de Mar, Rosa Zaragoza y Almasala, entre otros. En paralelo desarrolla sus propios proyectos como Qbamba, Nua Trío, Djumbai, Mû & Sasha, Mario · Baba · Mû y el más reciente Colectivo BDB.

proposes a cycle of unique experiences. He invites us to take part in an encounter with artists from different disciplines, with music as the connection between each one; ephemeral, fleeting art…


Untiring researcher and alchemist, Mû was born on the island of Bolama in Guinea Bissau and grew up influenced by the music of his immediate surroundings, in particular the songs of the women and the religious chants of the Brame (Mancanha) and Bidjugu people. During his solo career, Mû has had the honour of working with the great Manu Dibango, gospel singer Kathy Autrey and local band La Locomotora Negra.

He has worked on records for Simão Félix, Selva de Mar, Rosa Zaragoza and Almasala among others. At the same time he has his own projects on the go: Qbamba, Nua Trío, Djumbai, Mû & Sasha, Mario · Baba · Mû and, most recently, Colectivo BDB.


★ 3 Abril 3 April 3 Avril


ANTIC TEATRE CABARET


EL DESPLUME (2ª temporada)

durada / duración / duration / durée: 90 min


Cabaret

Idioma/ Language / Langue:
Català i castellàHORARIS
DIJOUS: 21:00

10 euros (8€ socis Antic)

HORARIOS
JUEVES: 21:00

10 euros (8€ socios Antic)

SCHEDULES
THURSDAY: 21:00

10 euros (8€ Antic members)

HORAIRES
JEUDI: 21:00

10 euros (8€ Antic membres)


Organiza: Eduardo Gión
Artistas: Victor Guerrero, Gilda Love, Merche Guevara, Folclorika Galáctica, entre otros…

undesplumeenelantic.blogspot.com.es

CALENDARI SESIONS:
8 de Mayo
5 de Junio


[+] Info Cicle Antic Teatre Cabaret →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Antic Teatre es vestirà amb lluentons. Un cop al mes, l'Antic Teatre Cabaret proposarà un recorregut pel verdader cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, Antic Teatre Cabaret serà una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

Els protagonistes de Antic Teatre Cabaret seran els mateixos artistes que protagonitzaven el cabaret dels 70, juntament amb altres artistes convidats. Cada sessió comptarà amb un mestre de cerimònies, Victor Guerrero, una vedette molinera, Merche Guevara, una folclòrica gal·làctica, Paqiro, un mite de la Bodega Bohemia, Gilda Love, i a més, en aquesta segona temporada hi haurà molts convidats sorpresa, que us deixaran amb la boca oberta.

Les actuacions en directe es mesclaran amb imatges i vídeos de les actuacions d'artistes tan emblemàtics com Madame Arthur, Pirondello, Paco España, Antonio Amaya, i un dels artistes que va presentar les seves creacions al mateix Antic Teatre (entre els anys 60 i 70), Pierrot. Imatges mai vistes ni projectades abans en un teatre.

Antic Teatre Cabaret serà un lloc de trobada pels amants d'aquest gènere i permetrà descobrir a aquells que ho desconeixen el que significa una verdadera vetllada cabaretera.

Antic Teatre se viste de lentejuelas. Una vez al mes, Antic Teatre Cabaret propondrá un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, será una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon por darle color a una Barcelona gris y asfixiada.

Los protagonistas de Antic Teatre Cabaret serán los mismos artistas que protagonizaban el cabaret de los 70, junto con otros artistas invitados. Cada sesión contará con un maestro de ceremonias, Victor Guerrero, una vedette molinera, Merche Guevara, una folclórica galáctica, Paqiro, un mito de la Bodega Bohemia, Gilda Love, y además, en esta segunda temporada habrán muchos invitados sorpresa, que les dejará con la boca abierta.

Las actuaciones en directo se mezclarán con imágenes y vídeos de actuaciones de artistas tan emblemáticos como Madame Arthur, Pirondello, Paco España, Antonio Amaya, y uno de los artistas que presentó sus creaciones en el mismo Antic Teatre (entre los años 60 y 70), Pierrot. Imágenes nunca antes vistas ni proyectadas en un teatro.

Antic Teatre Cabaret será un lugar de encuentro para los amantes de este género y permitirá descubrir a aquellos que lo desconocen lo que significa una verdadera velada cabaretera.

Antic Teatre is dressing up in sequins! Once a month, the Antic Teatre Cabaret will invite us back to the authentic cabaret of the 70s, to visit its clubs and artistes and soak up its raffish atmosphere. More than a stage show, this will be a party, a tribute and a homage to all those who fought to bring colour to Barcelona during its grey and airless period.

The stars of Antic Teatre Cabaret are genuine artistes who performed cabaret in the 70s, along with various guest artists. Each session will be hosted by Victor Guerrero as master of ceremonies and contain performances by Merche Guevara, cabaret chorus girl; Paquiro, galactic folk dancer; Gilda Love, diva of the Bohemian Bodega and, in addition, this second season will bring in many surprise guests who will leave you speechless.

The live acts will be interspersed with images and videos of performances by such well-known artistes as Madame Arthur, Pirondello, Paco España, Antonio Amaya and an artist who used to show his work here at the Antic Teatre in the 60s and 70s: Pierrot – images never before seen or screened in a theatre.

Antic Teatre Cabaret will become a meeting point for lovers of this genre and will allow those who have never done so before to experience an evening of authentic cabaret.


★ 4-6 Abril 4-6 April 4-6 Avril


MARÍA GARCÍA VERA
& JUAN MIRANDA"Micrología Segunda: El descenso de Facunda Volupta"


durada / duración / duration / durée: 60 min


noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language/ Langue:
castellano / francés


Aforament reduït a 40 persones ///
Aforo reducido a 40 personas ///
Capacity reduced to 40 people ///

HORARIS
DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
Dissabte i Diumenge doble funció

6 euros

HORARIOS
VIERBES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
Sábado y Domingo doble función

6 euros

SCHEDULES
FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
Saturday and Sunday double feature

6 euros

HORAIRES
VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
Samedi et Dimanche spectacle double

6 euros
Idea original i interpretació: María García Vera
Direcció: Juan Pablo Miranda
Col·laboradores: Txiki Berraondo / Sergi Faustino / Oscar Dasí /Sonia Gómez/ Victor Molina / Patricia Caballero / Melina Pereyra / Bruna Cusí

Aquesta peça ha estat creada amb el suport de:
La Porta, Proyecto Ocupaciones, Teatro Pradillo, Beca CONCA 2012, La Caldera, El Estruch

Co-producció: Antic Teatre / Adriantic

micrologias.tumblr.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Una aventura a l’altre costat que pot assemblar-se a la caiguda en un estat crepuscular, un estat entre el somni i el despertar on conviuen simultàniament les imatges que irrompen en la memòria (els absents), les que lluiten per sortir de les ferides del cos (les emocions) i les que il·luminen la obscuritat que s’agita en el cor de l’experiència quotidiana (els fantasmes).

Un descens... cossos i trossos de cossos apareixen, emeten sons, parlen i desapareixen... Una història esclatada, un mapa de petjades, un secret... i la lleugeresa dels dies.

María García Vera
Actriu i investigadora. Estudia cinema a la Sorbona i interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Combina el treball com actriu al cinema i al teatre amb la creació i investigació escènica i cinematogràfica. Es forma en dansa Body Weather amb Andrés Corchero. Es membre del projecte Ocupaciones creat per La Porta al 2012. Actualment forma part del col·lectiu Mortal de Necesidad juntament amb Oscar Dasí, Sergi Faustino i Itxaso Corral. És artista resident al Graner 2014.

Juan Pablo Miranda
Dramaturg, actor i director. Es forma com actor a Argentina amb els mestres Pompeyo Audivert, Rhea Volij i Alejandro Catalán. A Barcelona, es gradua en Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre. Co-dirigeix la companyia Chroma Teatre juntament amb Melina Pereyra des de 2009 http://www.chromateatre.com/. La seva última obra, Boquitas Pintadas de Manel Puig s’estrenarà a Barcelona al Versus Teatre al maig de 2014.

Una aventura al otro lado que puede asemejarse a la caída en un estado crepuscular, un estado entre el sueño y el despertar en el que conviven simultáneamente las imágenes que irrumpen en la memoria (los ausentes), las que luchan por salir desde las heridas del cuerpo (las emociones) y las que alumbran la oscuridad que se agita en el corazón de la experiencia cotidiana (los fantasmas).

Un descenso… cuerpos y trozos de cuerpos aparecen, emiten sonidos, hablan, y desaparecen…Una historia estallada, un mapa de huellas, un secreto…y la ligereza de los días.

María García Vera
Actriz e investigadora. Estudia Cine en la Sorbona e Interpretación en El Institut del Teatre de Barcelona. Combina el trabajo como actriz en cine y teatro con la creación e investigación escénica y cinematográfica. Se forma en danza Body Weather con Andrés Corchero. Es Miembro del proyecto Ocupaciones creado por La Porta en 2012. Actualmente forma parte del colectivo Mortal de Necesidad junto con Oscar Dasí, Sergi Faustino e Itxaso Corral . Es artista residente del Graner 2014.

Juan Pablo Miranda. Dramaturgo, actor y director. Se forma como actor en Argentina con los maestros Pompeyo Audivert, Rhea Volij y Alejandro Catalán . En Barcelona, se gradúa en Dirección y Dramaturgia en El Institut del Teatre. Co-dirige la compañía Chroma Teatre junto con Melina Pereyra desde 2009 http://www.chromateatre.com/. Su última obra, Boquitas Pintadas de Manuel Puig se estrenará en Barcelona en el Versus Teatre en mayo de 2014.

An adventure on the other side that can be likened to falling into a twilight state, the state between sleep and wakefulness in which images that are suddenly remembered (the absent); images that struggle to emerge from wounds on the body (emotions) and images that illuminate the darkness that stirs in the heart of everyday experience (the ghosts) exist simultaneously.

A descent… bodies and fragments of bodies appear, emit sounds, speak and disappear....an exploded story …a map of traces…a secret…and the weightlessness of days…

María García Vera
Actress and researcher. She studied Film at La Sorbonne and Performance at the Institut del Teatre of Barcelona. She combines working as an actress for film and theatre with creation and research in performance and cinema. She trained in Body Weather with Andrés Corchero. She is a member of the Ocupaciones project created by La Porta in 2012, and is part of the Mortal de Necesidad collective with Oscar Dasí, Sergi Faustino and Itxaso Corral. She is resident artist at El Graner 2014.

Juan Pablo Miranda Dramaturge, actor and director. He trained as an actor in Argentina under Pompeyo Audivert, Rhea Volij and Alejandro Catalán. In Barcelona, he graduated in Direction and Dramaturgy at the Institut del Teatre. He is co-director of Chroma Teatre with Melina Pereyra since 2009. http://www.chromateatre.com/. His latest work, Boquitas Pintadas by Manuel Puig, will premiere in Barcelona at the Versus Teatre in May 2014.


★ 6 Abril 6 April 6 Avril


BRUC BROTHERS COMPANY


ANTIC FOR KIDS!:
TEATRE INFANTIL MUSICAL MULTILINGÜE


durada / duración / duration / durée: 35 min

Teatre musical infantil multilingüe
Teatro musical infantil multilingüe
Multilingual Children's Musical Theater
Enfants Musical et multilingue Theater

Idioma/ Language/ Langue:
català, english, français, italiano

HORARIS
DIUMENGE: 12:00
0-2 anys: 0 euros
més de 2 anys: 4 euros


HORARIOS
DOMINGO: 12:00
0-2 años: 0 euros
más de 2 años: 4 euros


SCHEDULES
SUNDAY: 12:00
0-2 years old: 0 euros
more than 2 years old: 4 euros


HORAIRES
DOMANCHE: 12:00
0-2 ans: 0 euros
plus de 2 ans: 4 euros

www.brucbrothers.cat

[+] Info Cicle Bruc Brothers Company →


"OSSET MEU & THE SOUNDBOX"

(OSITO MIO / MY LITTLE BEAR)
Autor/compositor/actor: Christophe Sainsot Tintou
Actors: Silvia Dotti, Christophe Sainsot Tintou


Català - English - Français - Italiano
durada / duración / duration / durée: 35 min
0-3 anys - 0-3 años - 0-3 years old - 0-3 ansJugant i cantant, els personatges d'aquest conte troben un osset. De seguida l'estimen i ell no els vol deixar. Però hi ha un temps per tot, desprès d'abraçades i manyagues, toca desenganxar-se per anar a explorar el món! I explorar el món vol dir descobrir molt sons i llenguatges! Utilitzant la electrònica, terres vibrants i molts instruments, aquest espectacle interactiu és una experiència sensitiva i auditiva única pels bebès i els seus pares.
Dos actors, músics i cantants interpreten aquest conte. Tots els sons i músiques estan tocats en directe pels actors, els nens i els seus pares!

Jugando y cantando, los personajes de este cuento encuentran a un osito. Enseguida lo quieren y él no los quiere dejar. Pero hay tiempo para todo y después de abrazos y mimos, ¡toca desengancharse para ir a explorar el mundo! ¡Y explorar el mundo significa descubrir muchos sonidos y lenguajes! Utilizando la electrónica, tarimas vibrantes y muchos instrumentos, este espectáculo interactivo es una experiencia única sensitiva para bebés y sus padres.
Dos actores, músicos y cantantes, interpretan este cuento. Todos los sonidos y músicas están tocados en directo por parte de los actores, ¡los niños y sus padres!

Playing and singing, the characters from this story meet a little bear. Straight away they love it and it doesn’t want to leave them. But there is time for everything and after many hugs and cuddles, it is time to move apart and go and explore the world! And exploring the world means discovering many sounds and languages!
Using electronica, vibrating surfaces and a plethora of instruments, this interactive show is a unique sensory experience for babies and their parents. Two actors, musicians and singers perform the story. All sounds and music are played live by the actors, the children and their parents!

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

L'Antic Teatre inicia aquest 2013 una programació adreçada als més petits. Conscient del baix nivell de coneixement d'altres idiomes que tenen els joves del nostre país, i de com és important això pel desenvolupament cultural i artístic d'aquests, proposem un programa infantil un cop al mes per a familiaritzar-se amb llengües estrangeres de forma lúdica i pedagògica.

Antic Teatre inicia este 2013 una programación dirigida a los más pequeños. Consciente del bajo nivel de conocimiento de otros idiomas que tienen los jóvenes de nuestro país, y de como esto es importante para el desarrollo cultural y artístico de estos, proponemos un programa infantil una vez al mes para familiarizarse con lenguas extranjeras de forma lúdica y pedagógica.

Starting in 2013, Antic Teatre has introduced a programme for younger audiences. Given young Spaniards’ generally low proficiency in foreign languages, and given that these are vital for their cultural and artistic development, we propose a monthly children’s programme to provide an educational and playful context in which children can become familiar with other languages.

★ 8 Abril 8 April 8 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00

reserva // reservation // réservation →

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 9-11 Abril 9-11 April 9-11 Avril


LOS ANACOLUTOS y PROYECTOS POPLÍTEOS


“El pez"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min


noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language/ Langue:
castellano

HORARIS
DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES: 21:00
6 euros

HORARIOS
MIERCOLES, JUEVES y VIERNES: 21:00
6 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY, THURSDAY & FRIDAY: 21:00
6 euros

HORAIRES
MERCREDI, JEUDI et VENDREDI: 21:00
6 euros

Idea original i perfomer: ISAAC TORRES
Performer i músic: GLORIA MARCH
Performer, tècnica i instalador: DEIF VILA
Ajudant de coreografia: CLARA CRESPO
Video creació: ELENA CADORE y AINARA PARDAL

Co-producció Antic Teatre / Adriantic

www.proyectospopliteos.wix.com/proyectospopliteos →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Parlem de l'oblit. De la capacitat que tenim d'emmagatzemar en caixes obscures del nostre subconscient fets, dades i anècdotes que no ens convé recordar i que ens fan ensopegar mils de vegades amb la mateixa pedra, o la mateixa alga en aquest cas, repetint la història una i una altra vegada.
Sobrevivim en un entorn líquid com cita Zygmunt Bauman. Tot se'ns escapa de les mans, pensem i ens refugiem en una falsa societat aparentment estable que flota en un mitjà aquós, mentre tot se'ns escorre per les mans. Tot això propiciat per la "societat de l'oblit", on el que no es recorda no importa i ens porta de manera inevitable a cometre els mateixos errors.
Partint de l'expressió "memòria de peix" firmem el concepte "Alzheimer selectiu" per a nombrar aquest control mitjançant l'oblit.

Proyectos Poplíteos el formen Isaac Torres (Artista Escènic) i Deif Vila (artista plàstic i performer). El col·lectiu neix el 2013 i des de llavors han participat en festivals nacionals com "Escena Contemporànea" i "Elx el carrer", i internacionals com "Rifiut Arte" de Rieti, Itàlia. Els seus projectes actuals són El Carnero, Mearruinas, En di-recto i Polvo, a més de participar en diverses exposicions a nivell nacional.
Els Anacolutos el formen Isaac Torres i Gloria March (Actriu i Músic). Des de el 2007 no han parat de crear i d'actuar en sales nacionals i internacionals, havent passat per circuits d'Anglaterra, teatres d'Holanda i Alemanya. La seva obra Small Café és la més significativa.

Hablamos del olvido. De la capacidad que tenemos de almacenar en cajones ocultos de nuestro subconsciente hechos, datos y anécdotas que no nos conviene recordar y que nos hacen tropezar miles de veces con la misma piedra, o la misma alga en este caso, repitiendo la historia una y otra vez.
Sobrevivimos en un entorno líquido como cita Zygmunt Bauman. Todo se nos escapa de las manos, pensamos y nos refugiamos en una falsa sociedad aparentemente estable que flota en un medio acuoso, mientras todo se nos escurre de las manos. Todo esto propiciado por una “sociedad del olvido”, donde lo que no se recuerda no importa y nos lleva de manera inevitable a cometer los mismo errores.
Partiendo de la expresión “memoria de pez” firmamos el concepto “Alzheimer selectivo” para nombrar ese control mediante el olvido.

Proyectos Poplíteos lo forman Isaac Torres (Artista Escénico) y Deif Vila (artista plástico y Performer). El colectivo nace en 2010 y desde entonces han participado en festivales nacionales como “Escena Contemporánea” y “Elx al carrer”, e internacionales como “Rifiut Arte” de Rieti, Italia. Sus proyectos actuales son El Carnero, Mearruinas, En di-recto y Polvo, además de participar en varias exposiciones a nivel nacional.
Los Anacolutos lo forman Isaac Torres y Gloria March (Actriz y Músico). Desde el 2007 no han parado de crear y de actuar en salas nacionales e internacionales, habiendo pasado por circuitos de Inglaterra, teatros de Holanda y Alemania. Su obra Small Café es la más significativa.

Let’s talk about forgetting. About our capacity to store, in the hidden compartments of our subconscious, events, dates and anecdotes that we don’t want to remember and that make us trip over the same stone (or piece of seaweed in this case) hundreds of times, making history repeat itself over and over again.
We survive in a liquid environment, said Zygmunt Bauman. Everything slides out of reach; we think and hide in an apparently stable false society that floats in a watery medium, while everything slips from our grasp. Everything is encouraged by a “society of forgetting” where what isn’t remembered is not important, and we are led inevitably to making the same mistakes.
Based on the expression “memory like a fish” we undersign the concept of “Selective Alzheimer’s” as a name for this control via forgetting.

Proyectos Poplíteos consist of Isaac Torres (Performance artist) and Deif Vila (Performer and visual artist). The group emerged in 2010 and has since then taken part in national festivals such as “Escena Contemporánea” and “Elx al carrer”, as well as international festivals such as “Rifiut Arte” in Rieti, Italia. Their current projects are El Carnero, Mearruinas, En di-recto y Polvo and they also take part in several national exhibitions.
Isaac Torres and Gloria March (Actress and musician) together form Los Anacolutos. Since 2007 they have continuously been creating and performing at national and international venues, with performances on British tours and in Dutch and German theatres. Small Café is their best-known piece.


★ 12 i/y 13 Abril 12 & 13 April 12 et 13 Avril


COLECTIVO BIG BOUNCERS:
CECILIA COLACRAI,
MIREIA DE QUEROL
& ANNA RUBIROLA"Big Bouncers"


durada / duración / duration / durée: 50 min


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new body languages

Idioma/ Language/ Langue:
castellano / català

HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
Dissabte i Diumenge doble funció

6 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
Sábado y Domingo doble función

6 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
Saturday and Sunday double feature

6 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
Samedi et Dimanche spectacle double

6 euros


Creació i interpretació: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola
Col·laboració artística: Joao Lima, Federica Porello
Edició d’àudio: Pablo (Mo) Ramirez
Veu en off: Cristina Carrasco
Vídeo i foto: Pablo (Mo) Ramirez, Tristán Pérez Martín, Alba Suñé
Big Bouncers és resident a:
tragantDansa, La Caldera, La Visiva, i Burdag Studio (Polònia)

Amb la Col·laboració de: Institut Ramón Llull

Agraïments: Joao Lima, Federica Porello, Iris Heizinger, Pablo Mo Ramírez, Roger Llimós, Tristán Pérez Martín, Olga Tragant, Alba Suñé, Roger Puig, Andrea Acosta, Claudia Solwat, Cristina Carrasco, Velvet Sweatshop

www.bigbouncers.wordpress.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Big Bounce és una peça escènica centrada en el moviment i la paraula que gira entorn del concepte d’origen i que juga a desplegar possibles futurs, derivats d’un mateix origen.
Big Bounce proposa un viatge que qüestiona la temporalitat del fet escènic a partir de cossos que es transformen, es substitueixen i es complementen contínuament.
Big Bounce pren el nom de la teoria homònima que suggereix que podríem estar vivint en el primer de tots els universos però és igualment provable que estiguem vivint a l’univers dos mil milions (o en qualsevol d’una seqüència infinita d’universos).

Trajectòria conjunta del col·lectiu Big Bouncers: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol. Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Han estat membres de CRIM (Creadors independents en moviment. 2011/2013), residents a La Caldera (des del 2009 al 2013), i actualment artistes residents a La Visiva. Totes elles compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari o juntament amb altres artistes així com en la docència de la dansa.
Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves inquietuds i desenvolupant una pràctica comuna, la qual tenen la possibilitat de presentar al públic a l’octubre del mateix any, dins de la programació del Festival Escena Criminal III. És allà on tenen l’oportunitat de confirmar que la direcció del seu treball té un interès i impacte tant en el públic com en elles mateixes. Per aquesta raó prenen la decisió de continuar desenvolupant el seu treball a partir dels tres eixos comentats anteriorment: la creació d’una peça escènica (Big Bounce), el treball de Performances Site Specific, i els taller d’eines de composició per a la creació. La peça Big Bounce ha estat creada en residència als següents espais: tragantDansa 2013, La Caldera 2012-2013, La Visiva 2013 i Burdag Studio (Polònia) 2013.

Big Bounce es una pieza escénica centrada en el movimiento y la palabra que gira entorno al concepto de origen y que juega a desplegar posibles futuros, derivados de un mismo origen.
Big Bounce propone un viaje que cuestiona la temporalidad del hecho escénico a partir de cuerpos que se transforman, se sustituyen y se complementan continuamente.
Big Bounce toma el nombre de la teoría homónima que sugiere que podríamos estar viviendo en el primero de todos los universos pero es igualmente probable que estemos viviendo en el universo dos mil millones (o en cualquiera de una secuencia infinita de universos).

Trayectoria conjunta del colectivo Big Bouncers: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol y Anna Rubirola. Todas ellas son creadoras independientes residentes en Barcelona. Han sido integrantes de CRIM (Creadors independents en moviment. 2011/2013), residentes en La Caldera (desde el año 2009 al 2013), y actualmente artistas residentes de La Visiva. Cuentan con una amplia trayectoria como creadoras en solitario o juntamente con otros artistas así como una amplia experiencia en la docencia de la danza.
Empiezan a trabajar conjuntamente en mayo del 2012, compartiendo sus inquietudes y desarrollando una práctica común, que tienen la posibilidad de presentar al público en octubre del mismo año, dentro del Festival Escena Criminal III. Es allí donde tienen la oportunidad de confirmar que la dirección de su trabajo tiene un interés y impacto tanto en el público como en ellas mismas. Por esta razón toman la decisión de continuar desarrollando su trabajo alrededor de los tres ejes comentados anteriormente: la creación de una pieza escénica (Big Bounce), el trabajo de Performance Site Specific, y los talleres de herramientas de composición para la creación.
La pieza Big Bounce ha sido creada en residencia en los siguientes espacios: tragantDansa 2013, La Caldera 2012-2013, La Visiva 2013 y Burdag Studio (Polonia) 2013.

Big Bounce is a performance piece based on movement and speech which explores the concept of origin and plays a game of unfolding different possible futures derived from a common origin.
Big Bounce proposes a journey in which the temporality of the performance is questioned through bodies that transform, replace and complement each other continuously.
Big Bounce takes its name from the eponymous theory that suggests that we could be living in the first of all universes, but that it is equally probable that we could be living in the two thousand millionth universe (or in any one of an infinite sequence of universes).

Common trajectory of the Big Bouncers Collective: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol and Anna Rubirola. All of them are independent creators resident in Barcelona. They were members of CRIM (Creadors independents en moviment. 2011/2013), resident at La Caldera (from 2009 to 2013), and at the moment are resident at La Visiva. Each has had an extensive career working independently and in collaboration with other artists, as well as a broad experience in the field of dance pedagogy.
They began working together in May 2012, sharing their interests and developing a common practice. They had the opportunity to present their work to the public in October of the same year within the programme Escena Criminal III at the Antic Teatre, Barcelona. There they were able to confirm that the direction of their work is of interest to and has an impact on both the audience and themselves. For this reason, they decided to continue developing their work around the three lines mentioned above: the creation of a performance piece (Big Bounce); the work on Site Specific Performances; and the workshops on compositional tools for creation.
The piece Big Bounce has been created in residency at the following spaces: tragantDansa 2013, La Caldera 2012-2013, La Visiva 2013 and Burdag Studio (Poland) 2013.


★ 14 Abril 14 April 14 Avril


MORROSKO VILA-SAN-JUANProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussion


Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit


MORROSKO VILA-SAN-JUAN
Barcelona, 1970. Llicenciat en Filosofia i Lletres, ha treballat com a periodista, guionista, tècnic i productor (tant en cinema com en televisió), encara que la seva activitat principal se centra en la realització i direcció audiovisuals.
En la seva filmografia compta amb curtmetratges, documentals, videoclips i diversos programes televisius, entre els quals destaquen Versión Española (TVE) i Trailer (BTV), que va rebre una menció especial als Premis Ciutat de Barcelona. D'entre els darrers documentals que ha realitzat destaquen Barcelona era una festa (Underground. 1970-1980), que va inaugurar el Festival In-Edit 2010 i es pot veure a Filmin.es, i Terra d'oportunitats, que ha estat premiat per la seva projecció internacional en el Most Festival i reconegut com a millor documental al festival suís Oenovidéo 2012. També ha dirigit recentment Valors, un documental sobre inserció sociolaboral i medi ambient per a TV3.
En l'actualitat està fent una sèrie documental impulsada per ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health) per a TVE, sobre la lluita contra la pobresa i les principals causes de mortalitat en el món. També acaba de realitzar i dirigir un capítol de Soy cámara (el programa del CCCB), sobre la imatge de l'escriptor. Col·labora amb el suplement Cultura/s de La Vanguardia amb reportatges i articles sobre el panorama audiovisual. Fa classes de guió, realització i documental, i és jurat en diverses mostres i festivals internacionals de cinema i documental.

www.septimoelemento.com

presentació

En aquesta sessió farem un repàs d'alguns dels treballs més personals del realitzador, peces fetes amb esperit de vídeo amateur i de home movies, a partir de temes propers i, majoritàriament, fruit de la col·laboració amb la seva dona, l'artista plàstica Bea Sarrias. Arribarem fins als treballs més recents, peces documentals i d'assaig audiovisual.

vimeo.com/user14134593

www.youtube.com/user/morroskovsj

http://www.dailymotion.com/Morroskovsj

www.septimoelemento.com

Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
28 Abril
12 i 26 Maig
9 Juny


[+] Info Cicle Flux Club →

Rbla. Catalunya, 61
2012_17 min
És una peça sobre el final d'una època. A través del desallotjament i buidatge d'una casa situada en ple Eixample barceloní, assistim a diversos finals: el de la mateixa casa i tots els objectes que l'habitaven, el d'una família i el d'una forma de vida. Aquesta peça és fruit de la col·laboració entre el realitzador i l'artista plàstica Bea Sarrias.
LOSTing
2007_diferents durades
LOSTing està format per una sèrie de peces molt breus que juguen amb el concepte de perdre's o de caminar perdut per diversos llocs, però sempre amb alguna cosa que serveixi per retratar l'entorn. S'utilitzen indistintament imatges de mòbil, DVCAM, súper-8... No importa el format si serveix per generar imatge en moviment i, si pot ser, alguna emoció.
 Estaba en el aire
2013_1:30 min
Booktrailer de la novel·la Estaba en el aire de Sergio Vila-Sanjuán, guanyadora del Premi Nadal 2013. Peça feta amb imatges d'arxiu de la Barcelona dels anys 60 i fotogrames acolorits per Bea Sarrias.

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Cinquena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.

FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.

FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Quinta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.

FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Tanto pueden ser sesiones monográficas de autores reconocidos como temáticas, colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.

FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

The fifth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.

FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographics of well known directors to specific themes, from groups of up and coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.

FLUX CLUB is a space for the dissemination of video art in the city of Barcelona.

Cinquième saison du FLUX CLUB, un club vidéo bimensuel qui refléte la vitalité de la création vidéo dans notre ville. Ceci est une extension du Festival vidéo d'auteur FLUX, avec des séances ouvertes à tout ce qui se passe dans le domaine de la vidéo à Barcelone, qui vient compléter le festival du point de vue du contenu et de prolonger la durée d'action plus loin que les jours strictement dédiés au festival.

FLUX CLUB accueille toutes sortes de sessions: projections, vidéoperformances et débats qui offrent au public la possibilité d’un contact direct avec les vidéocréateurs. Les séances peuvent être monigraphiques d’auteurs renommés, témathiques collectives dédiés aux artistes émergents, presentations de travaux d’élèves, vidéopoésie ou vidéodanse.

FLUX CLUB est un espace de la diffusion vidéo de création dans la ville de Barcelone.


★ 15 Abril 15 April 15 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00

reserva // reservation // réservation →

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 22 Abril 22 April 22 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.★ 23 Abril // 23 April // 23 Avril ★

11è ANIVERSARI ANTIC TEATRE

PROGRAMACIÓ /// PROGRAMACIÓN /// PROGRAMME:

17-20h.
Caracterització fantàstica i tallers de manualitats per a nens
Children’s activities: face painting and craft workshops
Caracterización fantástica y talleres de manualidades para niños

19.00h.
Actuació de les veïnes del Casc Antic "Ritme en el temps"
Actuación de las vecinas del Casc Antic "Ritme en el temps"
Performance by residents of the antic teatre neighbourhood "Ritme en el temps"

19.15h
Concert Crapulesque (Punk, rock)
Concierto Crapulesque (Punk, rock)
Concert Crapulesque (Punk, rock)

20.15h.
Concert Antic Teatre Band (Versions punk)
Concierto Antic Teatre Band (Versions punk)
Concert Antic Teatre Band (Punk covers)

*I durant tota la tarda: CAKEFUNDING!!! Venta de berenar fet per les veïnes de l'Antic Teatre per a ajudar a finançar al projecte comunitari "Ritme en el Temps".

*Y durante toda la tarde: CAKEFUNDING!!
Venta de merienda preparada por las vecinas del Antic Teatre para ayudar a financiar el proyecto comunitario "Ritme en el Temps".

*And, all afternoon: CAKEFUNDING!
Sale of cakes and snacks prepared by Antic Teatre's neighbours to help finance the 'Ritme en el Temps' community project.


Organiza: Antic Teatre


www.anticteatre.com

Concerts i activitats gratuïtes
Conciertos y actividades gratuitas
Free concerts and other activities

HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
DIMECRES // MIERCOLES // WEDNESDAY // MERCREDI: 17:00
Gratuït / Gratuito / Free / Gratuit[+] INFO →

El dia 23 d’abril l'Antic Teatre celebra l'11è aniversari d'ençà de la recuperació del seu espai com a centre cultural i social. Per aquest dia s'han organitzat diverses activitats gratuïtes per a celebrar-ho conjuntament amb els nostres veïns, públic, comunitat artística i entitats amb les que es treballa habitualment. Volem celebrar que el projecte de l’Antic Teatre resisteix i compleix un any més!

El día 23 de abril Antic Teatre celebra el 11º aniversario desde la recuperación de su espacio como centro cultural y social. Para este día se han organizado diferentes actividades gratuitas para poder celebrarlo conjuntamente con nuestros vecinos, público, comunidad artística y entidades con las que se trabaja habitualmente. Queremos celebrar que el proyecto del Antic Teatre resiste y que cumple un año más!

This coming 23rd of April Antic Teatre will hold its 11th anniversary since the building was recovered and reinstated as a social and cultural centre. We are organising several free activities in order to celebrate this date with our neighbours, audience, the artistic community and all the organisations who work with us on a regular basis. We want to celebrate the fact that  Antic Teatre has held on for yet another year!


★ 24-27 Abril 24-27 April 24-27 Avril


COLECTIVO DIOSLOSCRÍA


"El año del león (o como convertirse en una bestia escénica)"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min


noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language/ Langue:
castellano

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERBES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
THURDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros
Idea original i creació: Colectivo Diosloscría
Dramatúrgia: Colectivo Diosloscría
Interpréts: Lavinia Hervás i Olga Blanco
Creació sonora: Daniel Pino
Video: Ian Gehlhaar
Vestuari: Paqui Galán i Colectivo Diosloscría
Il·luminació: Toni Ubach

colectivodiosloscria.wix.com/colectivodiosloscria →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El año del león (o como convertirse en una bestia escénica) és una peça autobiogràfica en la que a partir del nostre testimoni personal i de material documental parlem de l’experiència que vàrem viure durant la gira d’una peça fictícia, que mai no es va veure als escenaris, però que va suposar un canvi a la nostra trajectòria.
Durant aquell any, El año del León, vàrem aprendre molt sobre el dolor, sobre com l’assumim i sobre la nostra particular forma de superar-lo. Vàrem aprendre que potser ens hagués agradat ser tant forts com els homes, perquè ens han ensenyat que ho són, i aleshores vàrem voler barallar-nos com els homes, escopir com els homes i vàrem descobrir que això no va de sexes ni d’índex de massa corporal. Això va d’una altra cosa.

Colectivo Diosloscría: Teatre retro vintage pop rock postpunk per NO tots els públics i en V.O., de vegades subtitulada.
Colectivo Diosloscría neix de la col·laboració espontània entre Olga Blanco i Lavinia Hervás, artistes en la recerca de nous estímuls i llenguatges teatrals.
L’estiu de 2011 comencen a treballar en Yo no soy esa, la seva primera peça, en residència al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. La peça s’estrena el maig del 2013 a l’Antic Teatre i després inicien una gira per diferents espais i festivals de Catalunya i Espanya (Teatracciones, Café de las Artes, TNT, DT…).
A finals de 2012 ja sorgeix la idea de crear El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), peça que creen en residència al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.

El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica) es una pieza autobiográfica en la que a partir de nuestro testimonio personal y de material documental hablamos de la experiencia que vivimos durante la gira de una pieza ficticia, que nunca se vio en los escenarios, pero que supuso un cambio en nuestra trayectoria.
Durante ese año, El año del León, aprendimos mucho sobre el dolor, sobre como lo asumimos y sobre nuestra particular manera de superarlo. Aprendimos que quizás nos habría gustado ser tan fuertes como los hombres, porqué nos han enseñado que lo son, y entonces quisimos pelear como los hombres, escupir como los hombres y nos dimos cuenta de que esto no va de sexos ni de índices de masa corporal. Esto va de otra cosa.

Colectivo Diosloscría: Teatro retro vintage pop rock postpunk para NO todos los públicos y en V.O., a veces subtitulada.
Colectivo Diosloscría nace de la colaboración espontánea entre Olga Blanco y Lavinia Hervás, artistas a la búsqueda de nuevos estímulos y lenguajes teatrales.
El verano del 2011 empiezan a trabajar en Yo no soy esa, su primera pieza, en residencia en el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. La pieza se estrena en mayo del 2013 en el Antic Teatre y después inician una gira por diferentes espacios y festivales en Cataluña y España (Teatracciones, Café de las Artes, TNT, Festival Muses, DT…).
A finales de 2012 ya surge la idea de crear El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), pieza que crean en residencia en el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.

El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), is an autobiographical work based on documentary material and our personal accounts in which we talk about the tour of a non-existent piece that was never performed, but that brought about a change in our trajectory.
During that year, The Year of the Lion, we learned a lot about pain, about how to live with it, and also our own particular way of overcoming it. We learned that perhaps we would have liked to be as strong as men, because we’ve been taught that men are strong; and then we wanted to fight and spit like men but realised that this isn’t about sexes or body mass index. This is something else.

Diosloscría Collective: retro vintage postpunk pop rock theatre NOT for all audiences and in its original language version with occasional subtitles.
Diosloscría Collective emerged from a spontaneous collaboration between Olga Blanco and Lavinia Hervas, artists in search of new stimuli and performance languages​​.
In the summer of 2011 they began to work on Yo no soy esa, their first piece, in residence at the Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. The piece was premiered in May 2013 at the Antic Teatre and was followed by a tour around different venues and festivals in Catalonia and Spain (Teatracciones, Cafe de las Artes, TNT, Festival Muses, DT...).
The idea for El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica) emerged towards the end of 2012, and was devised in residence at the Centre d'Arts Escèniques de Terrassa.


★ 28 Abril 28 April 28 Avril


MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCAProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussion


Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA
Moià (Barcelona), 1959. Reconegut internacionalment com una de les figures més rellevants de l'art electrònic i l'experimentació escènica, la trajectòria de Marcel·lí abasta un període de 30 anys, durant els quals ha desenvolupat un univers visual absolutament personal i iconoclasta, basat en una reflexió sobre els sistemes de producció artística, el que ell denomina Sistematúrgia, amb una iconografia particular i pròpia. La seva obra inclou performances mecatròniques a vegades amb robots, instal·lacions interactives i col·laboracions amb col·lectius entre els quals destaquen la Fura dels Baus del qual va ser fundador i líder als anys vuitanta.

Des del 2010, Marcel·lí està treballant en el cicle de l’Arsenale della Apparizioni, dins del qual ha creat tres peces: la primera és una performance anomenada Cotrone estrenada el 2010, la segona és el film El Peix Sebastiano (2011) estrenat al Festival de cinema Fantàstic de Sitges i l’última la performance Pseudo (2012) estrenada al Grec de Barcelona.
El 2014 ha presentat l'exposició Sistematúrgia. Accions, Dispositius i Dibuixos a l'Arts Santa Mònica de Barcelona, amb la intenció de donar a conèixer el seu particular mètode de creació basat en aquest neologisme, la Sistematúrgia, entesa com una dramatúrgia dels sistemes computacionals.

presentació
Després de l'esmentada exposició Sistematúrgia, l'artista ens mostra alguns films que no varen ser presents a la mostra o que es presentaren de forma fragmentada. Una ocasió més per endinsar-se en l'univers d'aquest prolífic autor.

www.marceliantunez.com

Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
12 i 26 Maig
9 Juny


[+] Info Cicle Flux Club →

Satèl·lits Obscens
1996/1997_15:32 min_documental

Edició de l'any 2000 per Miguel Rubio.
Durant els anys 1996 i 1997 Marcel·lí va realitzar quatre laboratoris a ciutats del sud d'Europa, per aquest ordre: Reggio Emilia (IT), Lleida (CAT), Lisboa (PR) i Polverigi (IT). Aquest treball es va anomenar Satèl·lits Obscens. El taller tenia una durada de quinze dies i es realitzava amb un grup heterogeni entre vuit i vint persones, entre els quals hi havia actors, artistes visuals i músics.
El desenvolupament del workshop acabava després de 15 dies de treball amb la presentació pública d'una performance col·lectiva partint d'idees i aportacions físiques dels participants.
Les performances eren retransmeses en temps real sobre un teló de fons durant la performance i a la vegada enregistrades per un equip de realització de vídeo. Gràcies a aquests enregistraments l'any 2000 es produeix aquest documental.
Satèl·lits Obscens ens remet pel tractament formal i la metodologia col·lectiva a les experiències de Marcel·lí als anys vuitanta (La Fura dels Baus i Los Rinos), però les traspassa per la seva dimensió grotesca.
Mural 43
2007_1:31 min_stop motion

Stop motion del 43 Somni de la raó, mural de 30 m2 realitzat a la 5a planta de la Facultat de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La pintura, inspirada en el gravat núm. 43 de la sèrie Los Caprichos de Goya: El sueño de la razón produce monstruos, mostra un conjunt de figures grotesques que broten del cap del dorment, el mateix autor, situat a la part inferior dreta, per entrellaçar-se en una estranya metamorfosi que ocupa la totalitat del mur.
Bestebu
2011_6:33 min_curtmetratge

Pel·lícula realitzada com a resultat del taller realitzat a la Cité Internationale Universitaire de París. Inspirada en la iconografia en alguns dels edificis d'aquest parc. Aquesta pel·lícula s'utilitzà per fer una instal·lació interactiva presentada al festival SmartCity de París al setembre de 2011 i per a la seva difusió fragmentada a través d'internet en relació al territori del parc.
Cromo
2012_3:41 min_animació 2D

Pel·lícula d'animació 2D extreta de la performance Pseudo-Cotrone 2010/2012. El film relata les peripècies d'un actor que intenta aixecar un projecte teatral.
El Peix Sebastiano
2011_32 min_migmetratge

El Peix Sebastiano és una estranya faula teixida de multitud de microrelats que s'encadenen de manera prodigiosa, és un film construït a partir de múltiples estratègies visuals que van des de l’animació stop-motion, els dibuixos animats, el trucatge Chomonià, l’escena Mélièsiana, i el film documental. Aquest film és fill del projecte Membranes, en el qual vaig desenvolupar un seguit d’estratègies visuals, totes lligades a les formes del dibuix i les seves aplicacions cinètiques.
Gràcies a la revelació meravellosa d'en Patat, la Didi descobreix que amb el dibuix i la fantasia pot construir un món ben diferent del que li tenien preparat i es rebel·la en contra d'un entorn opressor per tenir una vida plena i genuïna. A partir d'aquest moment, la Didi explora la sensualitat de la natura i els misteris que hi habiten per trobar la pròpia identitat, que se li fa esmunyedissa.

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Cinquena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.

FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.

FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Quinta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.

FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Tanto pueden ser sesiones monográficas de autores reconocidos como temáticas, colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.

FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

The fifth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.

FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographics of well known directors to specific themes, from groups of up and coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.

FLUX CLUB is a space for the dissemination of video art in the city of Barcelona.

Cinquième saison du FLUX CLUB, un club vidéo bimensuel qui refléte la vitalité de la création vidéo dans notre ville. Ceci est une extension du Festival vidéo d'auteur FLUX, avec des séances ouvertes à tout ce qui se passe dans le domaine de la vidéo à Barcelone, qui vient compléter le festival du point de vue du contenu et de prolonger la durée d'action plus loin que les jours strictement dédiés au festival.

FLUX CLUB accueille toutes sortes de sessions: projections, vidéoperformances et débats qui offrent au public la possibilité d’un contact direct avec les vidéocréateurs. Les séances peuvent être monigraphiques d’auteurs renommés, témathiques collectives dédiés aux artistes émergents, presentations de travaux d’élèves, vidéopoésie ou vidéodanse.

FLUX CLUB est un espace de la diffusion vidéo de création dans la ville de Barcelone.


★ 29 Abril 29 April 29 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 30 Abril 30 April 30 Avril


TAL BEN ARI


“ TULA “


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 75 min


concert / performance

Idioma/ Language/ Langue:
Ingles / hebreo / español / francés / yemení

HORARIS
DIMECRES: 20:30
7 euros

HORARIOS
MIERCOLES: 20:30
7 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY: 20:30
7 euros

HORAIRES
MERCREDI: 20:30
7 euros

Tal Ben Ari: veu i guitarra
Pau Figueres: guitarra
Martin Laportilla: Baix
Mel Semé: Batería

+ músics convidats

www.talbenarimusic.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Comencem la primavera amb un esdeveniment protagonitzat per Tal Ben Ari "Tula" i la seva banda. Un viatge sensorial adaptat a un escenari teatral amb moltes sorpreses.

Nascuda a Tel Aviv, Israel, el 1983. Des de la seva arribada a Barcelona, l'any 2005 , va començar a col·laborar amb diferents grups, destacant la formació "08001", i al costat de eminents solistes, vocalistes de la escena musical, com Peret i Lucrecia, entre d'altres.
Es va integrar com la veu principal en 4 grups de l'actual escena musical de Barcelona . El famós quartet vocal cubà "Gema 4" , el grup "Asíkides" d'arrels mediterrànies i el grup "Els Moussakis" d'influències balcàniques. També col·labora en el nou projecte Electro Acapella "Man Ex Maqina", creat per Max Moya de "Ojos de Brujo", al costat de Kumar, Mel Seme, Mu i Ayesha Mendham.
Des de 2006 participa en el projecte mundial "Playing for Change", amb qui ha gravat diversos vídeos i ha fet gires als Estats units, Anglaterra, Brasil i Austràlia, atribuïnt la seva veu a la lluita per la pau i la unió a través de la música. Aquestes experiències enriquidores en el transcurs de la seva carrera li inspiren per començar a compondre, barrejant les seves arrels i les noves influències que ha absorbit, desenvolupant un estil més personal.
A l'estiu del 2012 recull les seves composicions i alguns temes tradicionals arranjats per ella i grava el seu primer àlbum com a solista.
L'àlbum anomenat "Sheela" reflecteix aquesta versàtil trajectòria musical i cultural, fusionant diferents estils musicals en 5 idiomes, barrejant la tradició amb la música moderna, utilitzant la veu com un instrument principal de les seves composicions .
L'àlbum es va llançar al desembre 2012 i està disponible a la venda a les principals plataformes de distribució digital.

Empezamos la primavera con un acontecimiento protagonizado por Tal Ben Ari "Tula" y su banda. Un viaje sensorial adaptado a un escenario teatral con muchas sorpresas.

Nace en Tel Aviv, Israel, el 1983. Desde su llegada a Barcelona, en el año 2005, empezó a colaborar con diferentes grupos, destacando la formación “08001”, y junto a eminentes solistas, vocalistas de la escena musical, como Peret y Lucrecia, entre otros.
Se integró como la voz principal en 4 grupos de la actual escena musical de Barcelona. El famoso cuarteto vocal cubano “Gema 4”, el grupo “Asikides” de raíces mediterráneas y el grupo "Los moussakis" de influencias balcánicas. También colabora en el nuevo proyecto Electro Acapella "Man Ex Maqina", creado por Max Moya, de "Ojos de Brujo", junto a Kumar, Mel Séme, Mu y Ayesha Mendham.
Desde 2006 participa en el proyecto mundial, “Playing for Change”, con quien ha grabado varios vídeos y ha hecho giras en Estados unidos, Inglaterra Brasil y Australia, atribuyendo su voz a la lucha por la paz y la unión a través de la música. Estas experiencias enriquecedoras en el transcurso de su carrera le inspiran para comenzar a componer, mezclando sus raíces y las nuevas influencias que ha absorbido, desarrollando un estilo más personal. En verano 2012 recolecta sus composiciones y algunos temas tradicionales arreglados por ella y graba su primer álbum como solista, producido por el productor americano Dave Bianchi.
El álbum llamado "Sheelá", refleja esta versátil trayectoria musical y cultural, fusionando diferentes estilos musicales en 5 idiomas, mezclando lo tradicional con la música moderna, utilizando la voz como un instrumento principal de sus composiciones.
El álbum se lanzó en diciembre 2012 y está disponible a la venta en las principales plataformas de distribución digital.

We move into spring with an event featuring Tal Ben Ari “Tula” and her band. A sensory journey adapted for the stage with many surprises.

Tal Ben Ari, aka "Tula", is a singer and songwriter from Tel Aviv, Israel, based in Barcelona. Ever since arriving in Barcelona in 2005 she has worked with different groups, most notably "08001", and alongside eminent local soloists and vocalists including Peret and La Lucrezia.
She is lead singer for three contemporary outfits: well-known Cuban vocal quartet "Gema 4"; Mediterranean roots band "Asikides"; and "Los Moussakis", a group with Balkan influences. She is also active in the new Electro Acapella project "Man Ex Maqina" created by Max Moya, from renowned Spanish band "Ojos de Brujo", along with Kumar, Mel Seme, Mu and Ayesha Mendham.
Since 2006 Tula has been a part of the worldwide project "Playing for Change", for which she has recorded several songs and videos and with whom she has toured in the United States, the UK, Brazil and Australia, adding her voice to the struggle for peace and unity through music .These enriching experiences in the course of her career inspired her to start composing, mixing her musical roots with the influences she has encountered and developing her own personal style. In summer 2012 she put together her compositions and some traditional tunes with her own arrangements and recorded her first solo album, produced by Dave Bianchi, in Barcelona.
The album, "Sheela", reflects this versatile musical and cultural trajectory, fusing different musical styles in 5 different languages, mixing traditional and modern music, and using her voice as the main element of her compositions.
The album was released in December 2012 and is now available for sale.


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: