Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER →

PROGRAMACIÓ INFANTIL: ANTIC FOR KIDS! (novembre-desembre 2014) →

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES


6 Novembre - 28 Desembre 6 Noviembre - 28 Diciembre 6 Novembre - 28 Decembre

EXPO FOTOGRÁFICA "Let's Dance"
Antic Teatre
[+] INFOFotografies de l’Alessia Bombaci
Crèdit fotografia: Fotografia d'Alessia Bombaci de l'espectacle Surplus de Marina Colomina i Magdalena Ptasznik


Exposició de fotografies realitzades a l'Antic Teatre /
Exposición de fotografías realizadas en el Antic Teatre /
Exhibition of photographs taken at Antic Teatre

alessiabombaci.com →

Inauguració / Inauguración / Opening:
6 Novembre/Noviembre/November - 19:00PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER →

★ 4 Desembre  4 Diciembre 4 December 4 Décembre


EDUARDO GIÓN
& ANTIC TEATRE


El Desplume! Antic Teatre Cabaret

durada / duración / duration / durée: 90 min


Cabaret

HORARIS
DIJOUS: 21:00

10 euros (8€ socis Antic)

HORARIOS
JUEVES: 21:00

10 euros (8€ socios Antic)

SCHEDULES
THURSDAY: 21:00

10 euros (8€ Antic members)

HORAIRES
JEUDI: 21:00

10 euros (8€ Antic membres)
Mestre de ceremònies: Victor Guerrero
Mite: Gilda Love

Artistes per confirmar

Organiza: Eduardo Gión

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Antic Teatre es vestirà amb lluentons. Un cop al mes, l'Antic Teatre Cabaret proposarà un recorregut pel verdader cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, Antic Teatre Cabaret serà una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

Aquesta nova etapa del DESPLUME, alternarà als artistes de cabaret de tota la vida amb nous artistes que treballen partint de la base cabaretera amb performances i diferents disciplines artístiques, sempre inspirats en el cabaret dels 70.

Antic Teatre Cabaret serà un lloc de trobada pels amants d'aquest gènere i permetrà descobrir a aquells que ho desconeixen el que significa una verdadera vetllada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cinema, teatre i documentalista.
Durant alguns anys treballa com ajudant de direcció de curt-metratges i llarg-metratges en 35mm.
També participa en esdeveniments com 080 Barcelona, col·laborant amb fotògrafs com Miguel Villalobos per a la producció de la desfilada homenatge a Thierry Mugler.
Escriu i produeix reportatges per revistes com Candy Magazine als seus números d'estiu 2013 i hivern 2014, a més de dos nous reportatges pel proper número.
També col·labora per a la revista Paraíso Magazine al seu proper número de Juny 2014.

Antic Teatre se viste de lentejuelas. Una vez al mes, Antic Teatre Cabaret propondrá un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, será una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon por darle color a una Barcelona gris y asfixiada.

En esta nueva etapa, El Desplume alternará artistas de toda la vida del cabaret, con artistas nuevos, cuyo trabajo parte de las raices del verdadero cabaret, con performances, y diferentes disciplinas artísticas siempre inspiradas en el cabaret de los 70.

Antic Teatre Cabaret será un lugar de encuentro para los amantes de este género y permitirá descubrir a aquellos que lo desconocen lo que significa una verdadera velada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cine, teatro y documentalista.
Durante algunos años trabaja como ayudante de dirección de cortometrajes y largometrajes en 35mm.
También participa en eventos como 080 Barcelona, colaborando con fotógrafos como Miguel Villalobos para la producción del desfile homenaje a Thierry Mugler.
Escribe y produce reportajes para revistas como Candy Magazine en sus números de verano 2013 y en el número de invierno 2014, además de dos nuevos reportajes para su próximo número.
También colabora para la revista Paraíso Magazine en su próximo número de Junio 2014.

Antic Teatre is dressing up in sequins! Once a month, the Antic Teatre Cabaret will invite us back to the authentic cabaret of the 70s, to visit its clubs and artistes and soak up its raffish atmosphere. More than a stage show, this will be a party, a tribute and a homage to all those who fought to bring colour to Barcelona during its grey and airless period.

In this new phase, El Desplume will alternate career cabaret artistes with new artists whose work is based on the very roots of true cabaret, with performances and acts always inspired by the 70s.

Antic Teatre Cabaret will become a meeting point for lovers of this genre and will allow those who have never done so before to experience an evening of authentic cabaret.

Eduardo Gión: Cinema, theatre and documentary director. He worked as assistant director on short and feature films in 35mm for several years. Present at events such as 080 Barcelona, he has collaborated with many artists, including photographer Miguel Villalobos on production for a fashion show tribute to Thierry Mugler. He has written and produced articles for Candy Magazine during the summer of 2013 and winter of 2014, as well as preparing two new reports for the next issue. He also works for Paraíso Magazine and will publish a report in the June 2014 issue.


★ 5 Desembre  5 Diciembre 5 December 5 Décembre


ISABEL OLLÉ,
QUIM CABANILLAS &
VEÏNES DEL CASC ANTIC


RITME EN EL TEMPS
Projecte comunitari de l’Antic Teatre amb les veïnes del Casc Antic


durada / duración / duration / durée: 60 min

Projecte comunitari
Proyecto comunitario
Community Project
Projet communautaire

HORARIS
DIVENDRES: 20:00


HORARIOS
VIERNES: 20:00


SCHEDULES
FRIDAY: 20:00


HORAIRES
VENDREDI: 20:00
Creació: Veïnes del barri del Casc Antic (Aurora Roig, Núria Gracia, Pilar Bajo , Alsi Fernández, Rosario Guerra, Teresa Peiró, Pepita Bustamante, Maria Carme Rodríguez, Carmen Peaguda, Pilar Bayod i Emilia Martín)
Direcció: Isabel Ollé i Quim Cabanillas
Producció: Antic Teatre

Amb la col·laboració de Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella), Casal de Gent Gran del carrer Comerç, Casal de Joves Palau Alòs, Convent de Sant Agustí

www.tea-tron.com/projecte-comunitari

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Ja fa dos anys que les veïnes de l'Antic Teatre ballen regularment a la nostra sala. Elles són la Carmen, la Teresa, la Pepi, la Pili, l’Aurora, la Rosario, l’Alsi, la Pilar, la Núria, la Mª Carme i l'Emília. Totes dones d'entre 65 i 91 anys, veïnes del Casc Antic de Barcelona. Algú ha comentat, després de veure-les, que podrien ser les "iaies" que tenim alguns a casa, o bé les "iaies" que algunes serem algun dia. I és que elles es mereixen, més que ningú, i al seu mateix barri, disposar de visibilitat, espai i recursos per a poder expressar de forma artística tot allò que tenen per explicar.

Amb aquesta, ja seran set les mostres artístiques al públic de l'Antic Teatre, formant part, inclús, en dues ocasions, de la programació del Festival GREC. En cada actuació, elles es proposen un nou repte i intenten portar cada cop més lluny la seva capacitat artística, alliberant aquella creativitat que se'ls hi havia quedat amagada durant tant de temps.

El projecte comunitari de l'Antic Teatre amb els seus veïns consisteix en la realització de tallers de dansa i moviment dirigits a la gent gran i la presentació de mostres artístiques de forma regular durant l’any. Amb això es fa accessible el llenguatge i l’expressió artística de la dansa, amb els beneficis que pot tenir en relació a la inclusió i cohesió social. De la mateixa manera es fan més visibles les necessitats i formes d’expressió de la gent més invisible del nostre barri: la gent gran.

El projecte també inclou diferents activitats per a fomentar la relació intergeneracional, entre els més grans i els més joves del barri.

Ya hace dos años que las vecinas del Antic Teatre bailan regularmente en nuestra sala. Ellas son Carmen, Teresa, Pepi, Pili, Aurora, Rosario, Alsi, Pilar, Núria, Mª Carme y y Emilia. Todas son mujeres entre 65 y 91 años, vecinas del Casc Antic de Barcelona. Alguien ha comentado, después de verlas, que podrían ser las "yayas" que tenemos algunos en casa, o bien las "yayas" que seremos algunas algún día. Y es que ellas se merecen, más que nadie, y en su mismo barrio, disponer de visibilidad, espacio y recursos para poder expresar de forma artística todo lo que tienen para explicar.

Con ésta, ya serán siete las muestras artísticas al público del Antic Teatre, formando parte, incluso, en dos ocasiones, de la programación del Festival GREC. En cada actuación, ellas se proponen un nuevo reto y intentan llevar cada vez más lejos su capacidad artística, liberando esa creatividad que se les había quedado escondida durante tanto tiempo.

El proyecto comunitario del Antic Teatre con sus vecinos consiste en la realización de talleres de danza y movimiento dirigidos a la gente mayor y la presentación de muestras artísticas de forma regular durante el año. Con esto se hace accesible el lenguaje y la expresión artística de la danza, con los beneficios que puede tener en relación a la inclusión y cohesión social. Así mismo se hacen más visibles las necesidades y formas de expresión de la gente más invisible de nuestro barrio: la gente mayor.

El proyecto también incluye diferentes actividades para fomentar la relación intergeneracional, entre los más mayores y los más jóvenes de nuestro barrio.

Some of our neighbours have been dancing regularly in our auditorium for two years now. They are Carmen, Teresa, Pepi, Pili, Aurora, Rosario, Alsi, Pilar, Núria, Maria Carme and Emilia; all women aged between 65 and 91, who live in Barcelona´s Casc Antic neighbourhood. Someone said, after seeing them perform, that they could well be the ‘grannies’ some of us have at home, or even the ‘grannies’ we ourselves will become some day. And the fact is that they deserve more than anyone to have, in their own neighbourhood, the visibility and the access to space and resources necessary for the artistic expression of all they have to tell us.

This will be their seventh performance in front of an Antic Teatre audience. They have even been part of the GREC Festival twice. At each presentation they face new challenges and take their artistic capabilities ever further, freeing up the creativity that was hidden to them for so long.

The Antic Teatre's community project with his neighbourhood consists of dance and movement workshops for older people and a series of public performances over the year. This provides access to the language and artistic expression of dance with the accompanying benefits that this has in terms of social inclusion and cohesion. At the same time, we create awareness of the needs and methods of expression of the least visible members of our community – the elderly.

Also included in the project are various activities designed to encourage relations across the generational divide, between the eldest and youngest residents of our neighbourhood.


★ 6 i 7 Desembre  6 y 7 Diciembre 6 & 7 December 6 et 7 Décembre


CORPOLOGIA


CORPOLOGIA

ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 90 min

Performance


HORARIS
DISSABTE i DIUMENGE: 20:30

8 euros

HORARIOS
SABADO y DOMINGO: 20:30

8 euros

SCHEDULES
SATURDAY & SUNDAY: 20:30

8 euros

HORAIRES
SAMEDI et DIMANCHE: 20:30

8 euros
Coordinadora: Denys Blacker
Coordinador: Rotnip

Aritstes participants a confirmar

www.corpologialiveart.blogspot.com.es

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Corpologia és una trobada independent i lliure d’un grup d’artistes i persones amb ganes d’investigar el present mitjançant l’acció. El format de les obres és lliure i d’una màxima durada de 6 minuts cadascuna. Treballem quasi sempre sense muntatge tècnic ni escenogràfic i cada persona porta el que necessita.

És un espai únic d’intercanvi i de mútua comprensió on qualsevol persona pot presentar obres, pensaments, idees, inquietuds, opinions; en definitiva, qualsevol forma d’expressió que parteixi de la presència de l’acció.

Després de cada trobada tothom que hagi estat present, pot contribuir a la revista CORPOLOGIA amb textos i/o imatges de les seves opinions, idees i reaccions. Aquesta revista s’edita després de cada trobada que es realitza i es pot adquirir en la celebració de posteriors trobades.

És important per a nosaltres mantenir la independència de la trobada i de la revista i l’aconseguim construint relacions i sinergies basades en els valors humans, l’altruisme i la creativitat.

Junt@s estem construint una riquesa comuna que no té preu.

Corpologia es va crear a l’abril de l’any 2011 a Girona i fins ara s’han celebrat 17 trobades a Girona, Camallera, Vic, Barcelona, Sant Hilari i Celrà amb la participació de més de 60 artistes.

Corpologia es un encuentro independiente y libre de un grupo de artistas y personas con ganas de investigar el presente mediante la acción. El formato de las obras es libre y de una máxima duración de 6 minutos cada una. Trabajamos casi siempre sin montaje técnico ni escenográfico y cada persona trae todo lo que necesita.

Es un espacio único de intercambio y de mutua comprensión donde cualquier persona puede presentar obras, pensamientos, ideas, inquietudes, opiniones; en definitiva, cualquier forma de expresión que parta de la presencia y de la acción.

Después de cada encuentro todo el que haya estado presente, puede contribuir en la revista CORPOLOGIA con textos y/o imágenes de sus opiniones, ideas y reacciones. Esta revista se edita después de cada encuentro que se realiza y se puede adquirir en la celebración del los encuentros posteriores.

Es importante para nosotros mantener la independencia del encuentro y de la revista y la conseguimos construyendo relaciones y sinergias basadas en los valores humanos, el altruismo y la creatividad.

Junt@s estamos construyendo una riqueza común que no tiene precio.

Corpologia se creó en abril del año 2011 en Girona y hasta ahora se han celebrado 17 encuentros en Girona, Vic, Barcelona, Sant Hilari i Celrà con la participación de más de 60 artistas.

CORPOLOGIA is an occasion for artists and people who use actions to investigate the present to come together freely and independently. Each performer’s piece can take any form and must be no more than 6 minutes long. We usually work without technical or stage sets and each person brings along what they need.

This is a unique occasion for exchange and mutual understanding, where anyone can present work, thoughts, ideas, concerns, opinions; in fact, any type of expression inspired by presence and action.

After each encounter any and all of those taking part can contribute to the CORPOLOGIA magazine with texts and/or images expressing their opinions, ideas and reactions. The magazine will be published after each meeting and can be obtained at ensuing encounters.

Keeping the encounter and the magazine independent is important to us; we manage this by building relationships and synergies based on human values, altruism and creativity.

Together we are creating a priceless communal asset.

Corpologia was created in April 2011 in Girona and so far there have been 17 encounters in Girona, Vic, Barcelona, Sant Hilari and Celrà, with more than 60 artists taking part.


★ 9 Desembre  9 Diciembre 9 December 9 Décembre


TRÀNSIT PROJECTES


LIMINAL GR 2014:
“Tot a 100 i menys”durada / duración / duration / durée: 120 min


Espai de difusió creativa
Espacio de difusión creativa
Space of creative diffusion


Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DIMARTS: 19:00
5 euros + IVA

HORARIOS
MARTES: 19:00
5 euros +IVA

SCHEDULES
TUESDAY: 19:00
5 euros + TAXES

HORAIRES
MARDI: 19:00
5 euros + TAUXProducció: Trànsit Projectes
Comissaris: Pilar Cruz i Marc Roig
Producció tècnica: Marta Junco
Webmaster i socialmedia: Gloria Fernandez
Amb la col·laboració de l’Antic Teatre


www.liminalgr.org →

Pròximes sessions:
Dimarts 18 de desembre “Liminal GR 5 anys, grans èxits”


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Liminal Gr és un espai de reflexió oberta sobre mites i automatismes de la vida contemporània. El sistema de funcionament és molt senzill: proposem mitja dotzena de temes i els discutim a les xarxes. Creadors i persones atrevides i/o espontànies proposen accions o activitats artístiques de reflexió sobre cada tema. I un dia es presenten al públic.

Més info →

Liminal Gr és un projecte de creació emergent que celebra aquest any la seva cinquena edició.
Liminal Gr permet aproximacions des de disciplines diverses (teatre, dansa, arts visuals, disseny, artesania, música, antropologia, literatura, estudis culturals, semiòtica, periodisme, publicitat...). Ens interessa, sobretot, analitzar la ritualitat de les nostres creences, com naturalitzem les nostres conviccions (treballar, enamorar-se, vestir-se bé, fer esport, menjar san, anar de vacances,...) és a dir, ens interessa reflexionar fins que punt pensem que el que fem és natural.

Liminal Gr es un espacio de reflexión abierta sobre mitos y automatismos de la vida contemporánea. El sistema de funcionamiento es muy sencillo: proponemos media docena de temas y los discutimos en las redes. Creadores y personas atrevidas y/o espontáneas proponen acciones o actividades artísticas de reflexión sobre cada tema. Y un día se presentan al público.

Más info →

Liminal Gr es un proyecto de creación emergente que celebra este año su quinta edición.
Liminal permite aproximaciones desde disciplinas diversas (teatro, danza, artes visuales, diseño, artesanía, música, antropología, literatura, estudios culturales, semiótica, periodismo, publicidad...). Nos interesa sobre todo analizar la ritualidad de nuestras creencias, como naturalizamos nuestras convicciones (trabajar, enamorarse, vestirse bien, hacer deporte, comer sano, ir de vacaciones ...) es decir, nos interesa reflexionar hasta qué punto pensamos que lo que hacemos es lo natural.

Liminal Gr is an open place for reflecting on the myths and automations of contemporary life. The way it works is simple: we suggest half a dozen subjects and we discuss them online. Creators and daring and/or spontaneous people propose actions or artistic activities for further contemplation of each theme. And eventually they are presented.

More info →

Liminal Gr is a new creative project, this year celebrating its fifth edition. Liminal uses a variety of disciplines in its approach: theatre, dance, visual arts, design, crafts, music, anthropology, literature, cultural studies, semiotics, journalism, publicity… We are mainly interested in analyzing the ritual aspects of our beliefs, how we normalise our convictions (working, falling in love, dressing well, engaging in sports, eating healthily, going on holiday…) That is, we are interested in looking at the extent to which we believe what we do is natural.


★ 11 i 12 Desembre  11 y 12 Diciembre 11 & 12 December 11 et 12 Décembre


GICHI-GICHI DO


"Péndula (eppur si muove)"


ESTRENA en Catalunya

durada / duración / duration / durée: 60 min

Performance-arte sonoro


HORARIS
DIJOUS i DIVENDRES: 21:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES y VIERNES: 21:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY & FRIDAY: 21:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI et VENDREDI: 21:00

8 euros
Creació: Gichi-Gichi Do
Performers: Luciana Pereyra (Niña Jonás) i Óscar G. Villegas (Sr. Curí)

www.gichi-gichi.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sobre el moviment de les coses i del pensament.
Sobre el perill de tenir noves idees.

El món sembla moure’s i nosaltres amb ell. Davant de la sensació que el sistema-món avança amb fluïdesa, advertim que el pensament avança a batzegades.

En l’era de les comunicacions, vivim en la creença que la circulació d'idees pot succeir de tu a tu, sense filtres. No obstant, el conservadorisme generalitzat i la volubilitat de la cibercultura se sumen a un tipus de censura invisible i per tant més efectiva.

Péndula pretén parlar del moviment en general i del moviment de les idees; de la inèrcia i de la força de la gravetat com fets físics constatables i també com elements simbòlics que llastren el nostre pensament.

Gichi-Gichi Do és un equip de treball format per Luciana Pereyra Agoff (Niña Jonás) i Óscar G.Villegas (Sr. Curí) que neix l’any 2003. L’objectiu de Gichi-Gichi Do és el disseny i la creació de projectes escènics que es desenvolupen en diferents formats: instal·lacions escèniques, concerts i performances.

Fins ara Gichi-Gichi Do ha creat els següents treballs: Oráculos: corazón que no siente (2003), Fobos y Deimos (2004), Exposición (2005), Progenitura (2007), Intermedio (2008), El hombre del tiempo (2009), No quema el fuego (2010), Gichi-Velada (2012), Los bebedores de ginebra (2012), Me basta el ruido (2013), Nana, concierto para durmientes (2013).

Sobre el movimiento de las cosas y del pensamiento.
Sobre el peligro de tener nuevas ideas.

El mundo parece moverse y nosotros con él. Frente a la sensación de que el sistema-mundo avanza de manera fluida, advertimos que el pensamiento avanza a trompicones.

En la era de las comunicaciones, vivimos en la creencia de que la circulación de ideas puede suceder de tú a tú, sin filtros. Sin embargo, el conservadurismo generalizado y la volubilidad de la cibercultura se suman a un tipo de censura invisible y por lo tanto más efectiva.

Péndula pretende hablar del movimiento en general y del movimiento de las ideas; de la inercia y de la fuerza de la gravedad como hechos físicos constatables y también como elementos simbólicos que lastran nuestro pensamiento.

Gichi-Gichi Do es un equipo de trabajo formado por Luciana Pereyra Agoff (Niña Jonás) y Óscar G. Villegas (Sr. Curí) que nace en el año 2003. El objetivo de Gichi-Gichi Do es el diseño y la creación de proyectos escénicos que se desarrollan bajo diferentes formatos: instalaciones escénicas, conciertos y performances.

Hasta la fecha Gichi-Gichi Do ha creado los siguientes trabajos: Oráculos: corazón que no siente (2003), Fobos y Deimos (2004), Exposición (2005), Progenitura (2007), Intermedio (2008), El hombre del tiempo (2009), No quema el fuego (2010), Gichi-Velada (2012), Los bebedores de ginebra (2012), Me basta el ruido (2013), Nana, concierto para durmientes (2013).

About the movement of things and thought.
About the danger of new ideas.

The world seems to be moving, and us along with it. While it seems that the world-system advances smoothly, we note that thought stumbles forward in fits and starts.

In the age of communication, we believe that ideas can circulate one on one, without filters. Nevertheless, widespread conservatism and the volatile nature of cyberculture contribute to invisible and therefore more effective forms of censorship.

Péndula aims to speak about movement in general, and about the movement of ideas; about inertia and gravity as physically observable facts, and also as symbolic forces that constrain our thought.

Gichi-Gichi Do is a working team formed by Luciana Pereyra Agoff (Niña Jonás) and Óscar G. Villegas (Sr. Curí) founded in 2003. Gichi-Gichi Do's mission is to design and create theatre projects that are performed in a variety of formats: theatre installations, concerts and performance pieces.

To date, Gichi-Gichi Do have presented the following work: Oráculos: corazón que no siente (2003), Fobos y Deimos (2004), Exposición (2005), Progenitura (2007), Intermedio (2008), El hombre del tiempo (2009), No quema el fuego (2010), Gichi-Velada (2012), Los bebedores de ginebra (2012), Me basta el ruido (2013), Nana, concierto para durmientes (2013).


★ 13 i 14 Desembre  13 y 14 Diciembre 13 & 14 December 13 et 14 Décembre


NÚRIA ANDORRÀ
& DORY SÁNCHEZ


"FH23"


PRESENTACIÓN DE UN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN


durada / duración / duration / durée: 60 min

Concert-performance


HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Intèrprets: Dory Sánchez (dansa) i Núria Andorrà (música)
Co-producció Antic Teatre / Adriantic

www.nuriaandorra.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El so del moviment. FH23 és un treball de recerca i creació.

Les dues intèrprets han treballat amb l'objectiu de trobar un llenguatge comú entre les dues disciplines artístiques, utilitzant la improvisació contemporània com a element compositiu a temps real.

La composició a temps real és la part mes contemporània d'aquest estil. És la que s’interpreta al moment, sense tenir en compte la seva repercussió en el futur i sense intenció de que es torni a reproduir de la mateixa manera. Es fa durant el present per al present. És una representació d'art efímer.

Núria Andorrà
Ha col·laborat amb els ensembles de música contemporània Barcelona 216 (Catalunya), Icarus Ensemble (Itàlia), Algoritmo (Itàlia), Ensemble Abstraï (Francia), Murtra Ensemble (Catalunya). També traballa amb altres disciplines artístiques amb el compositor Carles Santos. Toca Mikrophonie I de K.Stockhausen amb Matmos al festival REC (Italia). Crea Ensemble NÜ amb el clarinetista Naüm Monterde.

Dory Sánchez
Treballa amb la Cia.Mudances/Àngels Margarit des del 2005. Ha ballat amb La Intrusa Danza a Devenir Lux, amb Peter Greenaway i Saskia Boddeke a l'espectacle interdisciplinar The Blue Planet, amb la Cia. Cel Ras i la Cia.Marina Donderis. Actualment treballa al projecte familiar de la Fundació LaCaixa, Acaba't la sopa d'Anna Llopart.

El sonido del movimiento. FH23 es un trabajo de búsqueda y creación.

Las dos intérpretes han trabajado con el objetivo de encontrar un lenguaje común entre las dos disciplinas artísticas, utilizando la improvisación contemporánea como elemento compositivo a tiempo real.

La composición a tiempo real es la parte más contemporánea de este estilo. Es la que se interpreta al momento, sin tener en cuenta su repercusión en el futuro y sin la intención de que se vuelva a reproducir de la misma manera. Se hace en el presente para el presente. Es una representación de arte efímero.

Núria Andorrà
Ha colaborado con el grupo de música contemporánea Barcelona 216 (Cataluña) Icarus Esnemble (Italia), Algoritmo (Italia), Ensemble Abstraï (Francia), Murtra Ensemble (Cataluña). También trabaja en otras disciplinas artísticas con el compositor Carles Santos. Toca Mikrophonie I de K.Stockhausen con Matmos en el festival REC (Italia). Crea Ensemble NÜ junto al clarinetista Naüm Monterde.

Dory Sánchez
Trabaja con la Cía.Mudances/Àngels Margarit desde el 2005. Ha bailado con La Intrusa Danza en Devenir Lux, con Peter Greenaway y Saskia Boddeke en el espectáculo multidisciplinar The Blue Planet, con la Cía. Cel Ras y la Cia. Marina Donderis. Actualmente trabaja en el proyecto familiar de la Fundación LaCaixa Acaba't la sopa d'Anna Llopart.

The sound of movement. FH23 is the work of searching and creating.

The two performers want to arrive at a common language between their artistic disciplines, using contemporary improvisation to compose this in real time.

Real-time composition is the most contemporary aspect of this style. It is interpreted as it occurs, without taking into account any future repercussions and without needing to be performed again in the same way. The present is created for the present. It is a representation of ephemeral art.

Núria Andorrà
Has worked with contemporary music groups Barcelona 216 (Catalonia) Icarus Ensemble (Italy), Algoritmo (Italy), Ensemble Abstraï (France) and Murtra Ensemble (Catalonia). She has also worked in other artistic disciplines with composer Carles Santos. She played Mikrophonie I by K. Stockhousen with Matmos at the REC festival (Italy), and has created the NÜ Ensemble with clarinettist Naüm Monterde.

Dory Sánchez
Has been working with Cia Mudances/Àngels Margarit since 2005. She has danced with La Intrusa Danza in Devenir Lux, with Peter Greenaway and Saskia Boddeke in the interdisciplinary show The Blue Planet, with Cia. Cel Ras and Cia Marina Donderis. She is currently working on LaCaixa Foundation’s family project, Acaba’t la sopa, by Anna Llopart.


★ 15 Desembre  15 Diciembre 15 December 15 Décembre


JORGE ALBUERNE
// ZIRKUS FRAK


"Nomarramón" (english version)

durada / duración / duration / durée: 50 min


Circ-nous llenguatges del cos
Circo-nuevos lenguajes del cuerpo
Circus-new body language


Lloc Lugar Place: ADRIANTIC

HORARIS
DILLUNS: 21:00

6 euros

HORARIOS
LUNES: 21:00

6 euros

SCHEDULES
MONDAY: 21:00

6 euros

HORAIRES
LUNDI: 21:00

6 euros
Idea, direcció i interpretació: Jorge Albuerne

Co-producció de l’Antic Teatre / Adriantic i de La Central del Circ

jorgealbuerne.wordpress.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

“…sorra per a les butxaques/pols per a les sabates/caspa per a les espatlles/silenci per a les boques/aire per al cap/fusta per al seu Cervell/sang per a les seves hòsties/foc per a els llibres/or per a les seves esglésies/bales per als seus canyons/…/creus per a tots els morts/una sola creu per a tots els morts/foscor per als nostres dies”. "...de las oraciones de Ramón".
Jorge Albuerne

Jorge Albuerne
Neix a Oviedo (Astúries) un any abans de la mort del dictador. Realitza estudis de Grabat i Estampació a l’EAAyOA d’Oviedo. Es llicencia en Belles Arts a la Universitat del País Basc (especialitzant-se en Ceràmica i Escultura). Vinculat des de fa anys al món del circ de carrer, és a Bilbao (Muelle3) on descobreix i es connecta amb el món de la dansa i comença la seva formació en aquest àmbit que més tard el portarà a Barcelona. Simultàniament continua la seva formació circense en equilibris acrobàtics, quadrant aeri, perxa xinesa i trapezi mini-volant. Junt amb d’altres artistes i en solitari ha presentat diverses propostes escèniques tota l’estona A CAVALL entre el moviment, les arts plàstiques i el circ. Va formar part del col·lectiu La Makabra fins al seu desallotjament al novembre del 2007. Ha format part de companyies de dansa i/o circ com ara: Malqueridas, Raravis, Cirkaros,Tranuites Circus...etc. Com a docent ha impartit classes de perxa xinesa i moviment a Europa, Argentina i Mèxic. Com a director i/o mirada exterior ha col·laborat en diferents projectes com ZENDRA, En Ebullició, 46 Combinat de Circ o Bestiario. Actualment treballa en solitarI com a Zirkus Frak (ara en gira amb el solo NOMARRAMÓN), forma companyia amb la ballarina Cecilia Colacrai i forma part del colectiu de mástil LaCLANDESTINA ("The Boss, the Keeper & the Best-Boy").

"...arena para los bolsillos/ polvo para los zapatos/caspa para los hombros/silencio para las bocas/aire para la cabeza/madera para su cerebro/sangre para sus ostias/fuego para los libros/oro para sus iglesias/balas para sus cañones/… /cruces para todos los muertos/una cruz sola para todos los muertos/oscuridad para nuestros días...". “...de las oraciones de Ramón".
Jorge Albuerne

Jorge Albuerne
Nace en Oviedo (Asturias) un año antes de la muerte del dictador. Realiza estudios de Grabado y Estampación en la EAAyOA de Oviedo. Se licencia en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco especializándose en Cerámica y Escultura. Vinculado desde años al mundo del circo de calle, es en Bilbao (Muelle3) donde descubre y se conecta con el mundo de la danza e inicia a su formación en este ámbito que más tarde le traerá a Barcelona. Simultáneamente continúa su formación circense en equilibrios acrobáticos, cuadrante aéreo, mástil chino y trapecio volante. Junto a otros artistas y en solitario presenta diversas propuestas escénicas siempre a caballo entre el movimiento, las artes plásticas y el circo. Formó parte del colectivo La Makabra hasta su desalojo en noviembre del 2007. Ha formado parte de compañías de danza y/o circo como: Malqueridas, Raravis, Cirkaros, Tranuites Circus...etc. Como docente ha impartido clases de mástil chino y movimiento en Europa, Argentina y México. Como director y/o mirada exterior ha colaborado en diferentes proyectos como ZENDRA, En Ebullició, 46 Combinat de Circ o Bestiario. Actualmente trabaja en solitario como Zirkus Frak (ahora en gira con el solo NOMARRAMÓN), forma compañía con la bailarina Cecilia Colacrai y forma parte del colectivo de mástil LaCLANDESTINA ("The Boss, the Keeper & the Best-Boy").

“…sand for pockets/ dust for shoes/ dandruff for shoulders/ silence for mouths/ air for heads/ wood for brains/ blood for hosts/ fire for books/ gold for their churches/ bullets for their cannon/ …/ crosses for the dead/ a single cross for the dead/ darkness for our days…” “…from The prayers of Ramón”.
Jorge Albuerne

Jorge Albuerne
Born in Oviedo (Asturias) a year before the death of the dictator. He studied Engraving and Printing at the Oviedo School of Applied Arts and Trades in Oviedo, and subsequently obtained a degree in Fine Arts at the Universidad del País Vasco, specialising in Ceramics and Sculpture. With early links to the world of street circus, he discovered and became involved in the world of dance in Bilbao (Muelle3), where he began his training as a dancer, later ending up in Barcelona. During this same period he continued his circus training in acrobatic balance, cradle, Chinese pole and flying trapeze. Together with other artists and on his own he has presented various stage acts always combining movement, visual arts and circus. He formed part of the La Makabra collective until its eviction in 2007. He has been a member of several dance and/ or circus companies such as Malqueridas, Raravis, Cirkaros, Tranuites Circus among others. He has taught Chinese pole and movement in Europe, Argentina and Mexico. As a director and/or outside eye he has worked on different projects such as ZENDRA, En Ebullició, 46 Combinat de Circ and Bestiario. He is currently working solo as Zirkus Frak (now on tour with the one-man show NOMARRAMÓN); forms a company with dancer Cecilia Colacrai; and is part of Chinese pole collective LaCLANDESTINA (The Boss, the Keeper and the Best Boy).


★ 17 Desembre  17 Diciembre 17 December 17 Décembre


COMANDO VIDEO


"SÍ SE PUEDE.
Siete días en PAH Barcelona"durada / duración / duration / durée: 60 min


Presentació de documental
Presentación de documental
Presentation of the documentary

HORARIS
DIMECRES: 21:00
Gratuït

HORARIOS
MIERCOLES: 21:00
GratuitoA

SCHEDULES
WEDNESDAY: 21:00
Free

HORAIRES
MERCREDI: 21:00
GratuitDocumental: Comando Video (Silvia González Laá, Pau Faus i Xavi Andreu)
Direcció: Pau Faus
Guió: Pau Faus i Silvia González Laá
So: Xavi Andreu
Música: Sandro Ruscio
Montatje, càmera i entrevistes: Pau Faus
Càmera aux: Xavi Andreu

Amb el suport de la Fundació Rosa de Luxemburgo i la col·laboració de PAH Barcelona

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Des de l'inici de la crisi al 2007, es calcula que a Espanya s'han realitzat prop de 550.000 execucions hipotecàries. Davant d'aquesta situació d'emergència i davant la passivitat del govern, la societat civil s'ha vist obligada a organitzar-se. L'any 2009 neix a Barcelona la PAH, la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, un moviment ciutadà que defensa el dret a un habitatge digne. La PAH avui compta amb més de 200 nuclis en to l'Estat i s'ha erigit com el principal opositor a les polítiques d'habitatge del govern espanyol.

'SI SE PUEDE. Siete días en PAH Barcelona' explica el dia a dia de la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca de Barcelona en la que podria ser una setmana qualsevol en la seva incansable activitat. Set entrevistes (combinades amb imatges recopilades durant més d'un any) condueixen l'espectador per les diferents activitats setmanals que es relaitzen a la PAH Barcelona, il·lustrades amb casos concrets i petites anècdotes del dia a dia.

El documental ha posat les càmeres a les entranyes de la organització per visibilitzar, més enllà del drama, l'enorme feina invisible que existeix darrere la PAH i el procés de transformació i empoderament de les persones que la composen.

Desde el inicio de la crisis en 2007, se calcula que en España se han realizado alrededor de 550.000 ejecuciones hipotecarias. Ante esta situación de emergencia y ante la pasividad del gobierno, la sociedad civil se ha visto obligada a organizarse. En el año 2009 nace en Barcelona la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un movimiento ciudadano que defiende el derecho a una vivienda digna. La PAH hoy cuenta con más de 200 núcleos en todo el Estado y se ha erigido como el principal opositor a las políticas de vivienda del gobierno español.

SÍ SE PUEDE. Siete días en PAH Barcelona’ cuenta el día a día de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona en lo que podría ser una semana cualquiera en su incansable actividad. Siete entrevistas (combinadas con imágenes recopiladas durante más de un año) conducen al espectador por las diferentes actividades semanales que se realizan en la PAH Barcelona, ilustradas con casos concretos y pequeñas anécdotas del día a día.

El documental ha metido las cámaras en las entrañas de la organización para visibilizar, además del drama, el enorme trabajo invisible que existe detrás de la PAH y el proceso de transformación y empoderamiento de las personas que lo componen.


★ 18 Desembre  18 Diciembre 18 December 18 Décembre


TRÀNSIT PROJECTES


LIMINAL GR 2014:
“Liminal GR 5 anys, grans èxits”durada / duración / duration / durée: 120 min


Espai de difusió creativa
Espacio de difusión creativa
Space of creative diffusion

HORARIS
DIJOUS: 19:00
Gratuït

HORARIOS
JUEVES: 19:00
Gratuito

SCHEDULES
THURSDAY: 19:00
Free

HORAIRES
JEUDI: 19:00
GratuitoProducció: Trànsit Projectes
Comissaris: Pilar Cruz i Marc Roig
Producció tècnica: Marta Junco
Webmaster i socialmedia: Gloria Fernandez
Amb la col·laboració de l’Antic Teatre


www.liminalgr.org →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Liminal Gr és un espai de reflexió oberta sobre mites i automatismes de la vida contemporània. El sistema de funcionament és molt senzill: proposem mitja dotzena de temes i els discutim a les xarxes. Creadors i persones atrevides i/o espontànies proposen accions o activitats artístiques de reflexió sobre cada tema. I un dia es presenten al públic.

Liminal GR 5 anys, grans èxits
5 edicions de Liminal!, 50 sessions, (25 de reflexxó i 25 d’acció)!!, 150 artistes a l’escenari!!!, 2.500 espectadors!!!!, 3.500 seguidors a les xarxes!!!!!
Milers i milers de missatges i piulades a les xarxes!!!!!!!. A grans trets aquests seràn els números arrodonits quan acabem aquest any. Soroll, molt de soroll: Liminal GRRRR… quantes idees enrabiades, quants disbarats i quanta energia creativa: moments inoblidables i molts signes d'admiració !!!!!!!!!!!!!!. El darrer Liminal d’aquest any serà un especial grans èxits amb els millors espectacles de tots els temps. Els més riguts i els més celebrats. Senyores i senyors, per totes vostès Liminal GR, especial 5 anys. Agradecida y emocionada sólo puedo decir gracias por venir!

Liminal Gr és un projecte de creació emergent que celebra aquest any la seva cinquena edició.
Liminal Gr permet aproximacions des de disciplines diverses (teatre, dansa, arts visuals, disseny, artesania, música, antropologia, literatura, estudis culturals, semiòtica, periodisme, publicitat...). Ens interessa, sobretot, analitzar la ritualitat de les nostres creences, com naturalitzem les nostres conviccions (treballar, enamorar-se, vestir-se bé, fer esport, menjar san, anar de vacances,...) és a dir, ens interessa reflexionar fins que punt pensem que el que fem és natural.

Liminal Gr es un espacio de reflexión abierta sobre mitos y automatismos de la vida contemporánea. El sistema de funcionamiento es muy sencillo: proponemos media docena de temas y los discutimos en las redes. Creadores y personas atrevidas y/o espontáneas proponen acciones o actividades artísticas de reflexión sobre cada tema. Y un día se presentan al público.

Liminal GR 5 años, Grandes éxitos
¡5 Ediciones de Liminal! ¡¡50 sesiones (25 de reflexión y 25 de Acción)!! ¡¡150 artistas en el escenario!! ¡¡2.500 espectadores!! ¡¡3.500 seguidores en las redes!! ¡¡Miles y miles de Mensajes y tweets en las redes!!
A grandes rasgos estos serán los números aproximados cuando acabemos este año. Ruido y mucho ruido: Liminal GRRRRRR… cuantas ideas enrabietadas, cuantos disparates y cuanta energía creativa: momentos inolvidables y muchos signos de Admiración!!!!!!!!!!!!!!! El último Liminal de este año será un especial: grandes éxitos con los mejores espectadores de todos los tiempos. Los más reídos y más celebrados. Señoras y señores, para todos ustedes Liminal GR, especial 5 años. “Agradecida y emocionada, sólo puedo decir, gracias por venir”

Liminal Gr es un proyecto de creación emergente que celebra este año su quinta edición.
Liminal permite aproximaciones desde disciplinas diversas (teatro, danza, artes visuales, diseño, artesanía, música, antropología, literatura, estudios culturales, semiótica, periodismo, publicidad...). Nos interesa sobre todo analizar la ritualidad de nuestras creencias, como naturalizamos nuestras convicciones (trabajar, enamorarse, vestirse bien, hacer deporte, comer sano, ir de vacaciones ...) es decir, nos interesa reflexionar hasta qué punto pensamos que lo que hacemos es lo natural.

Liminal Gr is an open place for reflecting on the myths and automations of contemporary life. The way it works is simple: we suggest half a dozen subjects and we discuss them online. Creators and daring and/or spontaneous people propose actions or artistic activities for further contemplation of each theme. And eventually they are presented.

Liminal 5 years, greatest hits
5 editions of Liminal!! 50 sessions (25 for reflection and 25 for action)!! 150 artists on stage!! 2500 spectators!! 3500 followers on social networks!! Thousands and thousands of messages and tweets!!
Roughly, these will be the approximate figures when we finish this year. Noise and more noise: Liminal GRRRRRR…. So many angry ideas, so many blunders, and so much creative energy: unforgettable moments and lots of exclamation marks!!!!!!!! The last Liminal of the year will be special: greatest hits with the best spectators of all times. The ones we laughed at the most and celebrated the most. Ladies and gentlemen, for all of you here tonight: Liminal GR, 5 year special. “I’m overcome, thank you so much, I don’t know what to say, thank you for coming”.

Liminal Gr is a new creative project, this year celebrating its fifth edition. Liminal uses a variety of disciplines in its approach: theatre, dance, visual arts, design, crafts, music, anthropology, literature, cultural studies, semiotics, journalism, publicity… We are mainly interested in analyzing the ritual aspects of our beliefs, how we normalise our convictions (working, falling in love, dressing well, engaging in sports, eating healthily, going on holiday…) That is, we are interested in looking at the extent to which we believe what we do is natural.


★ 19-21 Desembre  19-21 Diciembre 19-21 December 19-21 Décembre


LABUENA COMPANÍA


"Osos en el agua"

durada / duración / duration / durée: 50 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame


HORARIS
DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Creació, direcció i interpretació:
Arantzazu López Medina
David Franch Farré


Residència Can Felipa i Azala

Co-producció OSIC, Antic Teatre / Adriantic


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Són necessaris els canvis? Es pot canviar? Realment volem canviar? Hem de trascendir? És necessari canviar de postures còmodes per a buscar postures incòmodes i abandonar el lloc plàcid que era la nostra existència? És la comoditat un error? Tenim l´obligació de rescatar-nos? Estem destinats a canviar el món?... Aquest tipus de preguntes són les que em faria si fos un os a l´aigua. Un os a l´aigua, amb les seves passes lentes, sap cobrir les seves necessitats.

Per aquest projecte ens ajuntem Arantzazu López Medina i David Franch Farré amb la intenció de crear una peça. Unim ganes, curiositat, i aportant cadascú el seu coneixement i la seva experiència laboral i vital. Venint cadascú de diferents llenguatges escènics, pretenem volem construir quelcom sota el títol “Osos en el agua”.

Arantzazu López Medina
Va néixer i viu a Barcelona. "Menea la cintura" des de que té memòria. Va començar a casa, el dia que va fer un any, pujant a la taula a ballar per a tota la família. A això van seguir les sessions interminables de gimnàstica rítmica de competició, els finals de curs al cole, les interpretacions al menjador de casa dels seus cosins, les classes de teatre, de dansa contemporània... Però el que ella vol és "que le coma el tigre, que le coma el tigre, sus carnes morenas". Si pogués escollir li agradaria ser... més...més...Més.

David Franch Farré
Ha estudiat a molts llocs i amb molta gent. Ha aprés coses però d´altres no hi ha hagut manera. Cansat de només sortir de festa i treballar en la construcció, va començar a fer teatre i ràpidament es va ajuntar amb gent per a sortir al carrer a mostrar el seu talent. "Con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere pues su palabra es la ley. No tiene patria ni reina, ni nadie que le comprenda pero sigue siendo el rey". Si pogués escollir li agradaria ser…més alt.

¿Son necesarios los cambios? ¿Se puede cambiar? ¿Realmente queremos cambiar? ¿Debemos trascender? ¿Es necesario cambiar de posturas cómodas para buscar posturas incómodas y abandonar el lugar plácido que era nuestra existencia? ¿Es la placidez, la comodidad, un error? ¿Tenemos la obligación de rescatarnos? ¿Estamos destinados a cambiar el mundo?... Ese tipo de preguntas son las que me haría si fuera un oso en el agua. Un oso en el agua, con sus pasos lentos, siempre sabe cubrir sus necesidades.

Para este proyecto nos juntamos Arantzazu López Medina y David Franch Farré con la intención de crear una pieza. Juntamos ganas, curiosidad, y aportando cada uno su conocimiento y su experiencia laboral y vital. Viniendo cada uno de distintos lenguajes escénicos, pretendemos y queremos construir algo bajo el título “Osos en el agua”.

Arantzazu López Medina
Nació y vive en Barcelona. Menea la cintura desde que tiene uso de razón. Empezó en casa, el día que cumplió un año, subiéndose a la mesa a bailar para toda la familia. A eso le siguieron las sesiones interminables de gimnasia rítmica de competición, los finales de curso en el cole, las interpretaciones en el comedor de casa de sus primos, las clases de teatro, de danza contemporánea... Pero lo que ella quiere es que le coma el tigre, que le coma el tigre, sus carnes morenas. Si pudiera elegir le gustaría ser... más...más...Más.

David Franch Farré Ha estudiado en muchos sitios y con mucha gente. Ha aprendido cosas y otras no ha habido manera. Cansado de sólo salir de fiesta y trabajar en la construcción, empezó a hacer teatro y rápidamente se juntó con gente para salir a la calle a mostrar su talento. Con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere pues su palabra es la ley. No tiene patria ni reina, ni nadie que le comprenda pero sigue siendo el rey. Si pudiera elegir le gustaría ser…más alto.

Is change necessary? Is change possible? Do we really want to change? Should we transcend? Do we need to change our comfortable positions for uncomfortable ones, and to abandon the calmness of our previous existence? Is calm, is comfort a mistake? Do we need to save ourselves? Are we destined to change the world?... This is the kind of question I’d ask myself if I were a bear in the water. A bear in the water, with its slow steps, knows how to supply its own needs.

Arantzazu López Medina and David Franch Farré got together for this project with the aim of creating a performance piece. We pooled our enthusiasm and curiosity and brought in our own skills and experiences from our work and our lives. Coming as we do from different kinds of performance, we wanted to create something called “Bears in the Water”.

Arantzazu López Medina
Was born and lives in Barcelona. She has been swaying her hips since she can remember. She started at home on her first birthday, climbing on to the table to dance for the whole family. This was followed by endless sessions in competitive gymnastics, school end of term shows, performances in her cousins’ dining room, drama classes, lessons in contemporary dance… But what she really wants is to be devoured by the tiger, for the tiger to devour her dark flesh. If she could choose, she’d be… more… more… More.

David Franch Farré
Has studied in many places and with many people. He learned some things while others eluded him. Tired of limiting himself to working in construction and partying, he started doing drama and very quickly got together with others on the streets to show his skills. With or without money, he does whatever he likes because his word is law. He has neither queen nor country nor anyone to understand him but he is still the king. If he could choose he’d like to be… taller.


★ 21 Desembre  21 Diciembre 21 December 21 Décembre


BREU TEATRE ESTRATÈGIC


"Oh yes yes"

CANCEL·LAT //
CANCELADO //
CANCELLED //


durada / duración / duration / durée: 50 min


Teatre infantil pedagògic per aprendre anglès


HORARIS
DIUMENGE: 12:00

6 euros
(3-9 anys)


HORARIOS
DOMINGO: 12:00

6 euros
(3-9 años)


SCHEDULES
SUNDAY: 12:00

6 euros
(3-9 years old)


HORAIRES
DIMANCHE: 12:00

6 euros
(3-9 ans)


Actriu: Silvia Ruggiero
Actor: Xavier Lucha Gonzalez
Directora: Elisenda Seras

breuteatreestrategic.com/

www.facebook.com/breuteatreestrategic

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Dos personatges venen a ensenyar-los una casa de nines amb tots els seus elements: espais, mobles, estris, etc... Solament un dels personatges parla anglès i l’altre no el parla. Entre els dos s’establirà un joc que servirà perquè els alumnes s’identifiquin amb un o amb l’altre.
Amb aquest espectacle, els nens podran aprendre i repassar, de forma lúdica i pedagògica, diversos aspectes de la llengua anglesa, que segur que els seran molt útils en un futur!

Breu Teatre Estratègic neix de l'idea d'unes quantes persones de voler comunicar, expressar i compartir molts somnis en clau de Teatre.
El seu nom, ideat per la directora, Elisenda Seras, ens dona la clara pista del projecte del grup, que preten arribar a tots els pùblics i on l'estrategia per fer-ho no es mes que la constancia, l'esforç, l'ingeni, el divertiment i sobretot les ganes de fer Teatre obert per a tots!!!

Dos personajes vienen a enseñarles una casa de muñecas con todos sus elementos: espacios, muebles, utensilios, etc, ... Uno de estos personajes solo sabe hablar inglés, y otro no sabe absolutamente nada de esta lengua. Entre ellos se establecerá un juego, en el cual los niños podrán identificarse con el uno o con el otro.
Con este espectáculo, los niños podrán aprender y repasar, de forma lúdica y pedagógica, diferentes aspectos de la lengua inglesa, que seguro que les serán muy útiles en un futuro!

Breu Teatre Estratègic nace de un grupo de gente de teatro con el objetivo de querer comunicar, expresar y compartir sueños en clave de Teatro.
Su nombre, ideado por la directora, Elisenda Seras, nos da la clara pista del proyecto del grupo, que pretende llegar a todos los públicos, con los temas específicos y siempre a través de constancia, el esfuerzo, la creatividad, el juego y sobre todo las ganas de hacer Teatro abierto para todos!!!

Two characters come to show a doll house with all its elements: space, furniture, utensils, etc, etc, etc ... One of these characters only speaks English and the other one knows nothing of this language. They establish a game by which children can identify with one another.
After the show, the children will be aware of what they know and what they have learned. This show will allow children to learn and understand different aspects of the English language in a playful yet educational way, which will no doubt be useful to them later on.

Breu Teatre Estratègic born from a group of theater people in order to communicate, express and share dreams in terms of Theatre.
Its name, devised by the director, Elisenda Seras, gives us a clear clue of the project, which aims to reach all audiences, with specific thematics and always through perseverance, effort, creativity, play and above all the desire to do theater for everybody!


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: