logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// GENER /// ENERO /// JANUARY →

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// GENER /// ENERO /// JANUARY →

★ 15-18 Gener  15-18 Enero 15-18 January


RESONANT


"Resonant"

durada / duración / duration / durée: 50 min

Nous llenguatges del cos/ Performance
Nuevos lenguajes del cuerpo / Performance
New body language / Performance
Nouveau langage corporel / Performance

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros
Idea i Coordinació: Sebastián García Ferro, Irina Sbaglia
Performers: Trinidad García Espinosa, Irina Sbaglia , Sebastián García Ferro, Linn Johansson, Guillem Burnat, Gabriela Barberio, Vanina Goldstein
Música Original: Marcos Sciannamea
Vídeo: Tristán Pérez-Martín
Producció: Marcela Imazio
Coproducció-Col·laboració: La Caldera, La Piconera, Centre Civic Drassanes, Barcelona Internacional Dance Exchange, Osic-Generalitat de Catalunya

www.youtube.com/sgfdancecompany →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Resonant és un projecte de l’Irina Sbaglia i en Sebastian García Ferro que va néixer l’any 2013 i que es desenvolupa en col·laboració amb un equip artístic amb qui treballen des de fa anys.
Consta d’una peça de dansa contemporània i improvisació basada en la construcció de situacions coreogràfiques, actorals i performàtiques.
La presència, la fisicalitat, els moviments i les eleccions dels intèrprets van construint el fil narratiu d’aquesta peça donant lloc a una poètica que ressona en la intimitat dels cossos.

Sebastián García Ferro
És coreògraf, ballarí, performer i compositor argentí. Dirigeix la seva Companyia de Dansa des de 1999 amb la que ha creat 19 peces i ha sigut guardonat amb premis com el 1r premi a la millor coreografia al Certamen 12maspalomas 2007. Ha dirigit peces de gran format per encàrrec entre elles Versus 0.2 per a la Companyia Nacional de Argentina, Orquestrat per a la Orquestra Simfònica de Barcelona o el Projecte TOTDANSA 2011 i 2012.
Actualment és director artístic del BIDE, artista resident de La Caldera, artista col·laborador de L’Auditori de Barcelona y compositor resident de la Fundació Phonos de la UPF.

Irina Sbaglia
És ballarina, professora de contact i improvisació, organitzadora de festivals i coach.
El seu art combina el teatre i la dansa, la creació de personatges i el moviment, contribuint amb el seu color particular a les creacions, donant la possibilitat de manifestar el moment present.

Resonant es un proyecto de Irina Sbaglia y Sebastián García Ferro que nació en el 2013 y que se desarrolla en colaboración con un equipo artístico con el que trabajan desde hace varios años.
Consta de una pieza de danza contemporánea e improvisación basada en la construcción de situaciones coreográficas, actorales y performáticas.
La presencia, la fisicalidad, los movimientos y las elecciones de los intérpretes van construyendo el hilo narrativo de esta pieza dando lugar a una poética que resuena en la intimidad de los cuerpos.

Sebastián García Ferro
Es coreógrafo, bailarín, perfomer y compositor argentino. Dirige su Compañía de Danza desde 1999 con la que ha creado 19 piezas y ha sido galardonado con premios como 1er premio a mejor coreografía en el Certamen 12maspalomas de 2007. Ha dirigido piezas de gran formato por encargo entre ellas Versus 0.2 para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina, Orquestrat para la Orquesta Sinfónica de Barcelona o el Proyecto TOTDANSA 2011 y 2012.
Actualmente es director artístico del BIDE, artista residente de La Caldera, artista colaborador del Auditori de Barcelona y compositor residente de la Fundación Phonos de la UPF.

Irina Sbaglia Es bailarina, profesora de contact e improvisación, organizadora de festivales y coach.
Su arte combina el teatro y la danza, la creación de personajes y el movimiento, contribuyendo con su color particular a las creaciones, dando la posibilidad de manifestar el momento presente.

Resonant is a project conceived by Irina Sbaglia and Sebastián García Ferro in 2013, which is being developed in conjunction with a group of artists with whom they have been working for a number of years.
It is a contemporary and improvisational dance piece based on the construction of choreographic, dramatic and performative situations. Presence, physicality, movement and the choices made by the performers weave the narrative cloth of this piece, giving rise to a poetry that resounds in the intimacy of bodies.

Sebastián García Ferro
Is a choreographer, dancer, performer and composer from Argentina. He has directed his own dance company since 1999, creating 19 pieces and receiving various awards such as the prize for best choreography at the 12maspalomas Festival in 2007. He has been engaged to direct large-scale shows such as Versus 0.2 for the Argentinian National Contemporary Dance Company, Orquestrat for the Barcelona Symphony Orchestra and the TOTDANSA projects in 2011 and 2012.

Irina Sbaglia
Is a dancer, contact and improvisation teacher, festival organiser and coach.
Her art combines theatre and dance, the creation of characters and movement, and she contributes her own unique touch to creations, thus opening up the possibility of manifesting the present moment.


★ 22-25 Gener  22-25 Enero 22-25 January


TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ / BELAR GORRIA


"Pacífico #1. América es un mar con otro nombre"

durada / duración / duration / durée: 50 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Una dramatúrgia audiovisual de Txalo Toloza-Fernández
Assistència de direcció: Laida Azkona Goñi
Disseny de llums: Ana Rovira
Disseny sonor: Juan Cristóbal Saavedra
Disseny audiovisual: MiPrimerDrop
Música: Johann Christoph Bach, Fire! Orchestra y Nils Frahm – Hammers
Fotos: Alessia Bombaci
Imatge de promoció: Folklor insurrecto de Francisco Papas Fritas

Una coproducció de MiPrimerDrop i Hierba Roja-Belar Gorria Distribució: Ramona Lion

Txalo Toloza-Fernández forma part de LA SAUNA INTERNATIONAL, Agencia d’administració, producció i distribució d’arts en viu.

www.miprimerdrop.com →

www.lasaunainternational.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Pacifico #1, és la primera peça d’una nova sèrie de peces bastardes, escèniques i audiovisuals, en les que s’intenta traçar el mapa de les meves actuals obsessions. Un mapa per intentar entendre el perquè del que faig, el perquè del que escric, el perquè del que persegueixo fins al cansament amb la càmera del meu mòbil.

América és un mar con otro nombre, és una peça autobiogràfica de conjunt que ens convida a pensar en nosaltres en tercera persona, com si per un instant no existís un nosaltres, com si ens estiguéssim veient projectats sobre una pantalla. Simplement una altra excusa per pensar si, arribats fins aquest punt del nostre recorregut, realment existeix un nosaltres.

Txalo Toloza-Fernández. (Antofagasta, 1975)
Es forma com a creador audiovisual entre Santiago de Xile i Barcelona, on resideix i treballa des de 1997.
Videoartista, performer i comissari d’exposicions durant els darrers últims anys ha especialitzat el seu treball en la creació audiovisual dirigida a les arts vives i al treball amb dispositius mòbils aplicats a la videocreació.
El seu treball ha sigut presentat a diferents festivals, trobades i galeries d’Espanya, Xile, Mèxic, Colòmbia, Xina, Itàlia, Brasil o Argentina, entre altres.
Les seves últimes estrenes inclouen les peces escèniques Trópico #9 – Tierra Quemada, juntament a la coreògrafa Laida Azcona i Desplazamiento del Palacio de la Moneda co-realitzat amb Juan Navarro i Roger Bernat.

Pacífico #1, es la primera pieza de una nueva serie de piezas bastardas, escénicas y audiovisuales, en las que se intenta trazar el mapa de mis actuales obsesiones. Un mapa para intentar entender el porqué de lo que hago, el porqué de lo que escribo, el porqué de lo que persigo hasta el cansancio con la cámara de mi móvil.

América es un mar con otro nombre, es una pieza autobiográfica de conjunto que nos invita a pensar en nosotras en tercera persona, como si por un instante no existiese un nosotras, como si nos estuviésemos viendo proyectados sobre una pantalla. Simplemente otra excusa para pensar si, llegados a este punto de nuestro recorrido, realmente existe un nosotras.

Txalo Toloza-Fernández. (Antofagasta, 1975)
Se forma como creador audiovisual entre Santiago de Chile y Barcelona, donde reside y trabaja desde 1997.
Videoartista, performer y comisario de exposiciones durante los últimos años ha especializado su trabajo en la creación audiovisual dirigida a las artes vivas y al trabajo con dispositivos móviles aplicados a la videocreación.
Su trabajo ha sido presentado en distintos festivales, encuentros y galerías de España, Chile, México, Colombia, China, Italia, Brasil o Argentina, entre otros.
Sus últimos estrenos incluyen las piezas escénicas Trópico #9 - Tierra Quemada, junto a la coreógrafa Laida Azcona y Desplazamiento del Palacio de la Moneda corealizado con Juan Navarro y Roger Bernat.

Pacífico #1 is the first in a new series of misbegotten, dramatic, audiovisual pieces through which I am trying to trace the map of my current obsessions. It’s a map to help me try and understand why I do what I do, why I write what I write, and why I follow what I follow to exhaustion with the camera from my mobile phone.

America is a sea by another name is an autobiographical piece that invites us to think about ourselves in the third person, as if for a moment there was no ‘us’, as if we could see ourselves projected on a screen. It’s just another excuse to wonder whether, having arrived at this point in our trajectory, there really is an ‘us’.

Txalo Toloza-Fernández (Antofagasta 1975)
Trained as an audiovisual creator in Santiago de Chile and in Barcelona, where he has lived and worked since 1997.
Video artist, performer and curator of exhibitions, over the past few years he has specialised in audio visual design directed at live arts and in video creation pieces using mobile phones.
His work has been shown at various festivals, meetings and galleries in Spain, Chile, Mexico, Colombia, China, Italy, Brazil and Argentina among others.
His latest premieres include stage performance Trópico #9 – Tierra Quemada together with choreographer Laida Azcona and Desplazamiento del Palacio de la Moneda created with Juan Navarro and Roger Bernat.29 Gener - 1 Febrer 29 Enero - 1 Febrero 29 January - 1 February

SNDO (Amsterdam) >>>> Antic Teatre
Mostra de treballs de recent graduats de la SNDO (School for New Dance Development, d'Amsterdam)

Esther Arribas, Matías Daporta, Carles Casallachs, Maria Peralta, Magdalena Ptasznik, Marina Colomina
Amb la participació de la directora de l'escola: Bojana Mladenovic

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

RESUM PROGRAMA:

29/01
18:30 - Xerrada presentació de l'Escola SNDO, amb la presència de la seva directora Bojana Mladenovic.
21:00 - Presentació-taller CARLES CASALLACHS.

30/01 i 31/01
21:00
"SUR" (30/01)
"PIEZA TEATRAL DOCUMENTAL" (31/01)
Esther Arribas i Matías Daporta (Derribaslapuerta)

1/01
19:00 - "HIP HOP", Maria Peralta
+
20:00 - "SURPLUS", Marina Colomina & Magdalena Ptasznik

La SNDO, School for New Dance Development, és un programa de 4 anys d'educació professional que porta al diploma de Llicenciat en Dansa - Coreografia. L'escola forma els estudiants per ser coreògrafs/creadors en dansa, capacitant-los per a contribuir al desenvolupament de la dansa com a forma artística. La SNDO pertany a la Theater School (Amsterdam School of the Arts), l'escola pública oficial d'Arts escèniques d'Amsterdam.

Creada al 1975, es considera com un dels referents en formació en investigació i creació coreogràfica d'Europa.

Una de les seves característiques principals ha estat el seu caràcter internacional. El 99% dels seus estudiants provenen de fora d'Holanda i un % considerable són artistes espanyols i catalans. Un altre dels seus trets més definitoris és la seva atenció pel desenvolupament de la capacitat creativa del seu alumnat, així com per la recerca de noves formes d'expressió en dansa i moviment.

L'Antic Teatre sempre ha estat molt vinculat a aquesta escola. Els artistes catalans i espanyols que s'hi han format, un cop han volgut tornar a Barcelona, han trobat l'Antic Teatre com un dels principals espais on han pogut presentar les seves creacions. Artistes vinculats a l'Antic Teatre com Pere Faura, Quim Bigas, Guillem Mont de Palol, Aimar Pérez Galí, Diana Gadish, entre d'altres, han realitzat els seus estudis a la SNDO.

Per primer cop, l'Antic Teatre prepara un programa específic de creacions d'artistes formats a la SNDO. Els artistes que hi participen són recent graduats, ja que han acabat els seus estudis durant el 2013-2014. Per molts d'ells serà el primer cop que presenten les seves creacions després de l'escola.
A més, es comptarà amb la presència de la directora de l'escola Bojana Mladenovic, que realitzarà una xerrada-presentació de l'escola el dia 29 de gener, a la mateixa sala de l'Antic Teatre. 

RESUMEN PROGRAMA:

29/01
18:30 - Charla presentación de la Escuela SNDO, con la presencia de su directora Bojana Mladenovic
21:00 - Presentación-taller CARLES CASALLACHS

30/01 i 31/01
21:00
"SUR" (30/01)
"PIEZA TEATRAL DOCUMENTAL" (31/01)
Esther Arribas y Matías Daporta (Derribaslapuerta)

1/01
19:00 - "HIP HOP", Maria Peralta
+
20:00 - "SURPLUS", Marina Colomina & Magdalena Ptasznik

La SNDO, School for New Dance Development, es un programa de 4 años de educación profesional que lleva al diploma de Licenciado en Danza - Coreografía . La escuela forma a los estudiantes para ser coreógrafos / creadores en danza, capacitándolos para contribuir al desarrollo de la danza como forma artística. La SNDO pertenece a la Theater School (Amsterdam School of the Arts), la escuela pública oficial de las Artes Escénicas en Amsterdam.

Una de sus características principales ha sido su carácter internacional. El 99% de sus estudiantes provienen de fuera de Holanda y un % considerable son artistas españoles y catalanes. Otro de sus rasgos más definitorios es su atención por el desarrollo de la capacidad creativa de su alumnado, así como por la búsqueda de nuevas formas de expresión en danza y movimiento.

Antic Teatre siempre ha estado muy vinculado a esta escuela. Los artistas catalanes y españoles que se han formado en ella, una vez han querido volver a Barcelona, han encontrado el Antic Teatre como uno de los principales espacios donde han podido presentar sus creaciones. Artistas vinculados al Antic Teatre como Pere Faura, Quim Bigas, Guillem Mont de Palol, Aimar Pérez Galí, Diana Gadish, entre otros, han realizado sus estudios en la SNDO.

Por primera vez, Antic prepara un programa específico de creaciones de artistas formados en la SNDO. Los artistas que participan son recién graduados, ya que han terminado sus estudios durante el 2013-2014. Para muchos de ellos será la primera vez que presentan sus creaciones después de la escuela.
Además, se contará con la presencia de la directora de la escuela Bojana Mladenovic, que realizará una charla-presentación de la escuela el día 29 de enero, en la misma sala del Antic Teatre.

PROGRAMME:

29/01 18:00 - Presentation talk on the SNDO, with director Bojana Mladenovic
21:00 - Presentation workshop by CARLES CASALLACHS

30/01 & 31/01
21:00
"SUR" (30/01)
"PIEZA TEATRAL DOCUMENTAL" (31/01)
Esther Arribas and Matías Daporta (Derribaslapuerta)

1/01 19:00 - "HIP HOP", Maria Peralta + 20:00 - "SURPLUS", Marina Colomina & Magdalena Ptasznik

The School for New Dance Development (SNDO) is a four-year professional education programme where students learn to become choreographers/creators in dance and receive the necessary training to contribute to the development of dance as an artistic form. The SNDO is part of the Theater School (Amsterdam School of the Arts), the official public institution for performing arts in Amsterdam.

One of its most distinguishing characteristics is its international aspect. 99% of its students are from outside the Netherlands and a considerable percentage of these are Spanish and Catalan. Another prominent feature is the weight given to the development of students’ creative capabilities and the search for new forms of expression in dance and movement.

Antic Teatre has always had strong links with this school. The Catalan and Spanish artists who have received their training there, on their return to Barcelona have found the Antic to be one of the main spaces in which to show their work. Artists with connections to the Antic Teatre such as Pere Faura, Quim Bigas, Guillem Mont de Palol, Aimar Pérez Galí and Diana Gadish, among others, have all studied at the SNDO.

For the first time, Antic Teatre has prepared a programme specifically for creations by artists trained at the SNDO. The artists taking part are recent graduates, having finished their training during 2013-2014. For many of them, this will be the first time they perform their creations outside the school.

In addition, we are pleased to announce the participation of SNDO director Bojana Mladenovic, who will give a presentation talk on the school on the 29th of January in Antic Teatre.

★ 30 & 31 Gener Enero January DERRIBASLAPUERTA - Esther Arribas & Matías Daporta
"Derribaslapuerta del cine"
30/01 - 21:00 "Sur"

31/01 - 21:00 "Peça Teatral Documental"

[+] INFO
★ 01 Febrer Febrero February MARIA PERALTA MARINA COLOMINA & MAGDALENA PTASZNIK

Organitza: Antic Teatre


Activitat vinculada a: LANDHOL (Mercat de les Flors) →

Amb la col·laboració de: Mercat de les FlorsNous llenguatges del cos / Noves dramatúrgies /
Nuevos lenguajes del cuerpo / Nuevas dramaturgias /
New body language / New drama /

www.ahk.nl/en/theaterschool/dance-programmes/sndo/ →

HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
DIJOUS JUEVES THURSDAY 29 Gener Enero January: 18:30
DIVENDRES VIERNES FRIDAY 30 Gener Enero January: 21:00
DISSABTE SABADO SATURDAY 31 Gener Enero January: 21:00
DIUMENGE DOMINGO SUNDAY 1 Febrer Febrero February: 19:00

8 euros x dia
 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: