Català /// Español /// English /// Français
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL cav_a →

2010 MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA  /// Cat →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER /// DÉCEMBRE →

HOMENAGTE A PIERROT ★ 1 Octubre al 1 Desembre ★ HOMENATGE A PIERROT

PRÒXIMA EMISSIÓ / PRÓXIMA EMISIÓN / NEXT EMISSION:

DISSABTE 1 DESEMBRE /// SABADO 1 DICIEMBRE /// SATURDAY 1 DECEMBER ///
21:00H. X-amor&Co – economia dels cors (WAGNER&SCHMUTZ) → @ TVtron →

+
“Open-up”: reflexions- els artistes i el públic – X-amor&Co – economia dels cors
“Open-up" - Reflexiones - los artistas con el público – X-amor&Co – economia dels cors
“Open-up” - Reflections - the artists and the public – X-amor&Co – economia dels cors

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el marc del projecte cav_a >>> Catalan & Balearic Artists Visiting Croatian Artists

L’Antic Teatre i Udruženje profesionalnih plesnih umjetnika Rijeke (UPUH-Ri) presenten:


map barcelona to ljubljana


[+] INFO: CAT /// ES /// ENG /// FR →


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dóna suport a aquests projectes que es fan a l'Antic Teatre a través de crowdfunding!
Apoya estos proyectos que se realizan en Antic Teatre a través de crowdfunding!
Support these projects that happen in Antic Teatre in through crowdfunding!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/// HOMENATGE A PIERROT  /// TRIBUTE TO PIERROT /// HOMMAGE A PIERROT ///
★ 1 Octubre - 1 Desembre  1 Octubre - 1 Diciembre 1 October - 2 December


EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN
EXHIBITION
EXPOSITION


★ 1 Setembre al 1 Desembre ★ HOMENATGE A PIERROT

HORARIS
DILLUNS A DIJOUS:
10:00 a 23:30h

DIVENDRES:
10:00 a 24:00

DISSABTE:
16:00 a 24:00

DIUMENGE:
16:00 a 23:30

Gratuït

HORARIOS
LUNES A JUEVES:
10:00 a 23:30

VIERNES:
10:00 a 24:00

SABADO:
16:00 a 24:00

DOMINGO:
16:00 a 23:30

Gratuito

SCHEDULES
MONDAY TO THURSDAY:
10:00 to 23:00

FRIDAY:
10:00 to 24:00

SATURDAY:
16:00 to 24:00

SUNDAY:
16:00 to 23:30

Free

HORAIRES
LUNDI À JEUDI:
10:00 à 23:00

VENDREDI:
10:00 à 24:00

SAMEDI:
16:00 à 24:00

DIMANCHE:
16:00 à 23:30
Gratuit


CAT ///
Durant el mes d’octubre i novembre es podrà veure a l’Antic Teatre una exposició dedicada a Pierrot, sobre l’etapa en què es dedicà al Teatre d’Impacte i als seus curtmetratges. Es mostraran cartells d’aquells espectacles, fotografies i guions originals d’algunes de les seves obres. També es podran veure els cartells realitzats de forma artesanal pel mateix Pierrot (essent un escàndol en l’època, per la seva tipografia o els seus textos) com els cartells originals d’obres com Vampiros, La pensión 3R, El eclipse de los Divos, Buitres o Asco.

CAST ///
Durante todo el mes de octubre y Noviembre se podrá ver en Antic Teatre una exposición dedicada a Pierrot, sobre la etapa en qué se dedicó a su Teatro de Impacto y a los cortometrajes, mostrando así carteles de esos espectáculos, fotografías y guiones originales de algunas de sus obras. También se podrán ver los carteles realizados de forma artesanal por el mismo Pierrot, siendo un escándalo en la época, por su tipografía o sus textos, como carteles originales de obras como Vampiros, La pensión 3R, El eclipse de los Divos, Buitres o Asco.

ENG ///
An exhibition dedicated to Pierrot, his Impact Theatre and his horror films will be on display at the Antic Teatre throughout October and November. It will include posters for the shows, photographs and original scripts for some of the work. Also on display will be original posters designed and painted by Pierrot himself for works such as Vampires, Hostel 3R, The Eclipse of the Divos, Vultures, or Disgust, which were considered outrageous at the time for their artwork and texts.

FR ///
Au cours du mois d'octobre t de Novembre, Antic Teatre présente également une exposition dédiée a Pierrot et à sa période du Teatro de Impacto, ainsi qu'à ses courts-métrages.Cette exposition se compose des affiches, photographies et scénarios originaux de ses spectacles. On pourra voir aussi les affiches faites à la main qui ont fait scandale à l'époque, (Vampiros, La pensión 3R, El eclipse de los Divos, Buitres ou Asco) à cause de leur typographie ou de leur textes.


★ 29 Novembre-2 Desembre 29 Noviembre-2 Diciembre 29 November-2 December
29 Novembre-2 Décembre


WAGNER&SCHMUTZ

“X-amor&Co – economia dels cors”


ESTRENA


durada / duración / duration / durée: 60 min

Noves dramatúrgies
Nuevas dramaturgias
New drama
Nouveau drameHORARIS
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

10€ (socios Antic, 8€)

HORARIOS
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

10€ (socios Antic, 8€)

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

10€ (Antic associated, 8€)

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI & SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

10€ (Associé Antic, 8€)

21:00h
01 DISSABTE
Emissió en directe de
l'espectacle @ TVtron →
+
22:00h
“Open-up” - Reflexió - els artistes amb el públic

Live streaming amb la col·laboració de
Tv-tron TEATRON→

&
21:00h
02 DIUMENGE
CANCEL-LAT
“Open-up” - Reflexió - els artistes amb el públic
livestream →

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21:00h
01 SABADO
Emissión en directo del
espectáculo @ TVtron →
+
22:00h
"Open-up" - Reflexión - los artistas con el público

Live streaming con la colaboración de
Tv-tron TEATRON→
&
21:00h
02 DOMINGO
CANCELADO
“Open-up” - Reflexión - los artistes con el público
livestream →Actrius: Laia Cabrera, Mariona Naudin, NN
Vídeo: Thomas Roth
Concepte/escena/direcció: Frithwin Wagner-lippok, Christina Schmutz

Co-producció de l’Antic Teatre / Adriantic

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Hi havia una vegada... un temps en què les persones confiaven les unes amb les altres, però llavors va arribar un temps nou en què la confiança es va dipositar en els grups econòmics d’àmbit global. D’aleshores ençà cada vegada hem de ser més eficients i tant a nivell privat com laboral hem d’estar contínuament reinventant-nos i fent màrqueting de nosaltres mateixos. Però què passa si de sobte l’únic valor en el qual encara creiem, els diners, comença a trontollar? Què passa quan xoquen ambdues coses: l’individu absolutament depassat per la feina i el consegüent esfondrament del sistema financer i econòmic?

La instal·lació escènica X-amor&Co – economia dels cors, de Christina Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok, investiga, a partir del text base “Trust” de l’autor berlinès Falk Richter, i en un muntatge refinat barreja de realisme psicològic i de performance/instal·lació, l’estat d’esgotament en què ens trobem com a conseqüència d’una crisi profunda de confiança.

Dues performers i un ballarí sedueixen el públic cap a un discurs sobre dansa, filosofia i teatre. Aborden el tema de l’economia de sentiments d’avui dia, quan dos fenòmens contradictoris, confiança i capitalisme, es dilueixen en una amalgama inquietant. Des d’aquesta perspectiva, la crisi no és un fenomen únicament politicoeconòmic, sinó que es tracta també d‘una crisi de totes les relacions.

L´equip de direcció wagner&schmutz (Christina Schmutz, Frithwin Wagner-Lippok) combina des de fa anys la teoria amb la pràctica. El contingut dels seus projectes gira al voltant de les diferents perspectives i mètodes de treball amb estructura bàsica performativa.
D’aquesta manera, pretenen descobrir tendències estètiques significatives. El teatre ha deixat de ser teatre, i la dansa ha deixat de ser dansa. El teatre com a expressió artística s’ha convertit en unes acotacions en què es dissolen les fronteres entre teoria i pràctica. Treballen a Rio de Janeiro, Barcelona i Berlin.

Había una vez… un tiempo en que las personas confiaban las unas con las otras, pero entonces llegó un tiempo nuevo en que la confianza se depositó en los grupos económicos de ámbito global. Desde entonces hasta ahora, cada vez hemos sido más eficientes y tanto a nivel privado como laboral hemos estado continuamente reinventándonos i haciendo marketing con nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa si de repente el único valor en el que todavía creemos, el dinero, empieza a tambalear? ¿ Qué pasa cuando chocan las dos cosas: el individuo absolutamente sobrepasado por el trabajo y el consecuente derrumbamiento del sistema financiero y económico?

La instalación escénica X-amor&Co – economía de los corazones, de Christina Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok, investiga, a partir del texto de base “Trust” del autor berlinés Falk Richter, y en un montaje refinado mezcla de realismo psicológico y de performance/instalación, el estado de agotamiento en el que nos encontramos como consecuencia de una crisis profunda de confianza.

Dos performers y un bailarín seducen el público hacia un discurso sobre la danza, filosofía y teatro. Abordan el tema de la economía de sentimientos de hoy en día, cuando dos fenómenos contradictorios, confianza y capitalismo, se diluyen en un amalgama inquietante. Desde esta perspectiva, la crisis no es un fenómeno únicamente político-económico, sino que se trata también de una crisis de todas las relaciones.

El equipo de dirección wagner&schmutz (Christina Schmutz, Frithwin Wagner-Lippok) combina desde hace años la teoría con la práctica. El contenido de sus proyectos gira alrededor de las diferentes perspectivas y métodos de trabajo con estructura básica performativa.
De esta forma, se pretende descubrir tendencias estéticas significativas. El teatro ha dejado de ser teatro, y la danza ha dejado de ser danza. El teatro como expresión artística se ha convertido en unas acotaciones en qué se disuelven las fronteras entre teoría y práctica. Trabajan en Rio de Janeiro, Barcelona y Berlín.

Once upon a time... there was a time when people trusted each other, but then a new time came along during which trust was switched to global financial conglomerates. From that moment until today, we have become more and more efficient at reinventing and marketing ourselves continuously both in personal and professional terms. But, what happens if suddenly the only value we still believe in, money, starts to wobble? What happens when these two things collide: the individual, totally overwhelmed by work, and the subsequent fall of the economic and financial systems?

The performative installation "X.amor&Co - economy of the heart" by Christina Schmutz and Fritwin Wagner-Lippok uses Berlin author Falk Richter's text "Trust" and an elegant montage mixing psychological realism and performance/installation to investigate the state of exhaustion in which we find ourselves as a result of a serious crisis of trust.

  Two performers and a dancer seduce the audience towards a narrative about dance, philosophy and theatre. They touch on the subject of the economy of emotions that exists today, when two contradictory factors, trust and capitalism, are melded into a disquieting composite. From this perspective, the crisis is not only a political-economic phenomenon, but also a crisis of all relationships.

Directing team wagner&schmutz (Christina Schmutz, Frithwin Wagner-Lippok) have been combining theory and practice for many years. Their projects consist of different perspectives and working methods on a basic performance structure.
In this way they attempt to discover meaningful aesthetic trends. Theatre is no longer theatre, and dance is no longer dance. Theatre as an artistic expression has become one of the boundary marks where the barriers between theory and practice are dissolved. They work in Rio de Janeiro, Barcelona and Berlin.


Versión Español → /// English version → /// Version Française →
map barcelona to ljubljana

Produït per: www.anticteatre.com   www.ramonllull.cat    www.hkd-teatar.com

La Udruženje profesionalnih plesnih umjetnika Rijeke (L’Associació de d’artistes professionals de la dansa de Rijeka) i l’Antic Teatre presenten la segona edició del cav_a (Catalan & Balearic artists visting croatian artists), que es desenvoluparà a la ciutat de Rijeka, Croàcia. Els objectius comuns entre entre les dues entitats donen pas a aquesta col·laboració, on la seva primera etapa consisteix en l’intercanvi d’actuacions, però que es planteja com una relació a llarg termini que porti a futurs projectes conjunts, així com a co-produccions i intercanvis de residències artístiques.

La UPUH-Ri és l’associació de professionals de la dansa de la ciutat de Rijeka, vinculada a l’associació de professionals de la dansa de Croàcia. El seu objectiu és promoure i assolir unes condicions millors per a les companyies i artistes de dansa de Croàcia i la regió balcànica.

L’HKD (Centre Cultural Croata) té una clara implicació amb l’escena independent de la ciutat, que és una de les més importants del país, juntament amb la de la seva capital, Zagreb. Companyies independents com "Molekula", "Prostor Plus", "Filmaktiv" o "Trafik", presenten els seus espectacles i activitats de forma regular al centre.

A més, la ciutat de Rijeka, que ha format part de més de set països diferents en la seva història, té un context de diversitat multicultural i multiètnic, que ha obert la ciutat a una mirada sensible sobre la pràctica artística contemporània.

També, actualment, l’HKD (Centre Cultural Croata), té com a prioritat el desenvolupament de co-produccions i intercanvis entre partners de diferents països europeus, i de fora del continent.

[+] INFO

Què és el cav_a ?
És un programa de col·laboració per compartir, entendre i donar a conèixer les pràctiques de creació escènica a Catalunya i les Illes Balears, i al mateix temps aprendre sobre aquestes pràctiques en cada país d'acollida que es visita.
En fomentar la cooperació internacional entre centres independents d'investigació en el camp de les arts multidisciplinars, s’espera incrementar les perspectives culturals i propagar noves formes d'expressió creativa.

Per què?
El programa té la finalitat d'estimular la creativitat basant el desenvolupament artístic en l'intercanvi i el coneixement, la internacionalització de la creació escènica contemporània catalana i balear, i l'ànim de transcendir fronteres. Per tant, volem treballar en noves produccions juntament amb d’altres centres que comparteixin la nostra filosofia, a més d'establir intercanvis directes ja sigui entre artistes, centres culturals o ciutats. A base d'actuacions, tallers i ensenyaments compartits, potenciarem una via d'informació entre creadors i professionals de les arts, traient-los del seu aïllament i integrant-los en la comunitat, ajudant-los a afrontar els reptes socials, polítics i professionals de l'artista-ciutadà.

Per a qui?
Permetrà a creadors catalans i balears donar a conèixer el seu treball i les seves pràctiques de creació a les diferents comunitats que els acullin, compartint coneixements i interessos amb el públic i els professionals locals. Al mateix temps obrirà el camí perquè artistes d'altres països ens visitin de tornada a Barcelona, nodrint l'àmbit de les arts escèniques contemporànies d'una programació internacional, de trobades i debats. La nostra meta principal és facilitar oportunitats perquè artistes de totes les nacionalitats puguin mostrar el seu treball a un públic més ampli, i ajudar-los a desenvolupar la seva relació amb el públic, creant un intercanvi fluid d'opinions que pugui portar a la generació de nous llenguatges d'expressió i l'evolució de noves maneres de veure i comprendre les arts escèniques contemporànies.

On?
La primera edició del cav_a es va celebrar al Teatre Glej de Ljubljana, Eslovènia, durant el desembre del 2011, en la que tres companyies catalanes i balears van presentar els seus treballs i desenvolupar diverses activitats en aquest espai. Més endavant, al mes de juny del 2012, tres companyies eslovenes van presentar els seus treballs a l’Antic Teatre, en el marc del projecte “Glej, across the border”.
Aquest 2012 es celebrarà també la segona edició del cav_a a la ciutat de Rijeka, Croàcia. I de cares al 2013, s’està treballant perquè aquest intercanvi es faci amb la ciutat de París.

Informació 1r edició del cav_a :

Catalan & Balearic artists visiting eslovenian artists. Ljubljana, December 2013. →

Glej across the border. Barcelona, June 2013. →

[+] HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUSAKU (HKD, Centre Cultural Croat)

L’edifici del HKD, és un equipament propietat de l’Ajuntament de Rijeka (Grad Rieja) que compta amb el seu suport pel desenvolupament de les seves activitats, i també amb l’ajut de la institució del comptat, Primorsko-goranska County, i del Ministeri de Cultura de la República de Croàcia. Durant els últims anys, també compta amb fons de la Unió Europea.

Té l’objectiu de desenvolupar diverses activitats tant culturals, com educatives, o d’oci, relacionades amb la dansa, el teatre, la música, el cinema, els mitjans multimèdia i les belles arts. També és la seu de diverses organitzacions culturals i acull nombrosos i importants esdeveniments culturals de la ciutat així com la International Small Escene (Festival Internacional de teatre de petit format independent), la International Review of puppetry (Mostra internacional de titelles), Jazz Time (Festival de Jazz), entre d’altres.

Diposen d’una gran sala amb un aforament total de 536 butaques. Aquí es celebren principalment activitats culturals que són iniciativa de l’Ajuntament de Rijeka, a part d’altres esdeveniments que provenen tant del camp de la investigació, com de l’educació, de l’àmbit social i humanitari, de la salut, i de l’esport. S’hi celebren conferències, debats i taules rodones. A més, a les sales superiors s’hi porten a terme diàriament programes educatius per a nenes i joves relacionades amb la dansa, música i teatre. L’HKD també compta amb un foyer que es pot adaptar per a celebrar activitats ocasionals per un nombre més reduït de públic (prop de 100 seients).

[+] SOBRE ANTIC TEATRE

Antic Teatre - Espai de Creació és un centre Cultural i Social independent situat en un edifici, patrimoni cultural, construït el 1650 al centre de Barcelona. Disposa d’una sala polivalent, bar, terrassa i jardí. També compta amb AdriAntic, un espai per a residències artístiques situat a la perifèria de la ciutat.

Antic Teatre és un dels referents de l'escena independent actual. Un centre de recursos per a les arts multidisciplinars, dedicat a l'exhibició i el suport a la recerca, creació, producció, promoció i difusió de les arts escèniques i visuals. Compromesos amb la recerca de nous llenguatges del cos, noves dramatúrgies i noves tecnologies que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies. Circ, clown, teatre d'objectes; els nous desenvolupaments en la música, arts visuals i literatura, els temes socials, culturals, polítics i de pensament contemporanis.

Dóna suport als creadors joves i emergents, així com als artistes independents experimentats no consolidats, i als que tenen una carrera extensa i reconeguda.

[+] SOBRE INSTITUT RAMON LLULL

L'institut Ramon Llull és un consorci públic format pels governs de Catalunya i les Illes Balears que s' encarrega de la difusió exterior de la llengua i la cultura catalana.

Una de les seves línies d'actuació és la internacionalització de la creació escènica contemporània en la que s'emmarca una col.laboració amb l'Antic Teatre de Barcelona, que començà amb la presentació del programa cav_a , al Glej Theatre de Ljubljana (Eslovènia) i que celebra la seva segona edició al HKD Teatar de Rijeka (Croàcia).

DISSABTE 1 DE DESEMBRE - CARME TORRENT “100 fuegos Horizontales” (cav_a) →

20:00

“100 fuegos Horizontales”

- Nous llenguatges del cos -


(Espectacle sense text)

+

21:00

Xerrada amb el públic
Xerrada de Carme Torrent, amb el públic assistent a l’espectacle.


PREU: 25 kuna

Hrvatski kulturni dom na Susaku (HKD, Centre Cultural Croat)
Strossmayerova 1
Rijeka (Croatia)


CARME TORRENT

Coreografia i performance: Carme Torrent
Co-producció Antic Teatre / Adriantic I CONCA.

La peça 100 fuegos horizontales forma part del projecte Moverse sobre nada, projecte que he desenvolupat en els darrers tres anys, i que ha constat de diverses experiències, no totes d´elles escèniques. El projecte sorgeix de plantejar les dinàmiques de processos de subjectivització, en constant transformació, generant dispositius que portin a experimentar la multiplicitat d´aquests processos.
Per això s´ha generat un espai que consta de trobades i pràctiques de moviment amb persones que provenen d´àmbits molt diversos. Això permetrà accedir al potencial dels cossos i des d´allí deixar-nos contagiar, obrir-nos a la possibilitat d´afectar i ser afectats per diferents intensitats “…ningú sap del que un cos és capaç…”.
Així doncs “100 fuegos horizontales “ és resultat d´aquesta experiència col·lectiva.
“Així doncs, el territori no és quelcom tancar, és més aviat un vector que es mou, pel que contínuament hi ha moviments de desterritorialització i reterritorialització. O millor encara, el territori és un vector de sortida del territori. El territori és esdevenir, es deixa invadir o invadeix, es pobla , es desertitza. Cada cos busca ampliar el seu territori mitjançant els seus esdevenirs, a través de trobades amb allò que li convé”.

Carme Torrent
Implicada en processos d´aprenentatge, investigació i creació al voltant del cos en relació amb l´entorn.
Part important de la seva experiència prové de l´àmbit de l´arquitectura.
I en l´àmbit de la performance, el seu treball és fruit de col·laboracions amb Min Tanaka, Carmelo Salazar, Andres Corchero, Hisako Horikawa, Marina Garcés i Xavier Le Roy.
En els darrers tres anys treballa en el projecte d´ investigació i creació Moverse sobre nada, del qual s´han generat tres peces escèniques: ¿Cuerpos monárquicos?, 100 fuegos horizontales i Construccion diferida (peça que forma part del projecte internacional Miniatures, projecte itinerant que busca facilitar la difusió i el diàleg entre els països de la mediterrànea).

moversesobrenada.blogspot.com.es →

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE - COMPANYIA MARTIR (Mar Medina / Tirso Orive) “Pajaritos Fritos” (cav_a) →

20:00

“Pajaritos Fritos”

- noves dramatúrgies -


(Espectacle en anglès)

+

21:00

Xerrada amb el públic
Xerrada de Mar Medina i Tirso Orive, amb el públic assistent a l’espectacle.


PREU: 25 kuna

Hrvatski kulturni dom na Susaku (HKD, Centre Cultural Croat)
Strossmayerova 1
Rijeka (Croatia)


COMPANYIA MARTIR (Mar Medina / Tirso Orive)

Performance lúdica de Mar Medina i Tirso Orive
Co-producció de l’Antic Teatre / Adriantic

- Només m'imagino plantes.
- Jo m'imagino palles i rituals. Podries ser més intel.lectual?
- Va d'una puta que vol un yo-yo.
- El yo-yo s'enrotlla, el yo-yo és la puta.
- El yo-yo és l'ocellet, el no-yo és la pau vegetal.
- Em poso molt rococó, se m'apareix el columpi de Fragonard amb tota la tropa.
- Et poses ocelleta... Jo t'acompanyo, ja que també sóc una locomotora / com tu/ que prefereix treure fum d'aquesta forma/ una escòria contaminant però amb cert glamour/ els nens ho agraeixen.

Ells, els nens, juguen amb un yo-yo i celebren la seva espermarquia ruixant les plantes exhuberants de l'indret mentre que les nenes es gronxen a la pau vegetal. Pajaritos és una peça en creació que deté la seva mirada en certes pràctiques i rituals que desenvolupa l'ésser humà en les seves primeres manifestacions sexuals tals com càntics, enuresis nocturna i objectes i espais transicionals.

MARTIR
Som Mar Medinadóttir, nascuda a Badalona i crescuda a Barcelona, i Tirso Tirsoson, nascut a Barcelona i crescut a Badalona. No som germans, tot i que podriem ser-ho, ni vivim vides creuades, ni paral.leles. No ens coneixem des de fa massa temps però ens assemblem una mica i sabem, entre d'altres coses, que les nostres mares ens obsequiaven amb un plat de “pajaritos fritos” cada divendres nit. Cuinat i presentat de la mateixa manera: oberts per la meitat i amb el seu all i el seu julivert. Hem pensat que potser era una moda dels 70 però igual és una peculiaritat del nostre cas i no ho sabem. Després de Le(r)da, Pajaritos és la nostra segona creació.

www.duocaphre.com/astro →

alexandertechnique-mar.blogspot.com.es →

duocaphre.bandcamp.com →

DILLUNS 3 DE DESEMBRE - COLECTIVO 96º “Fingir” (cav_a) →

20:00

“Fingir”

- noves dramatúrgies -


(Espectacle en castellà
amb subtítols en croat)


+

21:00

Xerrada amb el públic
Xerrada de Lidia González i David Franch, amb el públic assistent a l’espectacle.


PREU: 25 kuna

Hrvatski kulturni dom na Susaku (HKD, Centre Cultural Croat)
Strossmayerova 1
Rijeka (Croatia)


COLECTIVO 96º

Lidia González Zoilo i David Franch Farré
Foto-collage: Macarena Recuerda
Coreografia: Mònica Muntaner
Assitent de direcció: Yuri Fontes
Video I il·luminació: Gorka Bilbao

Co-producció:
Teatre Lliure, Barcelona
Antic Teatre / AdriAntic, Barcelona
L’Escorxador (Centre de Cultura Contemporània d´Elx), Elx
CAET (Centre d´Arts Escèniques de Terrassa), Terrassa


Amb el support del CoNCA

Fins fa 20 anys, els petons d'amor, és a dir, els petons a la boca, en un escenari de teatre sempre es fingien. Tres eren les principals estratagemes per dissimular el fingiment d'un petó:
A / El galant s'inclina sobre la dama, torça lleugerament el cap de manera que oculta el petó al "respectable" i llavors fa un petó a l'actriu a la barbeta o al llavi superior.
B / El galant, ple de frenesí, acarona la dama amb les seves dues mans, posades totes dues sobre les seves galtes. En el moment de l'òscul, el galant llisca el dit polze sobre la boca de la dama i així, es fa un petó al dit gros.
C / El galant s'inclina el cap i subjecta amb les seves mans el cap de la dama i fa un petó a aquesta entre el pòmul i la boca, espai que no s'aprecia ja que la mà del galà impedeix la visibilitat.

Colectivo 96º
Formació creada el 2008 per Lidia González Zoilo i David Franch. Al 2008: Vaig trobar un tros de mi en un abocador, una coproducció del Centre Párraga. Estrena a Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Palma de Mallorca el juny de 2008. Després de mi, epitafis, una coproducció del Centre Párraga i Escena Poblenou.
Estrena a Centre Párraga, Múrcia l'octubre de 2008: Donar puntades de peu per no desaparèixer, una coproducció del Teatre Lliure, Centre Párraga i CAET TNT. Estrena al Festival de Teatre de Terrassa l'abril del 2009. Actualment treballen en la seva nova peça Fingir, una coproducció del Teatre Lliure, CAET TNT i Teatre L'Escorxador d'Elx.

www.colectivo96.com →


★ 5-7 Desembre 5-7 Diciembre 5-7 December 5-7 Décembre


MÒNICA MUNTANER


“Mâe ( identitat, cos, herència)”


ESTRENA


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langues du corpsHORARIS
DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES: 21:00
6 euros

HORARIOS
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES: 21:00
6 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY, THURSDAY & FRIDAY: 21:00
6 euros

HORAIRES
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI: 21:00
6 euros

AFORAMENT: 20 persones per funció
AFORO: 20 personas por función
CAPACITY: 20 people per performance
CAPACITÉ: 20 personnes par représentation


Idea, creació i interpretació: Monica Muntaner
Acompanyament artístic: Sergi Fäustino
Audiovisual: Hugo Barbosa
Producció: Las Santas y La Poderosa
Co-producció de l’Antic Teatre / Adriantic

www.lassantas.com →

Dóna suport a aquest projecte que es fa a l'Antic Teatre a través de crowdfunding!
Apoya este proyectoe que se realiza en Antic Teatre a través de crowdfunding!
Support this project that happen in Antic Teatre in through crowdfunding!


Link per a colaborar a través de Verkami //
Link para colaborar a través de Verkami //
Llink for support in through Verkami →


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Amb el pretext de crear un autoretrat ficcionat construït a través d’històries d’altres cossos a l’autèntic estil Frankestein,  Mãe vol reflexionar sobre la idea que la pròpia identitat es forma juntament amb la dels altres

que l’individu pertany a la comunitat

que el nostre cos és una col·lecció de vivències acumulades

i que les persones que ens acompanyen al llarg del recorregut són les que ens fan ser com som.

Mãe parteix de la creació d’un documental que recull la veu de quatre dones. Uns retrats que tenen en comú el tema de l’herència i la transmissió dels valors adquirits al llarg de la vida. L’interès d’aquest document ha estat veure com l’herència de les nostres mares ha marcat la construcció de la nostra personalitat i com aquesta es manifesta en el moment de gestionar la nostra experiència.

Mònica Muntaner és membre del col·lectiu Las Santas, agrupació de coreògrafes i intèrprets independents que neix amb la necessitat urgent i comuna de desenvolupar nous camins cap a una creació multifocal i flexible en el terreny de les arts escèniques. Des de la seva formació, Las Santas han creat peces de petit format, solos i treballs en comú, canviants segons l’espai. A més, el col·lectiu dirigeix ​​i gestiona La Poderosa, espai per a la dansa i els seus contaminants des del qual agiten el seu entorn cultural immediat.

Con el pretexto de crear un autorretrato ficcionado construido  a través de historias de otros cuerpos al auténtico estilo Frankenstein, Mãe quiere reflexionar sobre la idea de que la propia identidad se forma junto con la de los demás

de que el individuo pertenece a la comunidad

de que nuestro cuerpo es una colección de vivencias acumuladas

 y de que las personas que nos acompañan a lo largo de este recorrido son las que nos hacen ser quien somos.

 Mâe  parte de la creación de un documental que recoge la voz de cuatro mujeres. Unos retratos que tienen en común el tema de la herencia y la transmisión de los valores adquiridos a lo largo de la vida. El interés de este documento ha sido ver como la herencia de nuestras madres ha marcado la construcción de nuestra personalidad y como ésta se manifiesta en el momento de gestionar nuestra existencia.

Mónica Muntaner es miembro del colectivo Las Santas, agrupación de coreógrafas y intérpretes independientes que nace de la necesidad urgente y común de desarrollar nuevos caminos hacia una creación multifocal y flexible en el terreno de las artes escénicas. Desde su formación, Las Santas han creado piezas de pequeño formato, solos y trabajos en común, cambiantes según el espacio. Además, el colectivo dirige y gestiona La Poderosa, espacio para la danza y sus contaminantes desde el cual agitan su entorno cultural inmediato.

Under the pretext of creating a fictional self-portrait constructed using the histories of other bodies, in true Frankenstein style, Mâe considers the idea that one’s own identity evolves together with that of others

that the individual belongs to the community

that our bodies are a collection of accumulated experiences

and that the people who travel with us on this journey are the ones who make us want to be who we are.

Mâe has as its starting point a documentary about four different women. These portraits share themes of inheritance and transmission of values acquired throughout life. The documentary wants to investigate how what we have inherited from our mothers has marked the construction of our own personalities and how we express it when it comes to managing our own existence.

Mónica Muntaner is a member of the Las Santas collective, which brings together independent choreographers and performers who share a need to develop new paths towards a flexible and multifocal creativity within performing arts. Since it was founded, Las Santas has created small, site-specific productions, both solos and group work. The collective also directs and manages La Poderosa, a space for dance and its attributes, from where they make waves in their immediate cultural environment.


★ 8 i 9 Desembre 8 y 9 Diciembre 8 & 9 December 8 et 9 Décembre


SLEEPWALK COLLECTIVE

“El Entretenimiento”


durada / duración / duration / durée:45 min

Noves dramatúrgies
Nuevas dramaturgias
New drama
Nouveau drameHORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
SATURDAY 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros


Interpretació: Iara Solano
Direcció: Samuel Metcalfe

ESPECTACLE NOMINAT:
Premis Total Theatre Award 2012, FRINGE Edimburgo
Premis Arches Brick Award 2012, FRINGE Edimburgo


www.sleepwalkcollective.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Com una volta salvatge en un parc d’atraccions clandestí / màquina-de-plaer minimalista, EL ENTRETENIMIENTO és una experiència intensament sensorial i seductora que es pregunta sobre el que busquem en l’entreteniment i sobre el que aquest pot voler de nosaltres. Amb el públic amb auriculars inalàmbrics endollats directament al seu cor, l’espectacle és un ball hipnòtic cap als límits del plaer i la sobre-estimulació, que rendeix un inquietant i indiscret tribut als nostres desigs més privats... el somni eròtic d’un escapista que lídia somnolentament amb les excitacions i els avorriments del segle 21 – el rumor soporífer de la comunicació massiva; l’abraçada càlida de la televisió-.

“Ets un espectador.
Ets una màquina de mirar.
Recorda-ho tot”.


El nou treball de Sleepwalk Collective, que segueix el seu espectacle quatre vegades premiat, AS THE FLAMES ROSE WE DANCED TO THE SIRENS, THE SIRENS, combina una posada en escena minimalista amb un sofisticat paisatge sonor en un format d’àudio especialment elaborat per a oferir una experiència única, una immersió profunda i sorprenentment directa.

Sleepwalk Collective és una companyia internacional d’art en viu i teatre experimental que crea íntimes experiències escèniques entre Espanya i Gran Bretanya. La companyia crea treballs fràgils i nocturns per a teatres i espais alternatius que emergeixen de la fascinació que senten els seus membres per la cultura popular, la cultura basura i els misteris i complexitats de les nostres relacions amb els altres. Les seves peces són divertides i sensuals i están definides per una estètica minimalista i un toc seductor i perillós.

Formada a Londres el 2006, la companyia resideix actualment a Vitoria-Gasteiz i ha presentat el seu treball a més d’Espanya i Regne Unit, a França, Portugal, Itàlia, Holanda, Àustria i Kosovo.

Como una vuelta salvaje en una barraca clandestina / máquina-de-placer minimalista, EL ENTRETENIMIENTO es una experiencia intensamente sensorial y seductora que se pregunta acerca de qué buscamos en el entretenimiento y de lo que éste puede querer de nosotros. Con el público en auriculares inalámbricos enchufado directamente a su corazón, el espectáculo es un baile hipnótico hacia los límites del placer y la sobre-estimulación, que rinde un inquietante e indiscreto tributo a nuestros deseos más privados... el sueño erótico de un escapista que lidia soñolientamente con las excitaciones y aburrimientos del siglo 21 -el rumor soporífero de la comunicación masiva; el abrazo cálido de la televisión-.

"Eres un espectador.
Eres una máquina de mirar.
Recuérdalo todo."


El nuevo trabajo de Sleepwalk Collective, que sigue a su cuatro veces premiado AS THE FLAMES ROSE WE DANCED TO THE SIRENS, THE SIRENS, combina una puesta en escena minimalista con un sofisticado paisaje sonoro en un formato de audio especialmente elaborado para ofrecer una experiencia única, una inmersión profunda y sorprendentemente directa.

Sleepwalk Collective es una compañía internacional de arte en vivo y teatro experimental que crea íntimas experiencias escénicas entre España y Gran Bretaña. La compañía crea trabajos frágiles y nocturnos para teatros y espacios alternativos que emergen de la fascinación que sienten sus miembros por la cultura popular, la cultura basura y los misterios y complejidades de nuestras relaciones con otros. Sus piezas son divertidas y sensuales, y están definidas por una estética minimalista y un toque seductor y peligroso.

Formada en Londres en 2006, la compañía reside actualmente en Vitoria-Gasteiz y ha presentado su trabajo además de en España y Reino Unido, en Francia, Portugal, Italia, Holanda, Austria y Kosovo.

*English version purposely differs from the original.
Like some backroom carnival ride / lo-fi sci-fi pleasure machine, AMUSEMENTS is an intensely sensorial and breathlessly seductive one-woman headphone-theatre spectacular that asks what exactly we might want from our entertainment, and what it might want from us. With the audience plugged wirelessly into its beating heart the performance is both a hypnotic dance towards the limits of pleasure and an unsettlingly voyeuristic tribute to our private desires, an escapists wet dream which grapples sleepily along the way with the dizzying highs and terrifying boredoms of the early 21st century: the soporific hum of mass communication; the television's warm embrace.

"You are an audience.
You are a machine for watching.
Remember everything..."


Sleepwalk Collective is an award-winning live-art and experimental theatre group creating fragile, nocturnal performance experiences between the UK and Spain.

Sleepwalk Collective is an award-winning live-art and experimental theatre group creating fragile, nocturnal works for theatres and other spaces. Formed in London in 2006 by Iara Solano Arana (Spain), Malla Sofia Pessi (Finland) and Sammy Metcalfe (UK), the company are currently based in Vitoria-Gasteiz in the Spanish Basque Country, where their work is supported by Factoría de Fuegos. They have toured across the UK, and Spain, as well as to Italy, France, Portugal, Austria, Kosovo and The Netherlands. Awards include First Prize and Best Actress at BE Festival in Birmingham 2011, Best Actess at SKENA UP Kosovo 2011, Best Direction at Festival ACT Bilbao 2010, and a nomination for a prestigious Total Theatre Award.


★ 11 - 14 Desembre 11 - 14 Diciembre 11 - 14 Desember 11 - 14 Décembre


Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC)

“El circ, confluència de les arts”


durada / duración / duration / durée: 120 min

Cicle de Videofòrums
Ciclo de videoforum
Cycle of video forums
Cycle de forums vidéoHORARIS
DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES: 19:00
Gratuït

HORARIOS
MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES: 19:00
Gratuito

SCHEDULES
TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY & FRIDAY: 19:00
Free

HORAIRES
MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI: 19:00
Gratuit

*Confirma la teva assistència aquí
O a través del correu electrònic: projectes@apcc.cat


*Confirma tu asistencia aquí →
O a través del correo electrónico: projectes@apcc.cat


*Confirm your assistance here
Or through email: projectes@apcc.cat
Organitza: Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC)
Col·labora: Antic Teatre

Comissari del cicle i animador dels fòrums: Jordi Jané (escriptor, periodista i crític de circ)

www.apcc.cat →


Descarregar Programa ///
Descargar Programa ///
Download Program ///
Télécharger le programme (.pdf)


Dimarts 11 Desembre /// Martes 11 Diciembre /// Tuesday, December 11th

/// CAT
Acròbates i ballarins seduïts per la pintura
Com es coreografien un quadre o una escultura? Com es posen en pista? Algunes respostes en els treballs dramatúrgics de la trapezista Pénélope Hausermann sobre l’obra de l’artista Hans Bellmer i els de la companyia Aracaladanza i Le Cirque du Soleil sobre el món de René Magritte.
Projecció i anàlisi de fragments de Nubes (Cia. Aracaladanza), Quidam (Cirque du Soleil), Object nature i Trapezi butterfly chair (Hausermann).

/// CAST
Acróbatas y bailarines seducidos por la pintura
¿Cómo se coreografían un cuadro o una escultura? ¿Cómo se ponen en pista? Algunas respuestas en los trabajos dramatúrgicos de la trapecista Pénélope Hausermann sobre la obra del artista Hans Bellmer y los de la compañía Aracaladanza y Le Cirque du Soleil sobre el mundo de René Magritte.
Proyección y análisis de fragmentos de Nubes (Cia. Aracaladanza), Quidam (Cirque du Soleil), Object nature y Trapezi butterfly chair (Hausermann).

/// ENG
Acrobats and dancers seduced by painting
How does one choreograph a painting or a sculpture? How are they staged? We find some answers in the dramaturgical works of trapeze artist Penelope Hausermann based on the works of artist Hans Bellmer, and in Aracaladanza dance company and Le Cirque du Soleil´s perspectives on the world of René Magritte.
Screening and analysis of fragments from Nubes (Cia. Aracaladanza), Quidam (Cirque du Soleil), Object nature and Trapeze butterfly chair (Hausermann).

Dimecres 12 Desembre /// Miercoles 12 Diciembre /// Wednesday, December 12th
/// CAT
Alexander Calder, el circ fet escultura: La poètica del circ ha fascinat profundament pintors de tots els temps i tendències, però pocs artistes plàstics han passat de la superfície al volum. El nord-americà Alexander Calder n’és potser el més emblemàtic.
Projecció i anàlisi de Le cirque de Calder, de Carles Vilardebò.

/// CAST
Alexander Calder, el circo hecho escultura

La poética del circo ha fascinado profundamente a pintores de todos los tiempos y tendencias, pero pocos artistas plásticos han pasado de la superficie al volumen. El norteamericano Alexander Calder es quizás el más emblemático.
Proyección y análisis de Le cirque de Calder, de Carles Vilardebò.

/// ENG
Alexander Calder, circus made sculpture
The poetry of circus has fascinated painters from all eras and of all schools, but few artists have taken it from two to three dimensions. North American sculptor Alexander Calder is perhaps the most emblematic of those who have attempted this.
Screening and analysis of Le Cirque de Calder by Carles Vilardebò.

Dijous 13 Desembre /// Jueves 13 Diciembre /// Thursday, December 13th

/// CAT
La mirada transparent del cinema

Federico Fellini va saber traslladar a la pantalla l’art i la vida dels saltimbanquis sense els tòpics habituals amb què ho fan la majoria de cineastes. Amb La Strada (1954), Fellini firma el seu últim film neorealista, i anys més tard aixecarà una molt polèmica acta de defunció del gènere dels pallassos (I clowns, 1970).
Projecció i anàlisi de La Strada, protagonitzada per Anthony Quinn i Giulietta Masina.

/// CAST
La mirada transparente del cine

Federico Fellini supo trasladar a la pantalla el arte y la vida de los saltimbanquis sin los tópicos en que incurren habitualmente la mayoría de cineastas. Con La Strada (1954), Fellini firma su último film neorrealista, y años más tarde levantará una muy polémica acta de defunción del género de los payasos (I clowns, 1970).
Proyección y análisis de La Strada, protagonizada por Anthony Quinn y Giulietta Masina.

/// ENG
The transparent gaze of cinema

Federico Fellini was able to transpose the art and life of acrobats onto film, without resorting to the subjects generally used by most directors. La Strada (1954) was Fellini’s last neorealist film, and years later he produced a very controversial take on the death of the clown genre (I clowns, 1970).
Screening and analysis of La Strada, starring Anthony Quinn and Giulietta Masina.

Divendres 14 Desembre /// Viernes 14 Diciembre /// Friday, December 14th

/// CAT
Trànsfugues del circ
Hi ha artistes essencialment circenses que es projecten fora del circ per construir una obra sense lligams ni etiquetes. Entre molts d’altres, podríem parlar de l’art eqüestre de Bartabas o les creacions malabarístiques de Jérôme Thomas. Però avui ens centrarem en el funàmbul Philippe Petit.
Projecció i anàlisi del documental Man on wire.

/// CAS
Tránsfugas del circo
Hay artistas esencialmente circenses que se proyectan fuera del circo para construir una obra sin vínculos ni etiquetas. Entre muchos otros, podríamos hablar del arte ecuestre de Bartabas o las creaciones malabarísticas de Jérôme Thomas. Pero hoy nos centraremos en el funambulista Philippe Petit.
Proyección y análisis del documental Man on wire.

/// ENG
Circus deserters

There are some circus artists who project themselves outside of that world to create work that cannot be labelled or pigeonholed. Among many others, we could mention the equestrian art of Bartabas or the juggling creations of Jérôme Thomas, but this particular screening will focus on Philippe Petit, the funambulist.
Screening and analysis of the documentary Man on Wire.

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Des del 2008, l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) organitza activitats gratuïtes de difusió i debat amb l’objectiu d’oferir eines per millorar les competències professionals i artístiques dels seus associats i difondre el circ entre els creadors culturals i el públic en general.

El circ, confluència de les arts
Amb el cicle d’audiovisuals El circ, confluència de les arts l’APCC vol propiciar la reflexió sobre la permeabilitat entre el circ i les altres arts. Una aproximació a les experiències de creadors com el cineasta Federico Fellini, el funàmbul Philippe Petit, Le Cirque du Soleil, el pintor René Magritte o l’escultor Alexander Calder. Les projeccions aniran acompanyades d’un debat posterior.

Comissari del cicle i animador dels fòrums: Jordi Jané (escriptor, periodista i crític de circ)

*Confirma la teva assistència aquí o a través del correu electrònic projectes@apcc.cat

Desde el 2008, la Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) organiza actividades gratuitas de difusión y debate con el objetivo de ofrecer herramientas para mejorar las competencias profesionales y artísticas de sus asociados y difundir el circo entre los creadores culturales y el público en general.

El circo, confluencia de las artes
Con el ciclo de audiovisuales El circo, confluencia de las artes la APCC quiere propiciar la reflexión sobre la permeabilidad entre el circo y las otras artes. Una aproximación a las experiencias de creadores como el cineasta Federico Fellini, el funambulista Philippe Petit, Le Cirque du Soleil, el pintor René Magritte o el escultor Alexander Calder. Las proyecciones irán acompañadas de un debate posterior.

Comisario del ciclo y animador de los fórums: Jordi Jané (escritor, periodista y crítico de circo)

*Confirma tu asistencia aquí → o a través del correo electrónico projectes@apcc.cat

The Catalan Association of Circus Professionals (APCC) has been organising free activities for creating awareness and promoting debate since 2008, the aim being to provide tools that will help its members improve their professional and artistic practices as well as placing Circus in its cultural context and bringing it to wider audiences.

Circus, confluence of the arts
This short cycle of films: Circus, confluence of the arts, is a way for the APCC to encourage reflective thought on the interconnections between Circus and other art forms, by looking at the experiences of creators such as film director Federico Fellini, high wire walker Philippe Petit, Le Cirque du Soleil, painter René Magritte or sculptor Alexander Calder. Each screening will be followed by an open discussion session.

Cycle curator and chair for the debate: Jordi Jané (writer, journalist and circus critic)

*Confirm your assistance here or through email projectes@apcc.cat


★ 21 Desembre 21 Diciembre 21 December 21 Décembre


HABITUAL VIDEO TEAM

Presentació SUMMA
[arxiu videogràfic
d'Habitual Video Team]/// Presentació projecte amb
actuacions, projeccions i col·loqui
/// Presentación proyecto con
actuaciones, proyecciones y coloquio
/// Project presentation with
performances, film screenings and discussion
/// Présentation du projet avec
des spectacles, des projections de films et des discussionsHORARIS
DIVENDRES: 20:30
Gratuït

HORARIOS
VIERNES: 20:30
Gratuito

SCHEDULES
FRIDAY: 20:30
Free

HORAIRES
VENDREDI: 20:30
Gratuitprograma
20:30h presentació del projecte SUMMA
21:00h Xavier Theros poesia
21:20h Pierre Bastien + Gat concert
21:40h Toni Serra "Satsanga" vídeo
22:00h pausa
22:20h Mark Cunningham + Sílvia Mestres concert
22:40h CaboSanRoque concert
23:00h Habitual Video Team "G's Club Sampler 1991-1998" vídeo


Organitza: Habitual Video Team

www.summa-hvt.org →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

SUMMA és un arxiu videogràfic on line sense ànim de lucre, que vol oferir un accés públic a les més de 1.500 gravacions de vídeo efectuades per l’associació Habitual Video Team durant més de 20 anys, des del 1990 fins a l’actualitat.

L’arxiu consta principalment de concerts de música experimental, d’actuacions de poesia sonora, i d'altres espectacles escènics de petit format, performances, dansa, arts electròniques, espectacles interactius, òpera de butxaca, exposicions, instal·lacions, etc., tant d’artistes locals com de figures internacionals.

Aproximadament el 90 % de l’arxiu està gravat a Barcelona en espais con el Communiqué, Sidecar, Zeleste, KGB, CCCB, Fundació Miró, Teatre Malic, Heliogàbal, Standard, CaixaForum, ASM, Conservas, Antic Teatre, Teatreneu, diversos Centres Cívics, etc.

L'arxiu té un gran valor històric i cultural ja que documenta gran part de l'escena alternativa musical i poètica de la Barcelona dels 90 en endavant, incloent la totalitat de la programació del G's Club organitzada per la discogràfica G3G Records, els festivals de polipoesia i poesia sonora organitzats per propost.org, els inicis de grups com Cabo San Roque i de la col·laboració entre Enric Casasses i Pascal Comelade, o la trajectòria de músics i artistes com Tres o Jakob Draminsky Hojmark, entre altres.

SUMMA es un archivo videográfico on line sin ánimo de lucro, que quiere ofrecer un acceso público a las más de 1.500 grabaciones de vídeo efectuadas por la asociación Habitual Video Team durante más de 20 años, desde el 1990 hasta la actualidad.

El archivo consta principalmente de conciertos de música experimental, actuaciones de poesía sonora, y de otros espectáculos escénicos de pequeño formato, performances, danza, artes electrónicas, espectáculos interactivos, ópera de bolsillo, exposiciones, instalaciones, etc., tanto de artistas locales como de figuras internacionales.

Aproximadamente el 90% del archivo está grabado en Barcelona en espacios como el Communiqué, Sidecar, Zeleste, KGB, CCCB, Fundació Miró, Teatre Malic, Heliogàbal, Standard, CaixaForum, ASM, Conservas, Antic Teatre, Teatreneu, y diferentes Centros Cívicos, etc.

El archivo tiene un gran valor histórico y cultural ya que documenta gran parte de la escena alternativa musical y poética de la Barcelona de los 90 hacia adelante, incluyendo la totalidad de la programación del G’s Club organizada por la discográfica G3G Records, los festivales de poli poesía y poesía sonora organizados por propost.org, los inicios de grupos como Cabo San Roque y de la col·laboración entre Enric Casasses y Pascal Comelade, o la trayectoria de músicos y artistas como Tres o Jakob Draminsky Hojmark, entre otros.

SUMMA is a non-profit, online video-graphical archive that aims to provide public access to more than 1,500 video recordings made by the Habitual Video Team over more than 20 years, from 1990 to date.

The archive consists mainly of experimental music concerts, tone poetry recitals, and other small format events such as performances, dance, electronic arts, interactive shows, pocket opera, exhibitions, installations, etc., from local and international artists. Around 90% of the files have been recorded in Barcelona at venues including Communiqué, Sidecar, Zeleste, KGB, CCCB, Fundació Miró, Teatre Malic, Heliogàbal, Standard, CaixaForum, ASM, Conservas, Antic Teatre, Teatreneu, various community centres, etc.

The archive is of major historical and cultural value as it documents a large part of the alternative music and poetry scene in Barcelona from the 90s onwards, including all the programming at the G’s Club organised by G3G Records, the poetry and tone poetry festivals organised by propost.org, the first performances of bands like Cabo San Roque and collaborations between Enric Casasses and Pascal Comelade, or the careers of musicians and artists such as Tres or Jakob Draminsky Hojmark among others.


★ 28 Desembre 28 Diciembre 28 December 28 Décembre


GUY NADIR
MIREIA DE QUEROL
RAQUEL GUALTERO
ISABEL OLLÉ
PRE FAURA
ROSER LÓPEZ
MONTSE ROIG
MARIA CAMPOS


"El baile de la urraca"
Improvisació de final d'anydurada / duración / duration / durée: 60 min

Improvisació - nous llenguatges del cos
Improvisación - nuevos lenguajes del cuerpo
Improvisation - new languages of the body
Improvisation - nouveaux langues du corpsHORARIS
DIVENDRES: 21:00
Gratuït

HORARIOS
VIERNES: 21:00
Gratuito

SCHEDULES
FRIDAY: 21:00
Free

HORAIRES
VENDREDI: 21:00
Gratuit[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Per celebrar el final d'any, un grup de músics i ballarins, majoritàriament formats a Amsterdam, tornem a l'Antic Teatre a improvisar. 
El nom de la sessió d'aquest any és un petit homenatge a Magpie ("urraca" en anglès), que va ser una companyia d'improvisació en dansa i música d'Amsterdam de la qual molts dels que actuarem aquesta nit ens vam inspirar, gaudir i fins tot col·laborar.

Per això, aquest any intentarem re-crear a la nostra manera, i des del nostre propi imaginari, els principis bàsics d'aquella companyia, que Katy Duck, una de les seves fundadores, resumeix tan bé en aquesta entrevista que li fa Mark Wedin:

"Magpie always manages to create moments of quiet beauty, great humour, sincere awkwardness, and even fear—they often dance within inches of the audience. And, when they’re that close, it’s natural to worry that you might get hit in the face, until you realize that they do this all the time, and they know what they’re doing, even if they don’t know what they’re doing next."

Para celebrar el final de año, un grupo de músicos y bailarines, mayoritariamente formados en Amsterdam, vuelven en Antic Teatre a improvisar.
El nombre de la sesión de este año es un pequeño homenaje a Magpie ("urraca en inglés), que fue una compañía de improvisación de danza y música de Amsterdam en la cual muchos de los que actuamos esta noche nos inspiramos, disfrutamos y colaboramos con ella.

Por esto, este año intentaremos re-crear a nuestra manera, y desde nuestro propio imaginario, los principios básicos de esta compañía, que Katy Duck, una de sus fundadoras, resume tan bien en esta entrevista que le hace Mark Wedin:

"Magpie always manages to create moments of quiet beauty, great humour, sincere awkwardness, and even fear—they often dance within inches of the audience. And, when they’re that close, it’s natural to worry that you might get hit in the face, until you realize that they do this all the time, and they know what they’re doing, even if they don’t know what they’re doing next."★31 Desembre-1 Gener 31 Diciembre-1 Enero 31 December-1 January 31 Décembre-1Janvier


ENTRENAMENTS  ENTRENAMIENTOS  TRAININGS
 DIMARTS   MARTES   TUESDAY   MARDI

EL COS DE LA VEU
amb Victor Turull

Unir la duplicitat veu-respiraçió. Reconeixer la multiplicitat de la nostra veu i utilitzar-la. La veu ens porta fácilment a espais interiors creatius, emocionalment creatius.

Desde col·locacions corporals basades en la Bioenergía potenciarem la projecció de la veu. Ens endinsarem a la escolta del sò i del silenci.

Aquest es un treball energètic poderós que ens ajuda a afinar el nostre cos a través de la veu. La veu, també, com a netejador energètic del cos.

Víctor Turull es creador escènic, terapeuta de sò, especialista en medicina tradicional africana.


Horaris
Dimarts de 10 a 12 h
Preus: 60€ al mes

Contacte:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

EL CUERPO DE LA VOZ
con Victor Turull

Unir la duplicidad voz-respiración. Reconocer la multiplicidad de nuestra voz y utilizarla. La voz nos lleva fácilmente a espacios interiores creativos, emocionalmente creativos.

Desde colocaciones corporales basadas en la Bioenergía potenciaremos la proyección de la voz y entraremos en la escucha del sonido y del silencio.

Este es un trabajo energético poderoso que nos ayuda a afinar nuestro cuerpo a través de la voz. La voz, también, como limpiador energético del cuerpo.

Víctor Turull es creador escénico, terapeuta de sonido, especialista en medicina tradicional africana.


Horarios
Martes de 10 a 12 h
Precio: 60€ al mes

Contacto:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

THE VOICE’S BODY
with Victor Turull

To link both voice and breathing, to better recognize the multiplicity of our own voice and make a good use of it. Voice easily takes us to inner creative spaces, emotionally creative.

Through body positions based in bioenergy we will get further potential of the voices projection. We will pay attention to silences also.

This is a strong energy strength that will help us tone our body through voice and make a good use of it as a clean-up.

Victor Turull is a scene artist, sound therapist and specialist in traditional African medicine.


Time Schedules
Tuesday from 10 am to 12pm
Price: 60€ in a month

Contact:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: