Català /// Español /// English /// Français
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goes Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]     2012   GENER /// ENERO /// JANUARY /// JANVIER

     2012   FEBRER /// FEBRERO /// FEBRUARY /// FEVRIER

     2012   MARÇ /// MARZO /// MARCH /// MARS

     2012   ABRIL /// APRIL /// AVRIL ///

     2012   MAIG /// MAYO /// MAY /// MAI

     2012   JUNY /// JUNIO /// JUNE /// JUIN

     2012   JULIOL /// JULIO /// JULY /// JUILET

     2012   AGOST /// AGOSTO /// AUGUST /// AUÔT

     2012   SETEMBRE /// SEPTIEMBRE /// SEPTEMBER /// SEPTEMBRE

     2012   OCTUBRE /// OCTOBER

     2012   NOVEMBRE /// NOVIEMBRE /// NOVEMBER

     2012   DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER /// DÉCEMBREAmb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: